Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

11- GÜNÜMÜZDE AİLE

_1035304122013_

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile birlikte aile konusu, ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU adı altında uluslararası bir sempozyumla masaya yatırılmıştır. Sempozyum, İstanbul Eresin Topkapı Hotel’de 02-04 Aralık 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren sempozyum, ikisi panel olmak üzere toplam 14 oturum şeklinde gerçekleştirilmiş ve bu oturumlarda Türkiye’den ve değişik ülkelerden 60 civarında bilim adamı konuyla ilgili konuşma yapmıştır. Batı’dan, İslâm Ülkelerinden, Türk Cumhuriyetleri’nden ve Türkiye’den sempozyuma katılan, alanlarında uzman bilim adamları ailenin tarih boyunca geçirdiği değişimi, Batı ve İslâm ülkelerinde aile yapısı, Türk Cumhuriyetleri’nde aile ve aileye ilişkin takip edilen politikaları ayrıntılı biçimde tartışmıştır. 

Sempozyumda panel şeklinde gerçekleştirilen oturumlarda İslâm ülkelerinde ve Türk Cumhuriyetleri’nde aile yapısı, ailenin geçirdiği değişim, aileye ilişkin temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik resmî politikalar üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte Avrupa Birliği aile politikaları da bu sempozyumda masaya yatırılmıştır. Avrupa Birliği’nin bir aile politikasının olup olmadığı, varsa ne tür politikalara sahip olduğu, Birliğin ilgili kurumlarında görevli uzmanlar tarafından tartışılmıştır. 

Sempozyumun ağırlıklı konusunu Türk ailesinin yaşadığı sorunlardır. Türk ailesinin geçirdiği tarihî değişimi ortaya koymak için başta Osmanlı aile yapısı olmak üzere Türk ailesinin tarih boyunca yaşadığı değişim evreleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Sempozyumdaki oturumların bir kısmı doğrudan doğruya Türk ailesini yakından ilgilendiren “yaşlılar ve bakım sorunları, sokak çocukları, bakıma muhtaç çocuklar, aileye ilişkin resmî politikalar, yoksulluk ve aile, medya ve aile” gibi sorunlara ayrılmıştır. 
 
Türkiye’de aile konusunda uluslararası düzeyde gerçekleştirilmiş en kapsamlı bilimsel toplantılardan biri olan bu sempozyumda aşağıdaki konularda oturumlar gerçekleştirilmiştir: 
 
Değişim Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Aile Yapısı,
Aileye İlişkin Resmî Politikalar ve Hukuksal Sorunlar,
Sokak Çocukları ve Bakıma Muhtaç Çocuklar ,
İslâm Düşünce ve Hukukunda Aile,
Osmanlı Aile Yapısı,
İslâm Ülkelerinde Aile ve Aile Politikaları,
Parçalanmış Aileler ve Sorunları,
Yoksulluk ve Aile,
Yaşlılar ve Bakım Sorunları,
Avrupa Birliğinde Aile,
Türk Cumhuriyetlerinde Aile ve Aile Politikaları,
Kadın Kimliği ve Aile,
Bilgi Toplumunda Medya ve Aile, 


▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri