Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

1- TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞİİLİK

_154723122013_

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞİİLİK

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı başkanlığında teşkil edilen akademik kariyer sahibi ilahiyatçı 16 ilim adamına "Tarihte ve Günümüzde Şiilik" konulu bir araştırma yaptırılmıştır. 13-15 Şubat 1993 tarihleri arasında, İstanbul Büyük Tarabya Oteli Konferans Salonu'nda milletlerarası bir sempozyum programı dahilinde konu ele alınmış, toplantıda on altı tebliğ sunulmuş, ülkemiz ilahiyatçıları yanında İran, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Ürdün ve Yemen üniversitelerinden davet edilen ilim adamları tarafından müzakere edilmiştir.

Toplantıda sunulan "Şî'îliğin Doğuşu ve Gelişmesi, X. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kadar Şî'îlik, XX. Asırda Şî'ilik ve İran İslâm Devrimi, Şi'a'nın Kur'ân İlimleri İle İlgili Görüşleri, İmamiye İsnâ Aşeriye Şi'ada Fıkıh Usûlü ve Şer'i Deliller,Geleneksel Şî'î Siyasi Düşüncesi ve Humey-ni'nin Velâyet-i Fakih Kavramı, Şi'a'da Usûlüddin, Şî'iliğe Göre Fürû'üddin (İbadetler), Şî'ilikte Tasavvuf, Zeydiyye Mezhebi, İsmailiyye Mezhebi, İsmailiyye'nin İnanç Esasları ve İbadet Şekilleri Üzerine Değerlendirme, İmamiye'nin Usûlüddine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" konularındaki teliğ metinleri ve ses kayıtları gözden geçirilerek yayına hazırlanmış ve "Tarihte ve Günümüzde Şi'ilik" adı ile neşredilmiştir.

MİLLETLERARASI TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞİİLİK (ÖZETLERİ)
Prof. Dr. Ruhi FIĞLALI başkanlığında yaptırılan "Tarihte ve Günümüzde Şiilik" konusu 13-15 Şubat 1993 tarihleri arasında, milletler arası bir sempozyumda ele alınmış, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Ürdün ve Yemen üniversitelerinden ilim adamları tarafından müzakere edilmiştir. Toplantıda sunulan tebliğ metinleri tartışılmış ve toplantı sonunda bir de panel yapılmıştır. Toplantı ile ilgili ses kayıtları gözden geçirilerek "Tarihte ve Günümüzde Şîilik" adı ile yayınlanmış olup ayrıca bu tebliğlerin Türkçe-Arapça özetleri hazırlanarak ayrı basım halinde, 1994 yılı içinde "Tarihte ve Günümüzde Şîilik (Özet)" adı ile neşredilmiştir

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri