Türkçe  |  English  |  العربية
11 Aralık 2019 Çarşamba / 14 Rebiü'l-Ahir 1441
Milletlerarası İlmi Toplantılar

“BALKANLAR ve İSLÂM”

Milletlerarası İlmi Toplantı

Toplantı Yeri

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi

Edirne/Türkiye

**************

TARİHTEN GÜNÜMÜZE SÛFÎ-SİYASET MÜNASEBETLERİ

Milletlerarası İlmi Toplantı

 

Tarih: 1-3 Kasım2019

Yer: Bursa/Tayyare Kültür Merkezi

Her iki toplantı yukarıda belirtilen tarih ve yerde yapılmıştır.

“İslâmî İlimlerde Geleneksel ve Muasır Yaklaşımlar

Milletlerarası İlmi Toplantı

 

Tarih: Nisan 2020

▪ Günün Ayeti
Şüphesiz sen bizi görmektesin. Tâ-Hâ Suresi, 35
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) buyurdular ki: 1. "Mal sadaka ile eksilmez." 2. "Allah affı sebebiyle kulun izzetini artırır," 3. "Allah için mütevazi olan bir kimseyi Allah yüceltir." Müslim, Birr, 69, (2588); Tirmizi, Birr 82, (2030); Muvatta, Sadaka 12, (2,1000)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri