Türkçe  |  English  |  العربية
24 Eylül 2021 Cuma / 17 Safer 1443
İhtisas Toplantıları

 

Endülüs İlim Havzasında 

İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri

(11-12Aralık 2021)

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi & İslami İlimler Araştırma Vakfı

tarafından müştereken yapılacaktır.

I. Oturum 

Tebliğ:

Endülüs’ün İlmî Tarihine Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Ersin Adıgüzel

II. Oturum

1.Tebliğ:

Endülüs’te Felsefe: Teşekkül, Gelişim ve Temsilciler

Dr. Öğr. Üyesi Birgül Bozkurt

2. Tebliğ:

Endülüs’te Öncü Bir Filozof Olarak İbn Rüşd

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu

III. Oturum

1. Tebliğ:

Endülüs’te Kelam: Teşekkül, Gelişim ve Temsilciler

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

2. Tebliğ:

Endülüs’te Öncü Bir Kelamcı Olarak İbn Hazm

Prof. Dr. Murat Serdar

IV. Oturum 

1. Tebliğ:

Endülüs’te Tasavvuf: Teşekkül, Gelişim ve Temsilciler

Doç. Dr. Ercan Alkan

2. Tebliğ:

Endülüs’te Öncü Bir Sufi Olarak İbnü’l-Arabi

Prof. Dr. Ekrem Demirli


  


▪ Günün Ayeti
Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında: «Rabbim! der, beni geri gönder;» Müminûn Suresi, 99
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah hapşırmayı sever, esnemeden hoşlanmaz. Öyleyse sizden biri hapşırır ve Allah'a hamdederse, bunu işiten her müslüman üzerine, yerhamukallah demesi hak (bir vazife)dir. Ancak esnemeye gelince, işte bu, şeytandandır. Biriniz namazda esneyecek olursa, imkan nisbetinde kendini tutsun ve "hah" diye ses çıkarmasın. Zira buy şeytandandır, şeytan kendisine gülüyor demektir." Buhari, Edeb 125,128, Bedü'l-Halk 11; Müslim, Zühd 56, (2994); Ebu Davud, Edeb 97, (5028); Tirmizi, Salat 273, (370), Edeb 7, (2747, 2748)
▪ Duyurular
▪ Namaz vakitleri