Türkçe  |  English  |  العربية
14 Ağustos 2020 Cuma / 24 Zi'l-Hicce 1441
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

9- XXI. YÜZYILDA İSLAM DÜNYASI VE TÜRKİYE

_1553563122013_

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), “XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu milletler arası önemli bir tartışmalı ilmî toplantıyı da İstanbul Eresin Topkapı Hotel’de 28-30 Mart 2003 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Üç gün boyunca 6 oturumda toplam 42 tebliğci ve müzakereci, İslâm Dünyası’nı ve Türkiye’yi masaya yatırarak içinde bulunduğu durumu ve muhtemel gelişmeler üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Sempozyuma başta Türkiye’den olmak üzere İslâm Dünyası ve Batı’dan çok sayıda bilim adamı katılmıştır.
Sempozyumla ilgili görüşlerini açış konuşmasında belirten İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, dünyada yaşanmakta olan hızlı değişme ve gelişmelere Türkiye ve İslâm Dünyası olarak kayıtsız kalamayacaklarını vurgulamıştır: “Kuruluşundan bu yana genelde İslâm Dünyası’nı, özelde toplumumuzu ilgilendiren, çağdaş ve tarihi konularda millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar düzenliyoruz. Bu vakfımız, İslâm Dünyası ve Türkiye’nin yeni yüzyıldaki durumunu, konumunu ve muhtemel gelişmeleri içeren milletlerarası çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktadır. 
Dünyada görünen gelişme ve değişimlerin alanı oldukça genişlemiş ve takibi zorlaşmıştır. Bu geniş alan içine öncelikle içtimâî, ahlâkî, ticarî, ilmî ve teknik konular girmektedir. Vakfımız, dünyada yaşanmakta olan hızlı gelişme ve değişmelerden dolayı toplumumuzun içine düşebileceği problemleri ilmî usullerle araştırmaya ve sonuçta çözümler sunmaya çalışmaktadır.” 
“XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu bu milletler arası sempozyumda birçok meselenin tahlili yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. İslâm Dünyası ve Türkiye’nin dünya üzerindeki rolü, siyasî, hukûkî dinî, soysa-kültürel, iktisadî ve entelektüel açılardan yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmiş ve konunun uzmanları görüş ve düşüncelerini serdetmişlerdir.
Bu toplantıda sunulan tebliğ konuları ile tebliğciler şöyledir: 1. İslâm Dünyası Kavramı; Prof. Dr. Mehmet S. Aydın 2. İslâm Konferansı Teşkilatı Tecrübesi; Prof. Dr. Abdullah Ahsan 3. Küreselleşme ve İslâm Dünyası; Prof. Dr. Ali Mazruî 4. İslâm Dünyası ve Gelecek Dünya Düzeni; Dr. Tahsin Görgün 5. XXI. Asırda Arap Havzası; Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 6. XXI. Asırda Hint-Güney Asya Havzası; Prof. Dr. Anîs Ahmad 7. XXI. Asırda Afrika Havzası; Doç. Dr. Ahmet Kavas 8. XXI. Asırda Indo-Malay Havzası; Prof. Dr. Kamal Hassan 9. Batı Ülkelerinde Müslüman Azınlıklar; Dr. Ingmar Karlsson 10.XXI. Asırda Türk Orta Asya Havzası; Prof. Dr. Abdumalik Nysanbaev 11. XXI. Asırda Türkiye; Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel 12. XXI. Asırda Türkiye; Doç. Dr. İsmail Kara
Bu konular halka açık toplantıda dinleyicilere aktarıldığı gibi toplantı metinleri de kitap haline getirilerek neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
İşte bunlar, Allah´ın kendilerini lânetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Muhammed Suresi, 23
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sav) , bir ihtiyaç taleb eden kimse gelince arkadaşlarına yönelir ve: "Şefaat edin, ecir kazanın! Allah da Resulünün diliyle dilediğine hükmetsin!" derdi. Buhari, Edeb 37, Salat 88, Mezalim 5; Müslim, Birr 145, (2627); Ebu Davud, Edeb 126, (5131); Tirmizi, İlim 14, (2674); Nesai, Zekat 65, (5, 78)
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri