Türkçe  |  English  |  العربية
9 Mart 2021 Salı / 26 Recep 1442
İhtisas Toplantıları


BAĞDAT İlim Havzasında İslâm

Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri

İstanbul, 14-15 Aralık 2019

Toplantı Yeri: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

salonunda YAPILDI ve kitabı neşredildi

  


▪ Günün Ayeti
(Kullarım!) Rabbiniz, lütfuna nâil olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu O, sizin için çok merhametlidir. İsrâ Suresi, 66
▪ Günün Hadis-i Şerifi
İki kişi Resulullah (sa)'ın huzurunda murafaa olundular. Resulullah (sa) müddeiden (davacıdan) beyyine (delil, şahid) talep etti. Adamın beyyinesi yoktu. Bunun üzerine davalıdan yemin talep etti. O, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a kasem etti. Resulullah (sa) "Hayır, sen (iddia edileni) yaptın. Velakin Lailahe illallah sözündeki ihlas sebebiyle mağfiret olundun!" buyurdu. Ebu Davud, Eyman 16, (3275)
▪ Duyurular
▪ Namaz vakitleri