Türkçe  |  English  |  العربية
23 Haziran 2021 Çarşamba / 14 Zi'l-Ka'de 1442
İhtisas Toplantıları

 

Endülüsİlim Havzasında 

İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri

(11-12Aralık 2021)

İstanbul29 Mayıs Üniversitesi & İslami İlimler Araştırma Vakfı

I. Oturum 

Tebliğ:

Endülüs’ün İlmî Tarihine Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Ersin Adıgüzel

II. Oturum

1.Tebliğ:

Endülüs’te Felsefe: Teşekkül, Gelişim ve Temsilciler

Dr. Öğr. Üyesi Birgül Bozkurt

2. Tebliğ:

Endülüs’te Öncü Bir Filozof Olarak İbn Rüşd

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu

III. Oturum

1. Tebliğ:

Endülüs’te Kelam: Teşekkül, Gelişim ve Temsilciler

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

2. Tebliğ:

Endülüs’te Öncü Bir Kelamcı Olarak İbn Hazm

Prof. Dr. Murat Serdar

IV. Oturum 

1. Tebliğ:

Endülüs’te Tasavvuf: Teşekkül, Gelişim ve Temsilciler

Doç. Dr. Ercan Alkan

2. Tebliğ:

Endülüs’te Öncü Bir Sufi Olarak İbnü’l-Arabi

Prof. Dr. Ekrem Demirli


  


▪ Günün Ayeti
Dağlar yürüdükçe yürür. Tûr Suresi, 1
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Üzümü kerm diye isimlendirmeyin. "Vay şu dehrin mahrumiyet hüsranına!" diye kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah'ın kendisi dehrdir." Buhari, Edeb 101; Müslim, Elfaz 516, (2246, 2247); Ebu Davud, Edeb 81, (4974); Muvatta, Kelam 3, (2, 984)
▪ Duyurular
▪ Namaz vakitleri