Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

81- SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ_II

İslâm’ınKurucu Nesli Sahâbe

– Sahâbeve Rivâyet İlimleri –

Sahâbe, Hz.Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra Çin’den Atlas Okyanusu’na kadar genişbir coğrafyaya dağılmış ve yeni nesillerin muallimliği görevini üstlenmiştir.Dolayısıyla sahâbe neslinin ve döneminin önemi büyüktür. Sahâbe neslini değişikyönleriyle ele alan şimdiye kadar kapsamlı bir ilmî toplantı yapılmamıştır. Buihtiyaca binâen İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyatFakültesi işbirliğiyle 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans Salonu’nda “İslâm’ın Kurucu NesliSahâbe – Sahâbe ve Rivâyet İlimleri–” konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantıgerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, “AshâbınAdaletinin Aklî Temelleri”; “İmâmiyye Şîasına Göre Sahâbenin Adaleti Problemi”;“Bazı Sahâbîlerin Ücret Karşılığı Hadis Uydurduğu İddiası”; “Sahâbenin Hadis RivâyetineEtki Eden Unsurlar”; “Sahâbe Rivâyetinde Algıda Seçicilik Unsuru: Râfî’ b.Hadîc Örneği”; “Siyer ve Meğâzî Rivâyetleri İle Tanınan Sahâbîler”; “Sahâbe RivâyetlerininTarih Usûlü Bakımından Değeri -Buhârî Örneği-”; “Bir Rivâyet Problemi OlarakTedlisin Sahâbe Zamanında İmkanı”; “Bir İsnad Özelliği Olarak SahâbeninTâbîûndan Rivâyeti”; “Abdullah İbn Abbas ve Rivâyet Bağlamında Hz. Peygamberİlişkisi”; “Hadis Rivâyetinde Muksirûn Olgusu ve Ortaya Çıkış Sürecindeki Etkenler”başlıklı tebliğler sunularak müzâkere edilmiş olup toplantı metinleri bu eserdebir araya getirilerek neşredilmiştir.

Toplantıya katılan 22ilim ve fikir erbabı tarafından toplantıda sunulan tebliğ ve müzâkereler bueserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri