Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

3- XV VE XVI ASIRLARI TÜRK ASRI YAPAN DEĞERLER

_1549383122013_

Tarihte Müslüman-Türk Asırları üzerinde yapılacak araştırma 1995 yılında Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN nezaretinde başlatılmış ve çalışmalar 1996 yılında tamamlanmıştır. Konu ile ilgili olarak hazırlanan tebliğler 9-11 Kasım tarihleri arasında, Topkapı Eresin Oteli Toplantı Salonu'nda, " XV ve XVI Asırları Türk Asrı Yapan Değerler" konulu milletlerarası bir sempozyumda yerli ve yabancı ilim adamlarının iştirakiyle müzakere edilmiştir.

XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasına Genel Bakış, Orta Asya'dan Osmanlı'ya Türk Töresi XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan İnsani Değerler, XV ve XVI. Asırda Hindistan'da Silah Kültürünün Gelişmesinde Osmanlı Devleti'nin Batı ve Doğu Politikası, XV ve XVI, Asırlarda Büyük Meydan Muharebelerinde Uygulanan Strateji ve Taktikler, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nin Deniz Politikası, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nin Merkezi Yapısı, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nde İlmi Hayat, Osmanlı Hukukunun Şer'iliği Meselesi, XV ve XVI Asırlarda Osmanlı Devleti'nin Mali Yapısı, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nin İç ve Dış Ticareti, XV ve XVI. Asırlarda Tasavvufî Düşünce, XV. ve XVI. Asırlarda Türk Edebiyatı, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Mimarisi, XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyası'nda Mûsikî, XV ve XVI. Asırlarda Hat Sanatımız, Vakıf Müessesesi, XV ve XVI. Asır Vakıfları başlıklı tebliğler ile bu tebliğlerin müzakereleri 1997 yılında neşredilmiştir.

Eserde önce Türklerin yayıldığı alanlar yani Türk coğrafyası ele alınmış, sonra Orta Asya'dan Osmanlı'ya yayılmış büyük Türk devletine uzanan töre ve ilim ile XVI. yüzyılı Türk asrı yapan değerler üzerinde durulmuş, ardından Hindistan'da kurulan ve altın çağını yine XVI. asırda yaşayan Bâbürlü Devleti ve bu devletin Osmanlılar ile münasebeti ele alınmıştır. Sonuç itibariyle XV-XVI. asırlarda Türklerin dünya tarihindeki konumları her yönü ile ele alınmaya çalışılmıştır. Eserde yer alan tebliğlerin tamamının konusu Osmanlı ile ilgilidir. Bu Cihan Devleti'nin XV-XVI. asırlardaki dünya siyaseti, büyük meydan muharebelerinde uyguladığı strateji ve taktikler, deniz politikası, merkezî, taşra, ilmî, hukukî ve malî yapısı, ticarî hayatı ve tasavvufî yönü, edebiyatı, mimarîsi, mûsikîsi ve hat san`atı her konunun uzmanı tarafından ele alınmış ve müzakere edilmiş, toplantı metinleri, toplantıya katılamayan, fakat konuya ilgi duyanlar ile ilim erbabı ile aziz milletimizin istifadesine sunulmuştur.

Bu eser Osmanlı Devleti'nin "700. Kuruluş Yıldönümü" nün hatırası olarak yeniden basılmıştır. Bu baskıda tebliğ konuları ile ilgili yeni resim, harita ve şekiller de ilâve edilerek ve eb`adı da büyültülerek Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yılı Münasebetiyle yeniden özel baskısı 1999 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri