Türkçe  |  English  |  العربية
17 Nisan 2024 Çarşamba / 8 Şevval 1445
Milli Toplantılar

Vakfımız(İSAV) Marmara  ve İstanbul  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken Hz. Peygamber'in Hıristiyan ve Mecusilerle Münasebetleri konulu ilmî toplantısı 04-05 Mayıs 2024  tarihlerinde Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu'nda  saat 09.30 -17.30 saatleri arasında yapılacaktır  .  

Toplantıda “ Arap Yarımadası'nda Hıristiyanlık: İslâm Öncesinde ve Hz. Peygamber Döneminde Arap Yarımadası'nda Hıristiyanlar; Arap Yarımadasında Hıristiyan Mezhepleri ve İnançları; Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Münasebetleri: Hz. Peygamber'in Hıristiyanlara Yönelik Tebliğ Faaliyetleri ve Sosyal Münasebetleri; Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Siyasî ve Askerî Münasebetleri; Kur'an ve Hadiste Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar: Kur'an ve Hadislerde Hıristiyanlık; Hadislerde Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar; Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Münasebetlerine Yaklaşımlar: Hıristiyanların Hz. Peygamber Algısının Yansımaları (Reddiyeler ve Cevaplar; Oryantalistlerin Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Münasebetlerine Bakışı; Mecusilerle Münasebetler: İslam Öncesi Arap Yarımadasında Mecusilik; Hz. Peygamber'in Mecusilerle Münasebetleri” ana inançlarını anlatan tebliğler sunulup tartışılacaktır  


       

▪ Günün Ayeti
Allah´ın âyetleri hakkında tartışanlara bakmadın mı? Nasıl döndürülüyorlar (onu tasdike yanaşmıyorlar)! Mü'min Suresi, 69
▪ Günün Hadis-i Şerifi
İmam Malik anlatıyor: "Bana ulaştığına göre, bir adam İbnu'z-Zübeyr (ra)'e şöyle yazdı: "Haberiniz olsun: Takva ehlinin, birkısım alametleri vardır ki, bunlar sayesinde kendileri bilinebilir, onlar da bunları bilirler: Şöyle ki müttaki: (İhtilaf halinde) verilen hükme razı olur, Nimetlere şükreder, Belaya sabreder, Dilinden doğru çıkar, Vaadine ve ahdine vefa gösterir, Kur'an'ın ahkamını kendine yol yapar. İmam, çarşılardan bir çarşı (gibi)dir, hak ehlinden ise, ehl-i hak, hak (yükünü) ona yıkar; batıl ehlinden ise, batıl ehli de batıl (yükün)ü ona yıkar." [Rezin tahric etmiştir.] Rezin
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri