Türkçe  |  English  |  العربية
24 Ekim 2018 Çarşamba / 14 Safer 1440
İhtisas Toplantıları

TARTIŞMALI İLMÎ İHTİSAS TOPLANTISI YAPILMIŞ OLUP YAYIN HAZIRLIĞINA BAŞLANMIŞTIR.

“İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri:

MÂVERÂÜNNEHİR


İstanbul, 13-14 Ekim 2018

Cumartesi-Pazar


Toplantı Yeri:

MarmaraÜ. İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Ali ÖZEK Salonu -Üsküdar

İslam Düşüncesi, İslâm Medeniyetinin gelişmesi ve genişlemesine paralel olarak muhtelif merkezlerde yoğunlaşmıştır. Günümüzden geriye baktığımızda bu merkezleri Bağdat, Mâveraünnehir, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade edebiliriz. Söz konusu havzaları oluşturan kelam,  felsefe ve tasavvufun kurucu ve öncü şahsiyetleri yer almaktadır. Örneğin Maveraünnehir’de İmam Maturîdî,  Farabî ve Ahmet Yesevî,  Bağdat’ta Ebu Hanife, Eş’arî,  İbn Sina, İmam Gazzalî gibi âlimler yetişmiştir. Söz konusu âlimlerin ortaya koydukları birikimi arada düşünmek,  mümkünse bir pota içinde eritmek günümüzaçısından da önem arz etmektedir. Bu gaye ile  söz konusu düşünce merkezlerini hedef alan İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri: Mâverâünnehir”  konulu ilmi ihtisas toplantısı tertiplenmiştir. Toplantıda Mâverâünnehir’in tarihî, İlmî, siyasî, kültürel yapısı dile getirilecek , sonra İmam Maturidî (Kelam), Farâbî (İslâm Felsefesi) ve Ahmet Yesevî (Tasavvuf) konulu tebliğler sunulmuştur. Toplantıya 43 ilim adamı katılarak ve kendi aralarında konular müzakere edilmiştir. 
 


▪ Günün Ayeti
Onlardan gücünün yettiği kimseleri dâvetinle şaşırt; süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, evlâtlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. Şeytan, insanlara, aldatmadan başka bir şey vâdetmez. İsrâ Suresi, 64
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celil olan Allah o gün, Allah'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: "Bu ikisini barışıncaya kadar terkedin." Müslim, Birr 36, (2565); Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 17, (2, 908); Ebu Davud, Edeb 55, (4916); Tirmizi, Birr 76, (2024)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
5:37
Güneş :
7:17
Öğle :
13:00
İkindi :
15:56
Akşam :
18:19
Yatsı :
19:49
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları