Türkçe  |  English  |  العربية
23 Ocak 2018 Salı / 7 Cemaziye'l-Evvel 1439
İstişare toplantıları

Vakıf merkezinin toplantı salonunda, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda olmak üzere konularında ihtisas sahibi ilim adamlarımız bir araya getirilmekte, bir gündem etrafında bu toplantıya katılanların görüşleri alınmaktadır.

Vakfımız, ayrıca araştırma konularını tesbit etmek gayesiyle İSTİŞARİ TOPLANTILAR tertiplemekte, ortaya atılan teklifler tesbit edilmekte, günümüze ışık tutacak konulardan biri seçilmekte, bir organizatör tayin edilerek toplantının hazırlık çalışmaları başlatılmakta, bir sene gibi bir zaman içinde tebliğ konuları, tebliğciler, müzakereciler tesbit edilmekte, tebliğlerin yazılıp hazırlanması için ilim adamlarına yazılar yazılmakta, kendilerine verilen müddet içinde tebliğler yazdırılmakta, alınan neticeye göre toplantının günü, yeri ve programı belirlenmekte, ilim camiasına ve halkımıza duyurularak araştırmaların sonuçları arz edilmektedir.


TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONULARINDAN BAZILARI ŞÖYLEDİR:
1. Osmanlı’da Gayr-ı Müslimler
2. Batıda ve İslam Dünyasında Din ve Mezhebler Arasındaki Ayırımcılık
3. Miladi 2000 yılından Son Peygamber Hz. Muhammed’e Bakış
3a) Miladi 2000 Yılından Kur’an’a Bakış
4. Kur’an’daki Dört Kitab ve Peygamberleri
5. Kur’an’ın İktisad Düzeni
6. İslam’ın Protestanlığa (Lüteryenlik) Tesiri
7. Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri (İrtica da konuya dahil edilmelidir.)
8. Cumhuriyet Dönemi Devlet-Ferd Münasebetleri
9. Kültürel Etkileşim ve Etkilenimin Doğurduğu Çağdaş Problemler, Çözüm Yolları
10. İslam Ülkelerindeki Eğitim Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Vakıa ve Çözüm Yolları
11. Osmanlı Devleti’nin Dinlere Mesafesi ve Cumhuriyete Bırakılan Miras
12. Yirmibirinci Yüzyılda İslam ve Toplum (Toplumun mutasavver Problemleri ve bunlara bulunacak çözümler: Çevre, Yoksulluk ve imkanların hakça paylaşımı, Nüfus, Kadınların Hayata Katılımı, Devlet Yönetiminde Yeni Anlayışlar, Küreselleşme vs)
13. Osmanlı Eğitim Sistemi
14. Tarihte ve Günümüzde İslam Dünyasında Gelenek ve Modernleşme
15. Osmanlı Devleti”nde Din ve Vicdan Hürriyeti
16. Dinin Yaşanması ve Siyasallaşması
17. İlahi Dinlerin Birlikte Yaşama Birikimi
18. Mezhepler, Dini ve sosyal hayattaki yeri
19. Dünyada Yükselen Değerler ve Felsefi Temelleri
20. Devlet-Vatan-Vatandaşlık (İslami Perspektif)
21. Hürriyet Kavramı ve Önündeki Engeller
22. Kur’an’ın Güncel Yorumu
23. İslam Tebliğinin Evrensel Planda Çağdaş Problemleri ve Çözüm Yolları
24. 21. Asra Girerken Dünyada İslam Anlayış ve Uygulamaları

▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 1
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim bir kimse için şefaatçi olur, o da bu şefaatine karşı bir hediyede bulunursa hediyeyi kabul ettiği taktirde, riba kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur." Ebu Davud, Büyu 84, (3541)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:30
Güneş :
8:15
Öğle :
13:27
İkindi :
16:01
Akşam :
18:18
Yatsı :
19:51
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları