Türkçe  |  English  |  العربية
24 Ocak 2019 Perşembe / 18 Cemaziye'l-Evvel 1440
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

7- MODERNLEŞME İSLAM DÜNYASI VE TÜRKİYE

_1552453122013_

Vakfımız, 17-19 Kasım 2000 tarihlerinde İstanbul Eresin Hotel’de “Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu milletlerarası tartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Türkiye’nin ve İslâm dünyasının modernleşme tecrübesinin genel bir muhasebesinin yapılması hedeflenmiştir. Dünyada yaşanmakta olan hızlı değişme ve gelişmelerden dolayı toplumumuzun içine düşebileceği problemler önceden tesbit edilmeye ve bu problemlerin sebep ve neticeleri ilmî usullerle araştırılmaya çalışılmıştır. Sunulan tebliğlerde, modernleşmenin genel bir bilançosunun çıkarılması arzulanmıştır. Her tebliğ, işlediği konusu itibariyle kuşbakışı tahlilî bir değerlendirmeden ibarettir. 

Bu sempozyumda, genel hatlarıyla modernleşme, global bir perspektiften modernleşme, din ve modernleşme, Orta Doğu’nun modernleşme süreci, Müslüman Hint Alt Kıtası’nın modernleşme tecrübesi, Müslüman Afrika’nın modernleşmesi, Türkiye’de din ve modernleşme ile sosyal, siyasî, iktisadî ve hukukî modernleşme ile modernleşme ve entelektüel hayat konuları ele alınmış; son oturumda üç gün devam eden toplantının bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Vakfımızın milletlerarası seviyede tertiplediği Tartışmalı İlmî Toplantıların yedincisi olan “Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu toplantıda sunulan tebliğlerin ve yapılan müzakerelerin metinleri de diğer tartışmalı ilmî toplantılarda olduğu gibi bir kitap bütünlüğü içinde halkımızın ve ilim âleminin hizmet ve istifadesine sunulmaya çalışılmıştır.

Toplantıya 6 yabancı ilim adamı tebliğci olarak iştirak etmiştir. Bu toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: Genel Hatlarıyla Modernleşme; Global Bir Perspektiften Modernleşme: Bir İslâm Modernitesine Doğru mu?; Din ve Modernleşme: Batılı Bir Perspektif; Ortadoğu"nun Modernleşme Süreci Üzerine; Müslüman Hint Kıtasının Modernleşme Tecrübesi; Müslüman Afrika"nın Modernleşme Tecrübesi; Türkeyi"de Din ve Modernleşme; Türkiye"nin Sosyal Modernleşmesi; Türkiye"nin Siyasi Modernleşmesi; Türkiye"nin İktisadi Modernleşmesi; Türkiye"nin Hukuki Modernleşmesi; Modernleşme ve Entelekktüel Hayat.

Tebliğ, müzakere ve değerlendirmelerde dile getirilen fikirler ve üslup tamamen tebliğci ve müzakerecilere ait olmakla beraber, yazılı metinler ile irticalî yapılan katkılar yeniden gözden geçirilmiş, üslûp ve imlâ birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Başka dilde sunulan tebliğler ise Türkçe’ye tercüme edilmiş ve böylece toplantı esnasında ortaya çıkan bütün fikrî üretim bu eserde bir araya getirilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 2
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ben ehl-i suffadan bir kısım insanlara yazı ve Kur'an'ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de: "(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, gidip Resulullah (sa)'a soracağım" dedim. Gidip sordum: "Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiğim kim­selerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım!" dedim. Aleyhissalatu vesselam bana: "Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!" diye cevap ver­di. Ebu Davud, Büyu 37, (3417)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları