Türkçe  |  English  |  العربية
21 Temmuz 2024 Pazar / 14 Muharrem 1446
Milli Toplantılar

Vakfımız(İSAV) Marmara  ve İstanbul  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken Hz. Peygamber'in Hıristiyan ve Mecusilerle Münasebetleri konulu ilmî toplantısı 04-05 Mayıs 2024  tarihlerinde Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu'nda  yapılmıştır  .  Toplantı programı için tıklayınız. http://www.isav.org.tr/img/_115719252024_.pdf

Vakfımız(İSAV) Marmara  ve İstanbul  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken Hz.Peygamber'in Farklı İnanç Mensuplarıyla Münasebetleri ilmî toplantısı 24-25 Mayıs 2025  tarihlerinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu'nda  09.30-17.30 saatleri arasında planlanacak  .  

Toplantıda 

“SABİÎLERVE DEHRÎLER:

Hz. Peygamber ve Sabiîler;

Hz. Peygamber ve Dehrîler.

 

 MUVAHHİDLER:

Bir İnanç olarak Hanifler;

Hz. Peygamber ve Hanifler.

 

NİFAK VEMÜNAFIKLAR

Kur'an'da Münafıklar;

Hadis'te Münafıklar.

 

 MÜNAFIKLAR VE MÜTENEBBİLER

Hz. Peygamber ve Münafıklar;

Hz. Peygamber ve Mütenebbiler.

 

ÇAĞDAŞDEĞERLENDİRMELER

Hz. Peygamber'in Farklı İnançlarla İlişkilerine Oryantalist Bakış;

Çağdaş İslam Düşüncesinde Hz. Peygamber'in Farklı İnançlarla İlişkilerine Bakış ana başlıklarını içeren tebliğler sunulacak ve tartışılacaktır     

▪ Günün Ayeti
Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz. Zâriyât Suresi, 47
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ey Allah'ın Resulü! Maymun ve domuzlar Allah Teala'nın mesh ettiği insanlardan mı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Allah Teala hazretleri bir kavmi helak etti mi ona nesil (devam) vermez. Maymun ve domuzlar daha önce de vardı." Müslim, Kader 33, (2663)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri