Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

75- TEMEL İNSAN HAKLARI

_161361102015_

TEMEL İNSAN HAKLARI (Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-XV)     

İstanbul- 2014 · l. Baskı Ölçü: 16 x23,5 cm. · 576 sayfa

“Kur’ân ve Sünnete Göre Temel İnsanHakları” konulu onbeşinci Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları Tartışmalı İlmî Toplantısı,Vakfımız (İSAV) ile M. Ü. İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 22-23 Aralık 2013tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndegerçekleştirilmiş ve bu toplantıda oniki tebliğ sunmuş, Türkiye’nin çeşitliüniversitele-rinden 28 bilim adamı ve toplantıya katılan dinleyicilertarafından konu iki gün boyunca etraflıca tartışılmıştır.

“Doğu ve Batı Medeniyetlerinde İnsanHakları; Kelâmî Açıdan İnsan Haklarının Temellendirilmesi; Kur’ân’da Kadın ve KadınHakları; Kur’ân ve Sünnette Azınlık Hakları; Kur’ân'da Karı-Koca Hakları;Kur’ân ve Sünnette Ebeveyn ve Çocuk Hakları; Kur’ân ve Sünnette Hayat Hakkı ve ÖzelHayatın Gizliliği; Kur’ân ve Sünnette İnanç ve Düşünce Özgürlüğü; Kur’ân ve SünnetteEsir Hakları; İnsan Hakları Olarak Mülkiyet Hakkı; Kur’ân ve Sünnette İşçi ve İşverenHakları; Kur’ân ve Sünnete Göre Sanık ve Mahkûm Hakları” başlıklı tebliğlersunulmuş, her tebliğ ayrı ayrı müzakere edilip, tartışılmıştır.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri