Türkçe  |  English  |  العربية
27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443
Kitaplar
İSAV

Toplantı Programı için tıklayınız

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile MEMLÜKLER DÖNEMİNDE İLİM GELENEĞİ konulu milletler arası toplantı 28-29 Eylül'de canlı yayın olarak yapılacaktır. 


 Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile EDİRNE'DE TASAVVUFİ HAYAT konulu milletler arası toplantı 14-15 Ekim'de yayın olarak EDİRNE'DE  yapılacaktır. 

 *********************

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi &  İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile Endülüs İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri  konulu ihtisas toplantılarının hazırlıkları devam etmekte olup  11-12 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.  

******************

İslâmî İlimlerde Geleneksel ve Muasır Yaklaşımlar konulu milletler arası toplantı Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri konulu  toplantı 19-20 Mart 2022tarihinde yapılacaktır.

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile Tarih boyunca Rumeli Coğrafyasında Klasik ve Modren Yaklaşımlar konulu milletler arası toplantı 14-15 Mayıs'ta KIRKLARELİ'NDE  yapılacaktır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi &  İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile Mısır  İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri  konulu ihtisas toplantılarının hazırlıkları devam etmekte olup  17-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.  

YENİ YAYINLANAN VE AYIN HAZIRLIĞI YAPILAN TOPLANTI METİNLERİ

10-11 Ekim 2020 tarihlerinde Sakarya'da  “İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHÂBE-4: MEDENİYET COĞRAFYAMIZDA SAHÂBE ETKİLERİ” 

Ekim 2020 tarihinde Muş'ta İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TAHAMMÜL AHLÂKI II KLASİK DÖNEM: (M. VII. – XII. YÜZYILLAR) 

konulu toplantılar canlı yayın olarak yapılmış ve toplantı metinleri yayınlanmıştır

Fıkhî Bilgi Üretiminde Mezhepli Yaklaşım konulu ilmî ihtisas toplantısı 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde zoom programı üzerinden gerçekleştirildi. Toplantımıza iştirak eden hocalarımıza teşekkür ederiz. Toplantı metinlerinin yayın hazırlığı devam etmektedir. 

Duyurulur

Dersler
Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duyduğu bazı önemli konularda seminer ve kurslar tertiplenmektedir. Vakfımız, temel İslâmî ilimler sahasında dersler düzenlemiş bulunmaktadır. Her biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu derslerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedef alınmıştır. 
Vakıf merkezinde yalnız Cumartesi günleri devam etmekte olan Hadis ve Tefsir Derslerine 02 Ekimden itibaren virüs tedbirleri çerçevesinde devam edilecektir.
                               DUYURULUR.
 

1970 yılında bir grup iş adamı ve ilim adamı-akademisyen tarafından kurulan, ilim ve vakıf hizmetinde 51. yılını dolduran İslâmî İlimler Araştırma Vakfı,  ilmî faaliyet serüvenine bugün de devam etmektedir. Vakıf medeniyeti geleneğinden geldiğinin farkında ve şuurunda olan vakfımız, kuruluşundan bu yana, birinci derecede Müslüman milletimizi, ikinci derecede bütün Müslümanları ilgilendiren konularda ve mevcut problemlere çözümler üretebilmek gayesiyle ve Allah'ın inayetiyle, muhtaç olduğumuz değerli âlim, mütefekkir ve araştırıcıların yetişmesini temin etmek, hassaten bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak, bilhassa İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapılan bu araştırmaları halka arz etmek amacıyla atılmış bir adımdır. Vakıf bu gayesini gerçekleştirmek üzere millî, milletlerarası ve ilmî ihtisas toplantıları düzenlemiş, toplantılarda sunulan tebliğ, müzakere ve tartışmaları kitap haline getirip yayınlayarak toplumumuzun istifadesine sunmuş, hem “Tartışmalı İlmî Toplantılar” gerçekleştirme hem de toplantı metinlerini kitaplaştırarak yayın dünyasına kazandırmada kaliteli bir çizginin oluşmasını sağlamıştır.

▪ Günün Ayeti
O büyüklük taslayanlar ise: Doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi, derler. Mü'min Suresi, 48
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir hastayı akşam vakti ziyaret ederse onunla mutlaka yetmişbin melek çıkar ve sabaha kadar onun için istiğfarda bulunur, Ona cennette bir bahçe hazırlanır. Kim de hastaya sabahleyin giderse, onunla birlikte yetmişbin melek çıkar, akşam oluncaya kadar ona istiğfarda bulunur, Ona cennette bir bahçe hazırlanır." Ebu Davud, Cenaiz 7, (3098); Tirmizi, Cenaiz 2, (969); İbnu Mace, Cenaiz 2, (1442)
▪ Duyurular
▪ Namaz vakitleri