Türkçe  |  English  |  العربية
24 Ocak 2019 Perşembe / 18 Cemaziye'l-Evvel 1440
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

6- OSMANLI DEVLETİNDE DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

_1551483122013_

1999 yılı içinde gerçekleştirilecek olan Milletlerarası Tartışmalı İli Toplantı konularının tesbiti için vakıf bünyesinde istişarî birkaç toplantı yapılmış ve bu toplantılarda ileri sürülen görüşler istikametinde yirmiden fazla konu başlığı tesbit edilmiştir. Bu konulardan "Osmanlı Devleti'nde Din ve Vicdan Hürriyeti" konusunda bir araştırmanın öncelikle yapılması ve yapılacak çalışmanın Doç. Dr. Azmi ÖZCAN Başkanlığında başlatılmasına karar verilmiştir. Milletlerarası seviyede yapılacak olan bu toplantı ile ilgili çalışmalar 1999 yılı içinde hızla sürdürülerek tebliğ konuları, tebliğciler ve müzakereciler tesbit edilmiş, tebliğler hazırlanarak müzakerecilere gönderilmiş, elde edilen neticelerin tartışılması için program hazırlanmış ve aşağıdaki program dahilinde hazırlanan tebliğlerin müzakeresi için hazırlık çalışmaları tamamlanarak bu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı 26-28 Kasım 1999 tarihinde, Topkapı Eresin Hotel'de gerçekleştirilmiştir. Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: Osmanlı Topraklarında Cemaatlerin Hak ve Durumları Genel Çerçeve-, İslâm Kültüründe Din ve Vicdan Hürriyeti, Âlemşümul İmparatorluk-Âlemşümul Din, Osmanlı Ülkesinde Dinî Çoğulculuk: Kuzey Afrika, Islahat Fermanı ve Din Hürriyeti, Osmanlı'da Sünnî Mezhepler arası Münasebetler, Osmanlı Irakı’nda Şiî-Sünnî İlişkileri, Osmanlı'da Mensubiyet ve Kıyafetler, Macaristan'da Osmanlı Yönetimi, Osmanlı Devleti'nde Hıristiyan Vakıfları, Osmanlı Devleti'nde Millet Sistemi ve Rum Milleti, Osmanlı Devletinde Kiliseler, Osmanlı'nın Son Devrinde Din-Düşünce Hürriyeti ve İslâm Hukuku, Yeni Bir Din Felsefesi Arayışı ve Elmalılı Hamdi YAZIR, II. Meşrutiyet Döneminde Millet Kavramı.

Yerli-yabancı ilim adamı, araştırmacı, yazar, dinleyici ve basın mensubunun katıldığı toplantı esnasındaki müzakere ve tartışmaların bant kayıtları çözülerek bu tartışmalı ilmî toplantı metni de neşre hazırlanarak Kasım 2000'de neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 2
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ben ehl-i suffadan bir kısım insanlara yazı ve Kur'an'ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de: "(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, gidip Resulullah (sa)'a soracağım" dedim. Gidip sordum: "Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiğim kim­selerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım!" dedim. Aleyhissalatu vesselam bana: "Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!" diye cevap ver­di. Ebu Davud, Büyu 37, (3417)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları