Türkçe  |  English  |  العربية
21 Haziran 2018 Perşembe / 8 Şevval 1439
İstişare toplantıları

Vakıf merkezinin toplantı salonunda, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda olmak üzere konularında ihtisas sahibi ilim adamlarımız bir araya getirilmekte, bir gündem etrafında bu toplantıya katılanların görüşleri alınmaktadır.

Vakfımız, ayrıca araştırma konularını tesbit etmek gayesiyle İSTİŞARİ TOPLANTILAR tertiplemekte, ortaya atılan teklifler tesbit edilmekte, günümüze ışık tutacak konulardan biri seçilmekte, bir organizatör tayin edilerek toplantının hazırlık çalışmaları başlatılmakta, bir sene gibi bir zaman içinde tebliğ konuları, tebliğciler, müzakereciler tesbit edilmekte, tebliğlerin yazılıp hazırlanması için ilim adamlarına yazılar yazılmakta, kendilerine verilen müddet içinde tebliğler yazdırılmakta, alınan neticeye göre toplantının günü, yeri ve programı belirlenmekte, ilim camiasına ve halkımıza duyurularak araştırmaların sonuçları arz edilmektedir.


TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONULARINDAN BAZILARI ŞÖYLEDİR:
1. Osmanlı’da Gayr-ı Müslimler
2. Batıda ve İslam Dünyasında Din ve Mezhebler Arasındaki Ayırımcılık
3. Miladi 2000 yılından Son Peygamber Hz. Muhammed’e Bakış
3a) Miladi 2000 Yılından Kur’an’a Bakış
4. Kur’an’daki Dört Kitab ve Peygamberleri
5. Kur’an’ın İktisad Düzeni
6. İslam’ın Protestanlığa (Lüteryenlik) Tesiri
7. Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri (İrtica da konuya dahil edilmelidir.)
8. Cumhuriyet Dönemi Devlet-Ferd Münasebetleri
9. Kültürel Etkileşim ve Etkilenimin Doğurduğu Çağdaş Problemler, Çözüm Yolları
10. İslam Ülkelerindeki Eğitim Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Vakıa ve Çözüm Yolları
11. Osmanlı Devleti’nin Dinlere Mesafesi ve Cumhuriyete Bırakılan Miras
12. Yirmibirinci Yüzyılda İslam ve Toplum (Toplumun mutasavver Problemleri ve bunlara bulunacak çözümler: Çevre, Yoksulluk ve imkanların hakça paylaşımı, Nüfus, Kadınların Hayata Katılımı, Devlet Yönetiminde Yeni Anlayışlar, Küreselleşme vs)
13. Osmanlı Eğitim Sistemi
14. Tarihte ve Günümüzde İslam Dünyasında Gelenek ve Modernleşme
15. Osmanlı Devleti”nde Din ve Vicdan Hürriyeti
16. Dinin Yaşanması ve Siyasallaşması
17. İlahi Dinlerin Birlikte Yaşama Birikimi
18. Mezhepler, Dini ve sosyal hayattaki yeri
19. Dünyada Yükselen Değerler ve Felsefi Temelleri
20. Devlet-Vatan-Vatandaşlık (İslami Perspektif)
21. Hürriyet Kavramı ve Önündeki Engeller
22. Kur’an’ın Güncel Yorumu
23. İslam Tebliğinin Evrensel Planda Çağdaş Problemleri ve Çözüm Yolları
24. 21. Asra Girerken Dünyada İslam Anlayış ve Uygulamaları

▪ Günün Ayeti
Buyurur: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız! Müminûn Suresi, 114
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Rabbim, bugün bana öğrettiği şeylerden bilmediklerinizi size öğretmemi emretti. (Ve buyurdu ki): "Benim bir kula verdiğim bir mal helaldir. Ben bütün kullarımı hanif (=Müslüman, hakka taraftar) olarak yarattım. Ancak şeytanlar onlara gelip, (fıtri) dinlerinden alıp götürdüler, kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar. Kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler." Allah Teala hazretleri arz ehline baktı ve Ehl-i Kitap'tan bir kısmı hariç onların Arap, acem hepsine öfkelendi ve dedi ki: "Ben seni imtihan etmek ve seninle de (başkasını) imtihan etmek üzere gönderdim. Sana, suyun yıkayıp (yok edemeyeceği) bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uyurken de uyanıkken de okuyasın!" Allah Teala hazretleri bana, Kureyş'i ateşe vermemi (onlarla savaşmamı) emretti. Ben: "Ey Rabbim, bu durumda onlar başımı yararlar ve bir ekmek parçısına çevirirler!" dedim. "Öyleyse, seni çıkardıkları gibi sen de onları (Mekke'den) çıkar! Onlara karşı gazada bulun da biz de sana yardım edelim; infakta bulun biz de sana infak edelim. Sen bir ordu gönder, biz de sana onun beş misli (yardımcı melek ordusu) gönderelim. Sana itaat edenlerle birlik ol, asikre karşı savaş!" buyurdu. Cennetlikler üç kısımdır: 1-Kuvvet sahibi, adaletli, sadaka veren ve muvaffak olanlar. 2-Bütün yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli olanlar. 3-İffetli, namuslu ve çoluk çocuk sahibi olanlar." Resulullah devamla dedi ki: "Cehennem ehli de beş kısımdır: 1-Aklı olmayan zayıflar. Bunlar, aranızda tabi olarak bulunurlar, hiçbir ehle ve mala tabi değildirler. 2-Tamahkarlığını izhar etmeyen hain kişiler. Böylesi, bir kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. 3-Akşam, sabah her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan adamlar. 4-Cimrilik ve yalanı da zikretti. 5-Bir de kötü huylu kaba sözlü insan." Resulullah devamla buyudular ki: "Allah Teala hazretleri, bana mutevazi olmanızı emretti. Öyle ki, hiç kimse hiç kimseye karşı böbürlenmesin, hiç kimse hiç kimseye karşı tecavüzde bulunmasın." Müslim, Cennet 63, (2865)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
3:03
Güneş :
5:25
Öğle :
13:17
İkindi :
17:18
Akşam :
20:48
Yatsı :
22:49
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları