Türkçe  |  English  |  العربية
19 Haziran 2024 Çarşamba / 12 Zi'l-Hicce 1445
İhtisas Toplantıları

Vakfımız İSAV, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken 14-15 Aralık 2024 tarihlerinde Cumartesi-Pazar günleri, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmalıkent Kampüsü toplantı salonunda “Bir İlim Merkezi Olarak İstanbul-II” konulu tartışmalı ilmî ihtisas toplantısını gerçekleştirecektir. 


▪ Günün Ayeti
Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) «Zalimler sizlersiniz, sizler!» dediler. Enbiya Suresi, 64
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Halka kıssa (mevize, nasihat) anlatma işini emir veya (emirin tayin edeceği) memur veya tekebbür sahibi yapar." Ebu Davud, İlm 13, (3665)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri