Türkçe  |  English  |  العربية
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 Cemaziye'l-Evvel 1445
Milli Toplantılar

Vakfımız(İSAV) Marmara ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken Hz.Peygamber'in Hristiyan ve Mecusilerle  Münasebetlerikonuluilmî toplantı 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde MarmaraÜ. İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’d09.30-17.30 saatleriarasında yapılacaktır.

Toplantıda “ArapYarımadası’nda Hristiyanlık: İslâm Öncesinde ve Hz. Peygamber Döneminde ArapYarımadası'nda Hristiyanlar; ArapYarımadasında Hristiyan Mezhepleri ve İnançları; Hz. Peygamber’inHristiyanlarla Münasebetleri: Hz. Peygamber’in Hristiyanlara Yönelik TebliğFaaliyetleri ve Sosyal Münasebetleri; Hz. Peygamber’in HristiyanlarlaSiyasî ve Askerî Münasebetleri; Kur’an ve Hadiste Hristiyanlık ve Hristiyanlar:Kur’an ve Hadislerde Hristiyanlık; Hadislerde Hristiyanlık ve Hristiyanlar; Hz.Peygamber’in Hristiyanlarla Münasebetlerine Yaklaşımlar: Hristiyanların Hz.Peygamber Algısının Yansımaları (Reddiyeler ve Cevaplar; Oryantalistlerin Hz.Peygamber’in Hristiyanlarla Münasebetlerine Bakışı; Mecusilerle Münasebetler:İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Mecusilik;  Hz. Peygamber’in MecusilerleMünasebetleri” ana başlıklarını taşıyan tebliğler sunuluptartışılacaktır


       

▪ Günün Ayeti
Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah´a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir. Mü'min Suresi, 44
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ravilerden biri, bu hadisin baş kısmına şu ilavede bulundu: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nikahların en hayırlısı en kolayıdır." Ebu Davud, Nikah 32, (2117)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri