Türkçe  |  English  |  العربية
21 Haziran 2018 Perşembe / 8 Şevval 1439
Milletlerarası İlmi Toplantılar

YENİ USULLERLE İSLAMİ TEBLİĞ

İslamiyet’in altın çağınıyaşadığı Ortaçağda dünyanın neredeyse bilinen her yerinde farklı usullerleyapılan tebliğle yüzlerce millet, kabile ve topluluk dünümüzle müşerrefolmuştu. Endülüs’ün çökmesini fırsat bilen Batı Avrupalılar 16. yüzyılda önceAfrika sahillerini, hemen hemen aynı dönemde Amerika’yı ve Asya’yı da misyoncoğrafyası yaptılar. Yaklaşık beş asır boyunca Amerika kıtasının tamamınıburada daha önce Yahudilik, İslamiyet, Budizm gibi dinlerin de bulunmamasınıfırsat bilerek her yolu deneyerek Hıristiyanlaştırdılar. Aynı başarıyı neAfrika’da, ne de Asya’da gösteremediler. Yine de Afrika’da çok ısrarcıdavrandılar ve on binlerce misyoner kıtada gece gündüz çalıştılar. Öncelikleanimistleri hedef seçtiler. Müslüman toplumları ise baskı altında tutup geçmiştekiilimle irfanla içice olan geleneklerinden kopardılar. Arapça’yı medeniyet diliolmaktan çıkardılar, yüzbinlerce eser yazan âlimlerin nesillerini kuruttular.1900 yılına gelindiğinde 300 milyon nüfusa sahip olduğu tahmin edilen kıtada enfazla 10 milyon, yani otuzda biri Hıristiyan olduğu tahmin edilirken bugün enaz 200 milyon, ama Katolik camiasının verilerine göre ise abartılı veya gerçek300 ila 400 milyon kişi kendisini bu dinden görüyor demektedirler. Asya’da damisyonerler her türlü baskı ve ölümü göze alarak dinlerini yaymak için büyükmücadele verdiler.

Sömürgeci Avrupalıların dinleriniher ne amaç uğruna olursa olsun yayma girişimlerinden azami derecede istifadeetmişler. Müslümanlar ise 15 asırlık tarihlerinde ilk 10 asırda büyük birbaşarı elde edip bilmedikleri Amerika hariç tebliği üç kıtada yaptılar.Başarılı da oldular. Batılılar İslam ile mücadelelerini bu dine inanalarüzerinden yaptılar ve epeyce başarılı da oldular. Fransa’nın, Almanya’nın,İtalya’nın, Hollanda’nın ve Rusya’nın İslam Siyaseti başlıklı kitap vemakaleleri yüz sene önce basılıp yayınlandı. Tüm çıkış yollarımızkapatıldı. 

Müslüman toplumlarımızın en fazlaterk ettiğimiz veya terk etmek zorunda bırakıldığımız tebliğ idi. Son birkaçasırdır Müslüman kuşaklar tebliğ konusunda büyük bir ihmalin içine düştülerveya düşürüldüler. Çad’daki animist kabileler arasında 21. yüzyılda Almanmisyonerler henüz yazıya geçirilmemiş yerel dilleri öğrenip ilk yazılı eseriİncil olarak basacak ve dünya Müslümanları bu faaliyetleri 16. ve 17. yüzyıldayaparken şimdilerde kendi dillerinde eser yazmaktan acizler. Geçmişi bileceğizama bizim bugünkü cevval gençliğimizin tebliğe ilgisini çekip elde ettikleritüm ilmi birikimleriyle dünyanın her yerinde tebliğ yapabilecek meziyetkazanmaları için bir rehberlik gerekiyor. 

İSAV 2018 Uluslararası Sempozyumunda İslami tebliğ için şimdiden hazırlıklı olmamız, bunu öncelikle akademik olarak ortaya koymamız gerekmektedir. Halen tebliğ yapanlar arasında öne çıkanlar asırlardır bizler gibi Müslüman toplumların fertlerinden ziyade yeni Müslüman olanlar arasından çıkıyor. Bu çok isabetli ve yeterli değil, ama onların da tecrübeleri de dikkate alınarak yeni tebliğ usullerini şimdiden belirlememiz gerekmektedir. Bunu yaparken de başlangıçtan günümüze tebliğ usullerini incelemek, bilhassa Batı toplumlarındaki yeni örnek vakıaları belirleyip onlar üzerinden yapabileceğimiz çalışmaları tüm coğrafyalarda uygulayacak nesillere yol göstermemiz gerekiyor.         

▪ Günün Ayeti
Buyurur: Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız! Müminûn Suresi, 114
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Rabbim, bugün bana öğrettiği şeylerden bilmediklerinizi size öğretmemi emretti. (Ve buyurdu ki): "Benim bir kula verdiğim bir mal helaldir. Ben bütün kullarımı hanif (=Müslüman, hakka taraftar) olarak yarattım. Ancak şeytanlar onlara gelip, (fıtri) dinlerinden alıp götürdüler, kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar. Kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler." Allah Teala hazretleri arz ehline baktı ve Ehl-i Kitap'tan bir kısmı hariç onların Arap, acem hepsine öfkelendi ve dedi ki: "Ben seni imtihan etmek ve seninle de (başkasını) imtihan etmek üzere gönderdim. Sana, suyun yıkayıp (yok edemeyeceği) bir kitap gönderdim. Ta ki sen onu uyurken de uyanıkken de okuyasın!" Allah Teala hazretleri bana, Kureyş'i ateşe vermemi (onlarla savaşmamı) emretti. Ben: "Ey Rabbim, bu durumda onlar başımı yararlar ve bir ekmek parçısına çevirirler!" dedim. "Öyleyse, seni çıkardıkları gibi sen de onları (Mekke'den) çıkar! Onlara karşı gazada bulun da biz de sana yardım edelim; infakta bulun biz de sana infak edelim. Sen bir ordu gönder, biz de sana onun beş misli (yardımcı melek ordusu) gönderelim. Sana itaat edenlerle birlik ol, asikre karşı savaş!" buyurdu. Cennetlikler üç kısımdır: 1-Kuvvet sahibi, adaletli, sadaka veren ve muvaffak olanlar. 2-Bütün yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli olanlar. 3-İffetli, namuslu ve çoluk çocuk sahibi olanlar." Resulullah devamla dedi ki: "Cehennem ehli de beş kısımdır: 1-Aklı olmayan zayıflar. Bunlar, aranızda tabi olarak bulunurlar, hiçbir ehle ve mala tabi değildirler. 2-Tamahkarlığını izhar etmeyen hain kişiler. Böylesi, bir kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. 3-Akşam, sabah her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan adamlar. 4-Cimrilik ve yalanı da zikretti. 5-Bir de kötü huylu kaba sözlü insan." Resulullah devamla buyudular ki: "Allah Teala hazretleri, bana mutevazi olmanızı emretti. Öyle ki, hiç kimse hiç kimseye karşı böbürlenmesin, hiç kimse hiç kimseye karşı tecavüzde bulunmasın." Müslim, Cennet 63, (2865)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
3:03
Güneş :
5:25
Öğle :
13:17
İkindi :
17:18
Akşam :
20:48
Yatsı :
22:49
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları