Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

30-İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE AHLAKI-II

Muş Alparslan Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi ile İslâmîİlimler Araştırma Vakfı (İSAV) müştereken “İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürüve Tahammül Ahlâkı” konulu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıyı 26-28Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Bu ilmî toplantıda halka arz edilentebliğler hakem heyetince incelenmiş ve tebliğcilerin son düzeltmelerindensonra toplantı metinleri bir araya getirilerek neşredilmiştir.

Bu ilk toplantının bir mütemmimi olarak “İslâm DüşüncesindeEleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı-II” konulu ikinci milletlerarası tartışmalıilmî toplantı 07-08 Aralık 2020 tarihlerinde, yine Muş Alparslan Üniversitesive İSAV’ın işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Bu milletlerarası tartışmalı ilmî toplantıda ise “Hadis İlmindeUsûl Tartışmaları ve Eleştiri; Usûlü’d-Din’de Akıl-Nakil Tartışmaları;Tasavvufî Düşüncede Eleştirel Yaklaşımlar; Müslüman Düşünürlerde EleştirelDüşünce Dili; İslâm Hukukunda Usûl Tartışmaları; İslâm Hukukunda MezheplerArası Eleştiri; İslâm Tarihinde Sosyo-Politik Tartışmalar; İslâm DüşüncesindeÖteki Tasavvurları; Hadis İlminde Problem Alanları; Dil ve Edebiyat; İslâmDüşüncesinde Disiplinler Arası Eleştiri; İslâm Eğitim Anlayışında EleştiriAhlakı” ana başlıkları altında konu ele alınmış, yurtiçi ve yurtdışındankatılan ilim adamları tebliğlerini canlı yayın üzerinden sunmuş, hakem heyetitarafından incelenen ve tebliğcilerin son düzeltmelerinden sonra toplantı metinleribir araya getirilerek bu eserde neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri