Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

16- VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED(s.a.v)

_15585830112013_

Vakfımızın her yıl yapmakta olduğu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı geleneğini 2010 yılında da devam ettirmiş ve Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’in vahye muhatap oluşunun Milâdî 1400. yılı münasebetiyle bizzat onun hayatını ve insanlık âleminin kurtuluşuna vesile olacak olan vahye dayalı tebliğini akademik bir üslupla ele almak üzere 15-17 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul Topkapı Eresin Hotel’de Milletlerarası bir İlmî Toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıya yurt içinden ilim adamlarının yanısıra Kazakistan, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Mali, Nijerya, Kongo, Fransa, Mısır, Togo, İtalya, İran ve Tunus gibi farklı ülkelere mensup Müslümanları temsil eden toplam 50 civarında tebliğci ve müzakereci Hz. Muhammed'in sireti ve sünneti konularında tebliğler sunmuşlardır.

Bu toplantıda ele alınan konu başlıkları şöyledir:

1. “Vahiy Öncesinde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Gönderildiği Sosyo-Kültürel ve Dinî Ortam”

2. “Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Soyu ve Haşim oğulları”

3. “Peygamberliğinden Önce Hz. Muhammed (s.a.v.)”

4. “Hazreti Peygamber Hakkında Son 50 Yılda Yazılan Eserler Üzerine Bir Değerlendirme”

5. “Kur’ân-ı Kerim’in Takdim Ettiği Hz. Muhammed(s.a.v.)”

6. “Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Mekke Dönemi Faaliyetleri”

7. “Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Medine Dönemi Faaliyetleri”

8. “Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Devlet Adamlığı”

9. “Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in Hayatı, Karakteristikleri ve Sîreti”

10. “Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Örnekliğinde Peygamberlerin Tebliğ Görevi”

11. “Vahiy ve Kur’ân-ı Kerim'in Nüzulü ve Muhtevası”

12. “Vahiy ve Kur’ân-ı Kerim’de Mûcizevî Kıssalar”

13. “Vahyin 1400. Yılında İslâm Dünyası”

14. “İslâmiyet’in Anadolu’ya İlk Yayılış Süreci”

15. “Geçmişten Günümüze Nijerya Kültüründe Hz. Muhammed ve Vahiy Algısı”

16. “Afrika'daki İslâm Eğitiminde Kur’ân’ın Yeri”

17. “Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Tebliğ Metodu”

18. “Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Kur’ân Merkezli Tebliği”

19. “Allah Kelamı, Biz Diğerlerinin Kelamı”

20. “İslâm’da Davet ve İyi Bir Denge”

21. “Vahyin 1400. yılında İslâm Medeniyetinin İnsanlığa Kazandırdığı

22. “Hazret-i Muhammed’in Hayatı: Manevi ve Muasır Öğretileri”

23. “Ne Harf, Ne Ruh ve Ne de Şiir, İhanet Etmeden Avrupalılar İçin Kur’ân’ı Tercüme Etmek”

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri