Türkçe  |  English  |  العربية
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 Cemaziye'l-Ahir 1442
Basında İSAV

İSAV neler yapıyor?

İSAV; 40 yılı aşkın süredir, dünyanın her yerinden ilim talebelerine misafirperverlik edip, ilmî araştırmalara özenle zemin olmakta.
 

Lâleli’de kuruldu

İslâmî ilimlerde değerli âlim, mütefekkir ve araştırmacıların yetişmesini temin etmek, özellikle bunlara çalışma imkân ve vasıtaları sağlamak, İslâmî sahalarda gerekli ilmî araştırmalar yaptırmak maksatlı kurulan İslâmi Araştırmalar Merkezi Vakfı (İSAV) bugün 41 yaşında.

48 hayırsever ilim ve iş adamı tarafından kurulup 1970 yılında İstanbul Laleli’de hizmet faaliyetlerine başlayan vakıf, bugüne dek kırkın üstünde ulusal tartışmalı toplantılar düzenleyip yüzlerce araştırma, müzakere, panel, sempozyum vesair ilmi meclislerin ortamlarının hazırlanmasına vesile oldu.

İslâmî ilimler alanında araştırmalar yapmak üzere Türkiye’de kendi alanında ilk kurulan teşekkül olma özelliğine de sahip olan İSAV’ın hedefi, misak-ı millî tabuları ile sınırlı kalmayıp tüm ümmetin ortak ilim meclisi vasfına sahip olması. Medeniyetin bugüne ulaşmasında etkili olan islam âlim ve mütefekkirlerini tanıma ve tanıtma vakfın diğer kuruluş amaçlarından.Hâlihazırda İstanbul’un 16 farklı noktasında dairesi bulunan vakfın Fatih’teki merkez binasında  ilim tâliplerine hizmet etmekte olan, 4000’i aşkın kitabın bulunduğu genişçe bir kütüphane de mevcut.

Vakfın düzenlediği sempozyumlar; alanında otoriter bir hüviyete sahip. Âlimler tarafından kayda değer görülüp, ehemmiyetine inanılan bir çok sempozyum İSAV Yayınları tarafından kitaplaştırılmakta. ‘Günümüzde Aile’ (2009), ‘Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet’ (2004), ‘Sünnetin Dindeki Yeri’ (1993) kitapları, yazıya dökülen ‘Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantılar’ın yalnızca birkaçı. Ulusal katılımlı sempozyumlar, milletlerarasına oranla hayli fazla.

İlgilisine...

İslâmî İlimler Araştırmaları Vakfı kurulduğu günden bugüne düzenli seminerleri devam ediyor. Vakfın kuruluşundan beri Prof. Dr. Ali Özek veya bir İlâhiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi tarafından Ekim-Haziran ayları arasında Cumartesi günleri yürütülen tefsir seminerleri, 2007’den itibâren konu tefsiri ile devam etmekte. Bunun dışında her sene Ekim-Haziran aylarında Cumartesi günleri vakfın görevlendirdiği hocalar ile Fıkıh ve Hadis seminerleri, ilgililerini beklemekte. İlgilileri iştirak edebilir ve teferruatlarını Vakfın güncel web sitesinden öğrenebilirler.

Mehmet Bahadıroğlu haber verdi
 
▪ Günün Ayeti
(151-152) Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. Şu’arâ Suresi, 151
▪ Günün Hadis-i Şerifi
(Sahabiler İslami takvimin başlangıcını tesbit ederken) ne Resulullah (sa)'ın bi'set zamanına ne de vefat zamanına itibar etmediler. Fa­kat Medine'ye gelişine itibar ettiler. Buhari, Menakıbu'l-Ensar 48
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri