Türkçe  |  English  |  العربية
24 Ocak 2019 Perşembe / 18 Cemaziye'l-Evvel 1440
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

1- TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞİİLİK

_154723122013_

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞİİLİK

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı başkanlığında teşkil edilen akademik kariyer sahibi ilahiyatçı 16 ilim adamına "Tarihte ve Günümüzde Şiilik" konulu bir araştırma yaptırılmıştır. 13-15 Şubat 1993 tarihleri arasında, İstanbul Büyük Tarabya Oteli Konferans Salonu'nda milletlerarası bir sempozyum programı dahilinde konu ele alınmış, toplantıda on altı tebliğ sunulmuş, ülkemiz ilahiyatçıları yanında İran, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Ürdün ve Yemen üniversitelerinden davet edilen ilim adamları tarafından müzakere edilmiştir.

Toplantıda sunulan "Şî'îliğin Doğuşu ve Gelişmesi, X. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kadar Şî'îlik, XX. Asırda Şî'ilik ve İran İslâm Devrimi, Şi'a'nın Kur'ân İlimleri İle İlgili Görüşleri, İmamiye İsnâ Aşeriye Şi'ada Fıkıh Usûlü ve Şer'i Deliller,Geleneksel Şî'î Siyasi Düşüncesi ve Humey-ni'nin Velâyet-i Fakih Kavramı, Şi'a'da Usûlüddin, Şî'iliğe Göre Fürû'üddin (İbadetler), Şî'ilikte Tasavvuf, Zeydiyye Mezhebi, İsmailiyye Mezhebi, İsmailiyye'nin İnanç Esasları ve İbadet Şekilleri Üzerine Değerlendirme, İmamiye'nin Usûlüddine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" konularındaki teliğ metinleri ve ses kayıtları gözden geçirilerek yayına hazırlanmış ve "Tarihte ve Günümüzde Şi'ilik" adı ile neşredilmiştir.

MİLLETLERARASI TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ŞİİLİK (ÖZETLERİ)
Prof. Dr. Ruhi FIĞLALI başkanlığında yaptırılan "Tarihte ve Günümüzde Şiilik" konusu 13-15 Şubat 1993 tarihleri arasında, milletler arası bir sempozyumda ele alınmış, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Ürdün ve Yemen üniversitelerinden ilim adamları tarafından müzakere edilmiştir. Toplantıda sunulan tebliğ metinleri tartışılmış ve toplantı sonunda bir de panel yapılmıştır. Toplantı ile ilgili ses kayıtları gözden geçirilerek "Tarihte ve Günümüzde Şîilik" adı ile yayınlanmış olup ayrıca bu tebliğlerin Türkçe-Arapça özetleri hazırlanarak ayrı basım halinde, 1994 yılı içinde "Tarihte ve Günümüzde Şîilik (Özet)" adı ile neşredilmiştir

▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 2
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ben ehl-i suffadan bir kısım insanlara yazı ve Kur'an'ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de: "(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, gidip Resulullah (sa)'a soracağım" dedim. Gidip sordum: "Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiğim kim­selerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım!" dedim. Aleyhissalatu vesselam bana: "Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!" diye cevap ver­di. Ebu Davud, Büyu 37, (3417)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları