Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

7- MODERNLEŞME İSLAM DÜNYASI VE TÜRKİYE

_1552453122013_

Vakfımız, 17-19 Kasım 2000 tarihlerinde İstanbul Eresin Hotel’de “Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu milletlerarası tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Türkiye’nin ve İslâm dünyasının modernleşme tecrübesinin genel bir muhasebesinin yapılması hedeflenmiştir. Dünyada yaşanmakta olan hızlı değişme ve gelişmelerden dolayı toplumumuzun içine düşebileceği problemler önceden tesbit edilmeye ve bu problemlerin sebep ve neticeleri ilmî usullerle araştırılmaya çalışılmıştır. Sunulan tebliğlerde, modernleşmenin genel bir bilançosunun çıkarılması arzulanmıştır. Her tebliğ, işlediği konusu itibariyle kuşbakışı tahlilî bir değerlendirmeden ibarettir. 

Bu sempozyumda, genel hatlarıyla modernleşme, global bir perspektiften modernleşme, din ve modernleşme, Orta Doğu’nun modernleşme süreci, Müslüman Hint Alt Kıtası’nın modernleşme tecrübesi, Müslüman Afrika’nın modernleşmesi, Türkiye’de din ve modernleşme ile sosyal, siyasî, iktisadî ve hukukî modernleşme ile modernleşme ve entelektüel hayat konuları ele alınmış; son oturumda üç gün devam eden toplantının bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Vakfımızın milletlerarası seviyede tertiplediği Tartışmalı İlmî Toplantıların yedincisi olan “Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu toplantıda sunulan tebliğlerin ve yapılan müzakerelerin metinleri de diğer tartışmalı ilmî toplantılarda olduğu gibi bir kitap bütünlüğü içinde halkımızın ve ilim âleminin hizmet ve istifadesine sunulmaya çalışılmıştır.

Toplantıya 6 yabancı ilim adamı tebliğci olarak iştirak etmiştir. Bu toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: Genel Hatlarıyla Modernleşme; Global Bir Perspektiften Modernleşme: Bir İslâm Modernitesine Doğru mu?; Din ve Modernleşme: Batılı Bir Perspektif; Ortadoğu"nun Modernleşme Süreci Üzerine; Müslüman Hint Kıtasının Modernleşme Tecrübesi; Müslüman Afrika"nın Modernleşme Tecrübesi; Türkeyi"de Din ve Modernleşme; Türkiye"nin Sosyal Modernleşmesi; Türkiye"nin Siyasi Modernleşmesi; Türkiye"nin İktisadi Modernleşmesi; Türkiye"nin Hukuki Modernleşmesi; Modernleşme ve Entelekktüel Hayat.

Tebliğ, müzakere ve değerlendirmelerde dile getirilen fikirler ve üslup tamamen tebliğci ve müzakerecilere ait olmakla beraber, yazılı metinler ile irticalî yapılan katkılar yeniden gözden geçirilmiş, üslûp ve imlâ birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Başka dilde sunulan tebliğler ise Türkçe’ye tercüme edilmiş ve böylece toplantı esnasında ortaya çıkan bütün fikrî üretim bu eserde bir araya getirilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri