Türkçe  |  English  |  العربية
18 Ekim 2019 Cuma / 19 Safer 1441
İhtisas Toplantıları


“İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri:

BAĞDAT


İstanbul, 14-15 Aralık 2019

Cumartesi-Pazar


Toplantı Yeri:

Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Ali ÖZEK Salonu -Üsküdar

 

2018 yılı Ekim ayında yapmış olduğunuz “Maveraünnehir’de İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu toplantının devamı olarak 2019 yılı içinde “Bağdat İlim Havzasında İslam Düşüncesinin İlk ve Öncü Şahsiyetleri”konulu ihtisas toplantısı  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken gerçekleştirilecektir.

İslâm Düşüncesi, İslâm Medeniyetinin gelişmesi ve genişlemesine paralel olarak muhtelif merkezlerde yoğunlaşmıştır. Günümüzden geriye baktığımızda bu merkezleri Mâveraünnehir, Bağdat,Kahire, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade edebiliriz. Söz konusu bölgelerde ortaya konulan birikimi bir arada düşünmek, mümkünse bir pota içinde eritmek günümüz açısından önem arz etmektedir.Bu düşünceden hareketle 2018 yılında “Mâveraünnehir” toplantısı düzenlenmiş olup konunun uzmanlarının katılacağı diğer bölgelerle ilgili de tartışmalı ilmî ihtisas toplantıları yapıldıktan sonra halka açık tartışmalı bir ilmî toplantıile konu taçlandırılacaktır.

İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek,farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek üzere Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ’nin yöneticiliğinde 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilecektir. Butoplantıya takriben 40 kişi davet edilecektir.

İki gün sürecek olan toplantıda, ilk gün birinci oturumda Bağdat’ın tarihî, ilmî, siyasî, kültürel yapısını ele alan genel bir tebliğ sunulup tartışılacaktır. Aynı gün öğleden sonra Ebu’l Hasan el-Eş’arî (Kelâm); ikincigün sabah Ebu İshak el-Kindî (İslâm Felsefesi), öğleden sonra Cüneyd-  el Bağdadî (Tasavvuf) konulu tebliğler sunulup tartışılacaktır. 
 


▪ Günün Ayeti
Onlar, Kitab´ı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında (gerçeği) anlayacaklar! Mü'min Suresi, 7
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kimse, duvarına, komşusunun kiriş saplamasına mani olmasın." Ebu Hüreyre'den hadisi rivayet eden zat der ki: "Ebu Hüreyre (ra), sonra şunu ilave etti: "Görüyorum ki, bunu hoş karşılamadınız. Allah'a yemin olsun, onu omuzlarınız arasına uzatırım." Buhari, Mezalim 20; Müslim, Müsakat 36, (1609); Muvatta, Akdiye 32 (2, 745); Ebu Davud, Akdiye 1, (3634); Tirmizi, Ahkam 18, (1353)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri