Türkçe  |  English  |  العربية
23 Ocak 2018 Salı / 7 Cemaziye'l-Evvel 1439
Milli Toplantılar


       

Asr-ı Saadetten Günümüze Yansımalarıyla

Hz.Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri

Tartışmalı İlmi Toplantı

(14-15 Nisan 2018)

Beşeri münasebetlerin bozulduğu, alt üst olduğu, kimin dost, kimin düşman olduğunun tamamen birbirine karıştığı ve kime nasıl davranacağımızı şaşırdığımız bir dönemde Kur’an ve Sünnete dayalı bir davranış biçimine ne kadar da muhtacız. 

İnsanlık ve insan dediğimiz varlık Hz. Âdem’den bu yana hiç değişmediği ve özellikle Hz. Peygamber’in saadet asrındaki insan tiplemeleriyle birebir aynı tiplere ve sınıflara sahip bir dünyada ve asırda yaşadığımıza göre bugün, her zamankinden daha çok beşeri münasebetlerimizi düzenlemede Kur’an ve Sünnet’in rehberliğine ihtiyacımız çok açık.

Acaba Hz. Peygamber, “Cahiliye insanı” dediğimiz ve bugünkü “Tek dişi kalmış canavar”la birebir aynı olan, hayvanlardan daha da aşağı ve vahşi insanlardan oluşan bir toplumu nasıl “İdeal bir toplum” haline getirdi?

Toplumdaki bu değişimin dinamikleri acaba neydi? İlahi desteğe, vahyin yol göstericiliğine nail bir Peygamber’in, muasırlarıyla münasebetlerinden hareketle bu değişimin prensiplerini tesbit edebilirsek öyle inanıyoruz ki zamanımız insanının bozulan ilişkilerini önce ıslah, sonra da geliştirme imkanı bulabiliriz.

Bu düşünceden hareketle vakfımız “Asr-ı Saadetten Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetlerikonulu tartışmalı bir toplantı düzenlemeyi kararlaştırmış bulunuyor.

Bu toplantıda Hz. Peygamber’in:
1.Mü’minler/Müslümanlarla,
2.Müslüman görünen Münafıklarla,
3.Ehl-i kitab dediğimiz Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusîlerle (ve bunların ma’bedleri ile
4.Müşriklerle:
a)Eimmetü’l- küfür
b)Arap müşrikleri
c)Arap olmayan müşrikler
5.Tülekâ ve el-müellefetu kul
ûbuhum ile
Münasebetlerini Kitab ve Sünnete dayalı olarak yeniden gündeme getirmekistiyoruz.
Müslümanlarla münasebetlerini incelerken de Müslüman toplumun muhtelif kesimleriyle münasebetlerini ayrı ayrı incelemek ve irdelemek üzere Efendimiz’in;

a)  Ehl-i beyti (Eşleri, çocuklarıve torunları, amcaları, amcaoğulları

b) Ümmetinin (Muhacir ve Ensarolarak) ileri gelenleri (es-Sâbikûne’l-evvelûn, Lâ yestevîmen enfeka…. Ayetlerini hatırlatacağız)

c)       Çocukları,

d)      Bedevi Müslümanlar,

e)      Kadınları

f)       Engelliler, yaşlılar, acizler, yetimler

g)       Talebe-i u’lum, ashab-ı Suffa ile münasebetlerini ayrı ayrı ele almanın uygun olacağını düşündük.

Konuların çokluğu nazar-ı itibara alınarak 2018’deki toplantının mü’minlerle/Müslümanlarla münasebetlerine tahsis edilebilecektir.

Bu toplantının, sahalarında araştırmalaryapmış, uzman akademisyenler tarafından hazırlanacak, konuyu Kitab ve Sünnet’edayalı olarak açıklığa kavuşturacak ve günümüze de projeksiyon yapacak 12tebliğ’den oluşması düşünülmektedir.

Tebliğlerin hazırlanması için tebliğcilere 6 aydan az olmamak üzere zaman tanınması, hazırlanacak tebliğlerin toplantıdan en az bir ay önceden müzakere edecek ilim adamlarına gönderilmesi gerekir düşüncesiyle toplantının Nisan 2018’de yapılması planlanacaktır.

Organizatör: 

Prof. Dr. Mustafa FAYDA

Sekreterya:

Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKAŞÇI,

Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER,

Prof. Dr. Casim AVCI,

Dr. İsmail KURT,

Seyit Ali TÜZ

        
▪ Günün Ayeti
(1-8) Tûr´a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab´a, Beyt-i Ma´mûr´a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. Tûr Suresi, 1
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim bir kimse için şefaatçi olur, o da bu şefaatine karşı bir hediyede bulunursa hediyeyi kabul ettiği taktirde, riba kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur." Ebu Davud, Büyu 84, (3541)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:30
Güneş :
8:15
Öğle :
13:27
İkindi :
16:01
Akşam :
18:18
Yatsı :
19:51
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları