Türkçe  |  English  |  العربية
24 Ocak 2019 Perşembe / 18 Cemaziye'l-Evvel 1440
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

3- XV VE XVI ASIRLARI TÜRK ASRI YAPAN DEĞERLER

_1549383122013_

Tarihte Müslüman-Türk Asırları üzerinde yapılacak araştırma 1995 yılında Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN nezaretinde başlatılmış ve çalışmalar 1996 yılında tamamlanmıştır. Konu ile ilgili olarak hazırlanan tebliğler 9-11 Kasım tarihleri arasında, Topkapı Eresin Oteli Toplantı Salonu'nda, " XV ve XVI Asırları Türk Asrı Yapan Değerler" konulu milletlerarası bir sempozyumda yerli ve yabancı ilim adamlarının iştirakiyle müzakere edilmiştir.

XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyasına Genel Bakış, Orta Asya'dan Osmanlı'ya Türk Töresi XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan İnsani Değerler, XV ve XVI. Asırda Hindistan'da Silah Kültürünün Gelişmesinde Osmanlı Devleti'nin Batı ve Doğu Politikası, XV ve XVI, Asırlarda Büyük Meydan Muharebelerinde Uygulanan Strateji ve Taktikler, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nin Deniz Politikası, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nin Merkezi Yapısı, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nde İlmi Hayat, Osmanlı Hukukunun Şer'iliği Meselesi, XV ve XVI Asırlarda Osmanlı Devleti'nin Mali Yapısı, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Devleti'nin İç ve Dış Ticareti, XV ve XVI. Asırlarda Tasavvufî Düşünce, XV. ve XVI. Asırlarda Türk Edebiyatı, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı Mimarisi, XV ve XVI. Asırlarda Türk Dünyası'nda Mûsikî, XV ve XVI. Asırlarda Hat Sanatımız, Vakıf Müessesesi, XV ve XVI. Asır Vakıfları başlıklı tebliğler ile bu tebliğlerin müzakereleri 1997 yılında neşredilmiştir.

Eserde önce Türklerin yayıldığı alanlar yani Türk coğrafyası ele alınmış, sonra Orta Asya'dan Osmanlı'ya yayılmış büyük Türk devletine uzanan töre ve ilim ile XVI. yüzyılı Türk asrı yapan değerler üzerinde durulmuş, ardından Hindistan'da kurulan ve altın çağını yine XVI. asırda yaşayan Bâbürlü Devleti ve bu devletin Osmanlılar ile münasebeti ele alınmıştır. Sonuç itibariyle XV-XVI. asırlarda Türklerin dünya tarihindeki konumları her yönü ile ele alınmaya çalışılmıştır. Eserde yer alan tebliğlerin tamamının konusu Osmanlı ile ilgilidir. Bu Cihan Devleti'nin XV-XVI. asırlardaki dünya siyaseti, büyük meydan muharebelerinde uyguladığı strateji ve taktikler, deniz politikası, merkezî, taşra, ilmî, hukukî ve malî yapısı, ticarî hayatı ve tasavvufî yönü, edebiyatı, mimarîsi, mûsikîsi ve hat san`atı her konunun uzmanı tarafından ele alınmış ve müzakere edilmiş, toplantı metinleri, toplantıya katılamayan, fakat konuya ilgi duyanlar ile ilim erbabı ile aziz milletimizin istifadesine sunulmuştur.

Bu eser Osmanlı Devleti'nin "700. Kuruluş Yıldönümü" nün hatırası olarak yeniden basılmıştır. Bu baskıda tebliğ konuları ile ilgili yeni resim, harita ve şekiller de ilâve edilerek ve eb`adı da büyültülerek Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yılı Münasebetiyle yeniden özel baskısı 1999 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 2
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ben ehl-i suffadan bir kısım insanlara yazı ve Kur'an'ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de: "(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, gidip Resulullah (sa)'a soracağım" dedim. Gidip sordum: "Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiğim kim­selerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım!" dedim. Aleyhissalatu vesselam bana: "Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!" diye cevap ver­di. Ebu Davud, Büyu 37, (3417)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları