Türkçe  |  English  |  العربية
13 Kasım 2019 Çarşamba / 16 Rebiü'l-Evvel 1441
Duyuru ve Haberler

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile TARİHTEN GÜNÜMÜZE SÛFÎ-SİYASET MÜNASEBETLERİ konulu milletler arası toplantı 01-03 Kasım 2019  tarihlerinde – Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri-  Tayyare Kültür Merkezi-Bursa adresinde yapılacaktır. Duyurulur

İSAV

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, 1970 yılında bir grup iş adamı ve ilim adamı-akademisyen tarafından kurulmuş ve ilmî faaliyet serüvenine bugün de devam etmektedir. Vakıf medeniyeti geleneğinden geldiğinin farkında ve şuurunda olan vakfımız, kuruluşundan bu yana, birinci derecede Müslüman milletimizi, ikinci derecede bütün Müslümanları ilgilendiren konularda ve mevcut problemlere çözümler üretebilmek gayesiyle ve Allah'ın inayetiyle, muhtaç olduğumuz değerli âlim, mütefekkir ve araştırıcıların yetişmesini temin etmek, hassaten bunlara çalışma imkân ve vasıtalarını sağlamak, bilhassa İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapılan bu araştırmaları halka arz etmek amacıyla atılmış bir adımdır. Vakıf bu gayesini gerçekleştirmek üzere millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar düzenlemiş, sunulan bu tebliğ ve müzakereleri kitap halinde yayınlayarak toplumumuzun istifadesine sunmuş, hem “Tartışmalı İlmî Toplantılar” alanında hem de bu toplantı metinlerini kitaplaştırarak yayın dünyasında kaliteli bir çizginin oluşmasını sağlamıştır.

Dersler
Vakfımızda ilim adamları ve araştırıcıların ihtiyaç duyduğu bazı önemli konularda seminer ve kurslar tertiplenmektedir. Vakfımız, temel İslâmî ilimler sahasında dersler düzenlemiş bulunmaktadır. Her biri, sahasının uzmanı olan ilim adamları tarafından yapılan bu derslerle araştırmacı ilim adamlarının yetiştirilmesi hedef alınmıştır. 
05 Ekim 2019'dan itibaren Haziran 2020'ye kadar yalnız Cumartesi günleri devam etmekte olan dersler şunlardır:
a- Tefsir Dersleri: Vakfın kuruluşundan beri Prof. Dr. Ali ÖZEK tarafından KEŞŞAF TEFSİRİ okutulmuş ve baştan sona bitirilmiştir. Şimdi ise Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SÜLÜN tarafından konu tefsiri 
11.00-12,30 arasında okutulmaktadır.
b-Hadis Dersleri: Fatih Sultan Mehmet Vakıf  Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY tarafından sahihayn dersleri 09-10,30 arasında yapılmaktadır.
c-Fıkıh Dersleri: DİB Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Muhterem Dr. Hüseyin  KAYAPINAR tarafından İslam Hukuku dersleri 15-17.00 arasında okutulmaktadır.
DERSLERE GİRİŞ SERBESTTİR.
 
▪ Günün Ayeti
Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min Suresi, 6
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin." Ebu Davud, Edeb 19, (4833); Tirmizi, Zühd 45, (2379)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri