Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

27- SÛFÎ-SİYASET MÜNASEBETLERİ

_13519542021_Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyatFakültesi ve İSAV’ın müştereken tertiplediği Tarihten Günümüze Sûfî-Siyaset İlişkileri konulu milletlerarasıtartışmalı ilmî toplantı 01-03 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa Tayyare KültürMerkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bu ilmî toplantıda, yedisi her biri alanındakiyetkinlikleriyle tanınan yabancı ilim adamları tarafından olmak üzere, toplamdayirmi üç tebliğ sunulmuştur.

Üç gün süren ilmî toplantıda sûfî-siyasetilişkilerinin hem tarihî hem de güncel boyutlarını örnekleyen muhteliftebliğlerle mesele ele alınmaya çalışılmış, konular tematik bir yaklaşımladeğerlendirilmiştir. 

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri