Türkçe  |  English  |  العربية
24 Ocak 2019 Perşembe / 18 Cemaziye'l-Evvel 1440
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

9- XXI. YÜZYILDA İSLAM DÜNYASI VE TÜRKİYE

_1553563122013_

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), “XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu milletler arası önemli bir tartışmalı ilmî toplantıyı da İstanbul Eresin Topkapı Hotel’de 28-30 Mart 2003 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Üç gün boyunca 6 oturumda toplam 42 tebliğci ve müzakereci, İslâm Dünyası’nı ve Türkiye’yi masaya yatırarak içinde bulunduğu durumu ve muhtemel gelişmeler üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Sempozyuma başta Türkiye’den olmak üzere İslâm Dünyası ve Batı’dan çok sayıda bilim adamı katılmıştır.
Sempozyumla ilgili görüşlerini açış konuşmasında belirten İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, dünyada yaşanmakta olan hızlı değişme ve gelişmelere Türkiye ve İslâm Dünyası olarak kayıtsız kalamayacaklarını vurgulamıştır: “Kuruluşundan bu yana genelde İslâm Dünyası’nı, özelde toplumumuzu ilgilendiren, çağdaş ve tarihi konularda millî ve milletlerarası tartışmalı ilmî toplantılar düzenliyoruz. Bu vakfımız, İslâm Dünyası ve Türkiye’nin yeni yüzyıldaki durumunu, konumunu ve muhtemel gelişmeleri içeren milletlerarası çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktadır. 
Dünyada görünen gelişme ve değişimlerin alanı oldukça genişlemiş ve takibi zorlaşmıştır. Bu geniş alan içine öncelikle içtimâî, ahlâkî, ticarî, ilmî ve teknik konular girmektedir. Vakfımız, dünyada yaşanmakta olan hızlı gelişme ve değişmelerden dolayı toplumumuzun içine düşebileceği problemleri ilmî usullerle araştırmaya ve sonuçta çözümler sunmaya çalışmaktadır.” 
“XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu bu milletler arası sempozyumda birçok meselenin tahlili yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. İslâm Dünyası ve Türkiye’nin dünya üzerindeki rolü, siyasî, hukûkî dinî, soysa-kültürel, iktisadî ve entelektüel açılardan yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmiş ve konunun uzmanları görüş ve düşüncelerini serdetmişlerdir.
Bu toplantıda sunulan tebliğ konuları ile tebliğciler şöyledir: 1. İslâm Dünyası Kavramı; Prof. Dr. Mehmet S. Aydın 2. İslâm Konferansı Teşkilatı Tecrübesi; Prof. Dr. Abdullah Ahsan 3. Küreselleşme ve İslâm Dünyası; Prof. Dr. Ali Mazruî 4. İslâm Dünyası ve Gelecek Dünya Düzeni; Dr. Tahsin Görgün 5. XXI. Asırda Arap Havzası; Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 6. XXI. Asırda Hint-Güney Asya Havzası; Prof. Dr. Anîs Ahmad 7. XXI. Asırda Afrika Havzası; Doç. Dr. Ahmet Kavas 8. XXI. Asırda Indo-Malay Havzası; Prof. Dr. Kamal Hassan 9. Batı Ülkelerinde Müslüman Azınlıklar; Dr. Ingmar Karlsson 10.XXI. Asırda Türk Orta Asya Havzası; Prof. Dr. Abdumalik Nysanbaev 11. XXI. Asırda Türkiye; Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel 12. XXI. Asırda Türkiye; Doç. Dr. İsmail Kara
Bu konular halka açık toplantıda dinleyicilere aktarıldığı gibi toplantı metinleri de kitap haline getirilerek neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 2
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ben ehl-i suffadan bir kısım insanlara yazı ve Kur'an'ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de: "(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, gidip Resulullah (sa)'a soracağım" dedim. Gidip sordum: "Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiğim kim­selerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım!" dedim. Aleyhissalatu vesselam bana: "Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!" diye cevap ver­di. Ebu Davud, Büyu 37, (3417)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları