Türkçe  |  English  |  العربية
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 Rebiü'l-Evvel 1444
Milletlerarası İlmi Toplantılar

*  Muş Alparslan Ü. İslami İlimler Fakültesi ile birlikte “Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı-IV (Modern Dönem)” konulu Milletlerarası ilmi Toplantı 07-08 Ekim 2022  Tarihinde Muş'ta yapılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

15 Temmuz 2022

Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi

22 Temmuz 2022

Tam Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

22 Eylül 2022

Uluslararası Sempozyum Tarihi

7-8 Ekim 2022

  -----------------------

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile müştereken tertiplenen  “İslami İlimlerde Klasik ettik Modern Yaklaşımlar” konulu Milletlerarası ilmi Toplantı 15-16 Ekim 2022 Tarihlerinde yapılacaktır.

* Sakarya Ü. İlahiyat Fakültesi ile birlikte Tabiin Kimliği ve İslami İlimlerin Tesisi  konulu milletlerarası ilmî Toplantı 6-7 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. 

* İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi ile birlikte Memluklerde İlim Geleneği-II”  konulu milletlerarası ilmî Toplantı 1-2 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.


 ▪ Günün Ayeti
O daima diridir; O´ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O´na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur. Mü'min Suresi, 65
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır." Müslim, Birr 40, (2568); Tirmizi, Cenaiz 2, (967)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri