Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

79- İSLAM ve SANAT

_1555431102015_   İSLÂM ve SANAT           

İstanbul- 2015 · l. Baskı Ölçü: 16 x23,5 cm. · 728 sayfa

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve Akdeniz Ü. İlahiyat Fakültesi ile müştereken, 07-09 Kasım 2014 tarihlerinde Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda "İslâm ve Sanat" konulu tartışmalı ilmî bir toplantı yapılmıştır. İslâm düşünce tarihi ve coğrafyasındaFıkıh, Kelâm, Mezhepler Tarihi ve Tasavvuf ile mimarî, güzel sanatlar,geleneksel sanatlar, şiir, edebiyat, musikî ve estetik arasındaki bağlantı ve etkileşimin parametrelerini tesbit etmek, kültürler arası etkileşimi sanat üzerinden takip etmek, İslâm sanatlarına olan ilgiyi arttırmak, sanat bilincini geliştirmek,İslâm’ın sanata bakışını tahlil etmek, sanat eserlerinin korunması konusunda toplumsal bilinci arttırmak, sanatın ve sanatkârın değerini geniş kitlelere anlatmak gayesi ile yapılan bu toplantıda “Kurumsal Çerçeve, Felsefe -Sosyoloji, Edebiyat - Söz Sanatları, Mimarî, Tasavvuf - Psikoloji, Müzik, Güzel Sanatlar - Resim” ana başlıkları altında kırkiki tebliğ sunulmuş, sunulan tebliğler ve değerlendirmeler bir araya getirilerek “İslâm ve Sanat” adıyla neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri