Türkçe  |  English  |  العربية
17 Haziran 2019 Pazartesi / 14 Şevval 1440
İhtisas Toplantıları


“İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri:

BAĞDAT


İstanbul, Aralık 2019

Cumartesi-Pazar


Toplantı Yeri:

MarmaraÜ. İlahiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Ali ÖZEK Salonu -Üsküdar

 

2018 yılı Ekim ayında yapmış olduğunuz “Maveraünnehir’de İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu toplantının devamı olarak 2019 yılı içinde “Bağdat İlim Havzasında İslam Düşüncesinin İlk ve Öncü Şahsiyetleri”konulu ihtisas toplantısı  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken gerçekleştirilecektir.

İslâm Düşüncesi, İslâmMedeniyetinin gelişmesi ve genişlemesine paralel olarak muhtelif merkezlerdeyoğunlaşmıştır. Günümüzden geriye baktığımızda bu merkezleri Mâveraünnehir, Bağdat,Kahire, İstanbul ve Endülüs şeklinde ifade edebiliriz. Söz konusu bölgelerdeortaya konulan birikimi bir arada düşünmek, mümkünse bir pota içinde eritmek günümüz açısından önem arz etmektedir.Bu düşünceden hareketle 2018 yılında “Mâveraünnehir” toplantısı düzenlenmişolup konunun uzmanlarının katılacağı diğer bölgelerle ilgili de tartışmalı ilmîihtisas toplantıları yapıldıktan sonra halka açık tartışmalı bir ilmî toplantıile konu taçlandırılacaktır.

İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek,farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek üzere Vakfımız, İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiUluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi ile müştereken Prof. Dr. İlyasÇELEBİ’nin yöneticiliğinde 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’dadüzenlenecek olan “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin ÖncüŞahsiyetleri” konulu ilmî ihtisas toplantısı gerçekleştirilecektir. Butoplantıya takriben 40 kişi davet edilecektir.

İki gün sürecek olan toplantıda, ilk gün birinci oturumda Bağdat’ıntarihî, ilmî, siyasî, kültürel yapısını ele alan genel bir tebliğ sunuluptartışılacaktır. Aynı gün öğleden sonra Ebu’l Hasan el-Eş’arî (Kelâm); ikincigün sabah Ebu İshak el-Kindî (İslâm Felsefesi), öğleden sonra Cüneyd-  el Bağdadî (Tasavvuf) konulu tebliğlersunulup tartışılacaktır. 
 


▪ Günün Ayeti
Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Şu’arâ Suresi, 17
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Bir kimsenin "İnsanlar helak oldu!" dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten çok helak olandır." Müslim, Birr 139, (2623); Muvatta, Kelam 2, (2, 989); Ebu Davud, Edeb 85, (4983)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları