Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Milletlerarası tartışmalı ilmi toplantılar dizisi

14- ÇAĞIMIZIN AHLÂK BUNALIMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

 

Fert, aile ve toplum hayatı bakımından büyük önem taşıyan “ahlâk” üzerine çeşitli araştırma ve yayınların yapıldığı bilinmekle beraber, değişik nedenlerden kaynaklanan ve giderek şiddeti artan bir “ahlâk bunalımı”nın yaşandığı günümüzde, bu meselenin bütün boyutlarıyla, çeşitli alanların uzmanlarınca gerçekleştirilecek olan kapsamlı bir çalışmayla ele alınmasına olan ihtiyacın zaruret derecesine vardığı açıktır. Bu tespitten hareketle 14 Aralık 2007’de Vakfımızın  gerçekleştirdiği istişare toplantısında “ahlâk meselesini” konu alan bir Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı düzenlenmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmıştı.

Ön hazırlık çerçevesinde yapılan müzakereler sırasında ise bu meselenin kapsamı, önemi ve hassasiyeti dolayısıyla konunun farklı alanlardan ilim adamı ve uzmanların iştirak edeceği bir dizi hazırlık çalışmalarıyla olgunlaştırılmasının ardından halka açık toplantının icra edilmesinin daha verimli, etkin ve kalıcı neticeler alınması bakımından faydalı olacağında mutabık kalınmış ve bu maksatla 10 ayrı konuda beş ayrı toplantı gerçekleştirilerek yalnız konunun uzmanı ilim adamlarıyla aşağıdaki konular tartışılmıştır:

1. 30 Mart 2008 Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN tarafından hazırlanan “Mevcut Ahlâk Telakkilerinin Tasviri” konulu tebliğ ile Doç. Dr. Celal TÜRER’in hazırladığı “Mevcut Ahlâk Telâkkilerinin Eleştirisi

2.  4 Mayıs 2008 tarihinde Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ’nün hazırlamış olduğu “Ahlâk-Eğitim-Aile İlişkileri” konulu tebliği, Doç. Dr. Kemal SAYAR’ın hazırladığı “Ahlâkın Psikolojik Boyutu/Temeli/Zemini

3. 01 Haziran 2008 tarihinde Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK’ün hazırlamış olduğu “Toplum ve Ahlâk” konulu tebliğ ile Prof. Dr. Recep KILIÇ’ın hazırladığı “Ahlâkın Dinî Temeli”

4. 01 Kasım 2008 tarihinde Prof. Dr. İlhan KUTLUER’in hazırlamış olduğu “İslâm Ahlâkının Nazarî Yönü” ve Prof. Dr. Ahmet YAMAN’ın hazırlamış olduğu “İslâm Ahlâkının Amelî Yönü”

5. 02 Kasım 2008 ve 30 Kasım 2008 tarihlerinde ise “Ahlâk-Meslek Hayatı; Ahlâk-Siyaset,  “Ahlâk-Sanat-Edebiyat” konulu tebliğ ile Prof. Dr. Fahreddin ALTUN’un hazırladığı “Ahlâk-Medya-İletişim” konulu tebliğler sunulmuş ve toplantıya katılan ilim adamları bu konuları kendi aralarında tartışılmış, tebliğlerin tamamı toplantıya iştirak eden ilim adamları tarafından müzakere edilmiş ve akademisyenlerin tenkit, teklif ve görüşleri alınmıştır. Bu tartışmalar ışığında sunulan tebliğler yeniden gözden geçirilip son halini aldıktan sonra Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı neticeleri 24–26 Nisan 2009 tarihlerinde Topkapı Eresin Hotel'de ÇAĞIMIZIN AHLAK BUNALIMI ve ÇÖZÜM ARAYIŞLARI konu başlığıyla halka arz edilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri