Türkçe  |  English  |  العربية
28 Eylül 2020 Pazartesi / 10 Safer 1442
İhtisas Toplantıları


BAĞDAT İlim Havzasında İslâm

Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri

İstanbul, 14-15 Aralık 2019

Toplantı Yeri: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

salonunda YAPILDI

 2018 yılı Ekim ayında yapmış olduğunuz “Maveraünnehir’de İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu toplantının devamı olarak 2019 yılı içinde “Bağdat İlim Havzasında İslam Düşüncesinin İlk ve Öncü Şahsiyetleri”konulu ihtisas toplantısı  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken gerçekleştirilecektir.

İslâm Düşüncesi, İslâm Medeniyetinin gelişmesi ve genişlemesine paralel olarak muhtelif merkezlerde yoğunlaşmıştır. Günümüzden geriye baktığımızda bu merkezleri Mâveraünnehir, Bağdat,Kahire, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade edebiliriz. Söz konusu bölgelerde ortaya konulan birikimi bir arada düşünmek, mümkünse bir pota içinde eritmek günümüz açısından önem arz etmektedir.Bu düşünceden hareketle 2018 yılında “Mâveraünnehir” toplantısı düzenlenmiş olup konunun uzmanlarının katılacağı diğer bölgelerle ilgili de tartışmalı ilmî ihtisas toplantıları yapıldıktan sonra halka açık tartışmalı bir ilmî toplantı ile konu taçlandırılmıştır.

İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek,farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek üzere Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ’nin yöneticiliğinde 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya takriben 40 akademisyen katılmıştır.

İki gün süren toplantıda, ilk gün birinci oturumda Bağdat’ın tarihî, ilmî, siyasî, kültürel yapısını ele alan genel bir tebliğ sunulup tartışılacaktır. Aynı gün öğleden sonra Ebu’l Hasan el-Eş’arî (Kelâm); ikincigün sabah Ebu İshak el-Kindî (İslâm Felsefesi), öğleden sonra Cüneyd-  el Bağdadî (Tasavvuf) konulu tebliğler sunulup tartışılmıştır. 
 


▪ Günün Ayeti
O daima diridir; O´ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O´na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur. Mü'min Suresi, 65
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır." Müslim, Birr 40, (2568); Tirmizi, Cenaiz 2, (967)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri