Türkçe  |  English  |  العربية
27 Ocak 2022 Perşembe / 24 Cemaziye'l-Ahir 1443
Milletlerarası İlmi Toplantılar

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile “Tarih Boyunca Rumeli Coğrafyasında İlim, İrfan ve Hikmet”  konulu milletler arası toplantı 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde KIRKLARELİ'nde  yapılacaktır.

XIII. yüzyıldan itibaren Rumeli’ne yerleşmeye başlayan Müslüman nüfus, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya dönük fetih faaliyetleri sayesinde söz konusu coğrafyada kalıcı bir etki bırakmıştır. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden Balkanlar’a yerleşen nüfus ile yerel sâikler ve Osmanlı’nın bölgeye gösterdiği ihtimâm birleşince, İslâm medeniyetine yüzyıllar boyunca farklı alanlarda katkı sağlayan maddi, manevi bir kuvvet ortaya çıkmıştır. Anadolu ve Rumeli coğrafyaları arasında ekonomik ve siyasî alanlarda olduğu kadar ilim, irfân ve hikmet bakımından da devamlı bir etkileşim var olmuş, ilim, irfan ve hikmet ehli bu bölgeler arasında sürekli gelip gitmek suretiyle aradaki bağı daima canlı tutmuştur. Abdullâh-ı Bosnevî, Abdullâh-ı İlâhî, Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet Davutoğlu, Ali Yakup Cenkçiler, Aliya İzzetbegoviç, Filibeli Ahmed Hilmi, Hâfız Ali Korça, İşkodralı Lütfi Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Osman Keskioğlu, Ömer Lütfi Barkan, Rızâ Tevfîk, Sokullu Mehmet Paşa, Taşlıcalı Yahya, Tayyip Okiç, Yahya Kemâl, Yazıcızâde Kardeşler ve adını İslâm medeniyetine yazdırmış yüzlerce diğer isim bu karşılıklı etkileşimin delilini teşkil eder.

Kırklareli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi bulunduğu bölgeye karşı hissettiği maddî ve manevî sorumluluk çerçevesinde “Târih Boyunca Rumeli Coğrafyasında İlim, İrfân ve Hikmet” başlıklı bir milletlerarası ilmî toplantı düzenlemeyi planlamıştır. Târihî ve millî şuuru canlı tutmak, bölgenin İslâmî ilimler dâiresi başta olmak üzere bütün ilim dallarında medeniyete olan katkısını ele almak sûreti ile gelecek nesillere aktarmak ve günümüz ilim insanlarını bu doğrultuda bir araya getirmek bu toplantının başlıca hedefleri arasındadır. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) işbirliği ile düzenlenen bu milletlerarası ilmî toplantı14-15 Mayıs 2022 tarihinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri word/doc formatında 10 Nisan 2022tarihine kadar rumelimirhus@klu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Toplantı sonunda tebliğ metinleri kitabı yayınlanacaktır.

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile müştereken tertiplenen  “İslami İlimlerde Klasik ettik Modern Yaklaşımlar” konulu Milletlerarası ilmi Toplantı 15-16 Ekim 2022 Tarihlerinde yapılacaktır.


 ▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 7
▪ Günün Hadis-i Şerifi
İbnu Abbas (ra)'dan merfu olarak şu hadis kaydedilmiştir: "Kusmuğuna rücu eden köpek gibi hibesinden dönen kimsenin kötü örneği bize yakışmaz." Buhari, Hibe 14, 30, Hiyel 14; Müslim, Hibat 5 , (1622); Ebu Davud, Büyu 83, (3538); Tirmizi, Büyu 62, (1298); Nesai, Hibe 2, (6, 265)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri