Türkçe  |  English  |  العربية
24 Eylül 2021 Cuma / 17 Safer 1443
Kitaplar
Duyuru ve Haberler
İSAV

Toplantı Programı için tıklayınız

MEMLÜKLER DÖNEMİNDE İLİM GELENEĞİ konulu milletler arası toplantı 27-28 Eylül'de canlı yayın olarak yapılacaktır. 

EDİRNE'DE TASAVVUFİ HAYAT konulu milletler arası toplantı 14-15 Ekim'de EDİRNE'DE  yapılacaktır. 

 *********************

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi & İslam Araştırmaları Vakfı'nı müştereken tertiplediği Endülüs İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri  konulu ihtisas toplantılarının hazırlıkları devam etmekte olup  11-12 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.  

******************

İslâmî İlimlerde Geleneksel ve Muasır Yaklaşımlar konulu milletler arası toplantı Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri konulu  toplantı 19-20 Mart 2022tarihinde yapılacaktır.

Tarih boyunca Rumeli Coğrafyasında Klasik ve Modren Yaklaşımlar konulu milletler arası toplantı 14-15 Mayıs'ta KIRKLARELİ'NDE  yapılacaktır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi & İslam Araştırmaları Vakfı'nı müştereken tertiplediği Mısır  İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri  konulu ihtisas toplantılarının hazırlıkları devam etmekte olup  17-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.  

YENİ YAYINLANAN VE AYIN HAZIRLIĞI YAPILAN TOPLANTI METİNLERİ

10-11 Ekim 2020 tarihlerinde Sakarya'da  “İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHÂBE-4: MEDENİYET COĞRAFYAMIZDA SAHÂBE ETKİLERİ” 

Ekim 2020 tarihinde Muş'ta İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TAHAMMÜL AHLÂKI II KLASİK DÖNEM: (M. VII. – XII. YÜZYILLAR) 

konulu toplantılar canlı yayın olarak yapılmış ve toplantı metinleri yayınlanmıştır

Fıkhî Bilgi Üretiminde Mezhepli Yaklaşım konulu ilmî ihtisas toplantısı 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde zoom programı üzerinden gerçekleştirildi. Toplantımıza iştirak eden hocalarımıza teşekkür ederiz. Toplantı metinlerinin yayın hazırlığı devam etmektedir. 

Duyurulur

Dersler
Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duyduğu bazı önemli konularda seminer ve kurslar tertiplenmektedir. Vakfımız, temel İslâmî ilimler sahasında dersler düzenlemiş bulunmaktadır. Her biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu derslerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedef alınmıştır. 
Vakıf merkezinde yalnız Cumartesi günleri devam etmekte olan Hadis ve Tefsir Derslerine 02 Ekimden itibaren virüs tedbirleri çerçevesinde devam edilecektir.
                               DUYURULUR.
 

1970 yılında bir grup iş adamı ve ilim adamı-akademisyen tarafından kurulan, ilim ve vakıf hizmetinde 51. yılını dolduran İslâmî İlimler Araştırma Vakfı,  ilmî faaliyet serüvenine bugün de devam etmektedir. Vakıf medeniyeti geleneğinden geldiğinin farkında ve şuurunda olan vakfımız, kuruluşundan bu yana, birinci derecede Müslüman milletimizi, ikinci derecede bütün Müslümanları ilgilendiren konularda ve mevcut problemlere çözümler üretebilmek gayesiyle ve Allah'ın inayetiyle, muhtaç olduğumuz değerli âlim, mütefekkir ve araştırıcıların yetişmesini temin etmek, hassaten bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak, bilhassa İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapılan bu araştırmaları halka arz etmek amacıyla atılmış bir adımdır. Vakıf bu gayesini gerçekleştirmek üzere millî, milletlerarası ve ilmî ihtisas toplantıları düzenlemiş, toplantılarda sunulan tebliğ, müzakere ve tartışmaları kitap haline getirip yayınlayarak toplumumuzun istifadesine sunmuş, hem “Tartışmalı İlmî Toplantılar” gerçekleştirme hem de toplantı metinlerini kitaplaştırarak yayın dünyasına kazandırmada kaliteli bir çizginin oluşmasını sağlamıştır.

▪ Günün Ayeti
Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında: «Rabbim! der, beni geri gönder;» Müminûn Suresi, 99
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah hapşırmayı sever, esnemeden hoşlanmaz. Öyleyse sizden biri hapşırır ve Allah'a hamdederse, bunu işiten her müslüman üzerine, yerhamukallah demesi hak (bir vazife)dir. Ancak esnemeye gelince, işte bu, şeytandandır. Biriniz namazda esneyecek olursa, imkan nisbetinde kendini tutsun ve "hah" diye ses çıkarmasın. Zira buy şeytandandır, şeytan kendisine gülüyor demektir." Buhari, Edeb 125,128, Bedü'l-Halk 11; Müslim, Zühd 56, (2994); Ebu Davud, Edeb 97, (5028); Tirmizi, Salat 273, (370), Edeb 7, (2747, 2748)
▪ Duyurular
▪ Namaz vakitleri