Türkçe  |  English  |  العربية
14 Ağustos 2018 Salı / 3 Zi'l-Hicce 1439
Milletlerarası İlmi Toplantılar

YENİ USULLERLE İSLAMİ TEBLİĞ

İslamiyet’in altın çağınıyaşadığı Ortaçağda dünyanın neredeyse bilinen her yerinde farklı usullerleyapılan tebliğle yüzlerce millet, kabile ve topluluk dünümüzle müşerrefolmuştu. Endülüs’ün çökmesini fırsat bilen Batı Avrupalılar 16. yüzyılda önceAfrika sahillerini, hemen hemen aynı dönemde Amerika’yı ve Asya’yı da misyoncoğrafyası yaptılar. Yaklaşık beş asır boyunca Amerika kıtasının tamamınıburada daha önce Yahudilik, İslamiyet, Budizm gibi dinlerin de bulunmamasınıfırsat bilerek her yolu deneyerek Hıristiyanlaştırdılar. Aynı başarıyı neAfrika’da, ne de Asya’da gösteremediler. Yine de Afrika’da çok ısrarcıdavrandılar ve on binlerce misyoner kıtada gece gündüz çalıştılar. Öncelikleanimistleri hedef seçtiler. Müslüman toplumları ise baskı altında tutup geçmiştekiilimle irfanla içice olan geleneklerinden kopardılar. Arapça’yı medeniyet diliolmaktan çıkardılar, yüzbinlerce eser yazan âlimlerin nesillerini kuruttular.1900 yılına gelindiğinde 300 milyon nüfusa sahip olduğu tahmin edilen kıtada enfazla 10 milyon, yani otuzda biri Hıristiyan olduğu tahmin edilirken bugün enaz 200 milyon, ama Katolik camiasının verilerine göre ise abartılı veya gerçek300 ila 400 milyon kişi kendisini bu dinden görüyor demektedirler. Asya’da damisyonerler her türlü baskı ve ölümü göze alarak dinlerini yaymak için büyükmücadele verdiler.

Sömürgeci Avrupalıların dinleriniher ne amaç uğruna olursa olsun yayma girişimlerinden azami derecede istifadeetmişler. Müslümanlar ise 15 asırlık tarihlerinde ilk 10 asırda büyük birbaşarı elde edip bilmedikleri Amerika hariç tebliği üç kıtada yaptılar.Başarılı da oldular. Batılılar İslam ile mücadelelerini bu dine inanalarüzerinden yaptılar ve epeyce başarılı da oldular. Fransa’nın, Almanya’nın,İtalya’nın, Hollanda’nın ve Rusya’nın İslam Siyaseti başlıklı kitap vemakaleleri yüz sene önce basılıp yayınlandı. Tüm çıkış yollarımızkapatıldı. 

Müslüman toplumlarımızın en fazlaterk ettiğimiz veya terk etmek zorunda bırakıldığımız tebliğ idi. Son birkaçasırdır Müslüman kuşaklar tebliğ konusunda büyük bir ihmalin içine düştülerveya düşürüldüler. Çad’daki animist kabileler arasında 21. yüzyılda Almanmisyonerler henüz yazıya geçirilmemiş yerel dilleri öğrenip ilk yazılı eseriİncil olarak basacak ve dünya Müslümanları bu faaliyetleri 16. ve 17. yüzyıldayaparken şimdilerde kendi dillerinde eser yazmaktan acizler. Geçmişi bileceğizama bizim bugünkü cevval gençliğimizin tebliğe ilgisini çekip elde ettikleritüm ilmi birikimleriyle dünyanın her yerinde tebliğ yapabilecek meziyetkazanmaları için bir rehberlik gerekiyor. 

İSAV 2018 Uluslararası Sempozyumunda İslami tebliğ için şimdiden hazırlıklı olmamız, bunu öncelikle akademik olarak ortaya koymamız gerekmektedir. Halen tebliğ yapanlar arasında öne çıkanlar asırlardır bizler gibi Müslüman toplumların fertlerinden ziyade yeni Müslüman olanlar arasından çıkıyor. Bu çok isabetli ve yeterli değil, ama onların da tecrübeleri de dikkate alınarak yeni tebliğ usullerini şimdiden belirlememiz gerekmektedir. Bunu yaparken de başlangıçtan günümüze tebliğ usullerini incelemek, bilhassa Batı toplumlarındaki yeni örnek vakıaları belirleyip onlar üzerinden yapabileceğimiz çalışmaları tüm coğrafyalarda uygulayacak nesillere yol göstermemiz gerekiyor.         

▪ Günün Ayeti
İşte bunlar, Allah´ın kendilerini lânetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Muhammed Suresi, 23
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) , bir ihtiyaç taleb eden kimse gelince arkadaşlarına yönelir ve: "Şefaat edin, ecir kazanın! Allah da Resulünün diliyle dilediğine hükmetsin!" derdi. Buhari, Edeb 37, Salat 88, Mezalim 5; Müslim, Birr 145, (2627); Ebu Davud, Edeb 126, (5131); Tirmizi, İlim 14, (2674); Nesai, Zekat 65, (5, 78)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
4:10
Güneş :
6:05
Öğle :
13:20
İkindi :
17:10
Akşam :
20:13
Yatsı :
21:53
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları