Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

82-TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNİ SÖYLEMİN ÖNEMİ

Gaziantep İlahiyat Fakültesive İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) 16-18 Ekim 2015 tarihlerinde GaziantepÜniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Toplumsal BirliğinGüçlendirilmesinde Dinî Söylemin Önemi” konulu tartışmalı ilmî bir toplantıtertiplemiş ve toplantıya çeşitli üniversitelerimizden 32 ilim adamı davetedilmiştir.

Üçgün devam eden toplantıda “Toplumda Birlik ve Beraberliğin Önemi ve DinîTemelleri; Farklı İnanç ve Düşünce Mensuplarıyla Bir Arada Yaşama; BirliğiPekiştiren Unsurlar Olarak İbadet ve Diğer Dinî Faaliyetler; Örgün ve YaygınDin Hizmetlerinde Dinî Söylem; Günümüzde Değişen Toplum Hayatı ve Dinî Söylem;Medya ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Dinî Söylem; Değerlendirme ve SonuçBildirisi” anabaşlıkları altında konu ele alınmış, toplantıda 19 tebliğ sunulmuş,açılış, kapanış ve değerlendirilme konuşmaları yapılmış, toplantıya katılanmisafirlerin tarihî mekânları gezisi ile son bulmuştur.

Ülkemizdinî, tarihî ve coğrafî konumu gereği oldukça zengin bir zemine sahiptir. Buzemin içerisinde çeşitli inanç, mezhep ve meşrep sahipleri kendilerine yaşamaimkânı bulmaktadırlar. Kuşkusuz bu kadar renklilik ve hareketliliğin yaşandığıtoplumsal bir zeminde, kimi ayrılıkların görülmesi de mümkündür. Çağımıziletişimin bütün kurum ve yöntemleriyle yaygın olduğu bir dönem olmasınedeniyle dışarıda cereyan eden dinî ve fikrî tartışmalar farklı ölçeklerde deolsa ülkemizde yankı bulmaktadır. Ayrıca ülkemizin içerisinde bulunan çeşitlikurum ve grupların bizzat kendileri arasında da dışlamaya vardıracak kadargörüş ayrılıklarının yaşandığına tanık olmaktayız. Bu görüş ayrılıklarınınsosyal çatışma zeminlerine çekilmeden, birer fikrî ve entelektüel zenginlikolarak dönüştürülmesinde etkili olması beklenen hususlardan biri de dinîsöylemdir. Bu bakımdan yaşanılan dinî ve fikrî görüş ayrılıklarını aşağıdakigibi kategorize etmemiz mümkündür:

  1. Akademik söylem-gelenekçi söylem,

2. Tekfirci söylem,

3. Mezhepçi-meşrepçi söylem,

4. Dinî-din dışı söylemi,

5. Cemaatçi-bireyselcisöylem.

Kuşkusuzbu maddeleri çoğaltmamız mümkündür. Buna bağlı olarak, bu maddeleri de merkezealarak nasıl bir söylem geliştirmemiz gerektiği konusunda, temel İslâmbilimleri başta olmak üzere ilgili bütün disiplinlere mensup ilim adamları ilesivil toplum kuruluşlarından da temsilcilerin katıldığı bir ilmî bir toplantıyapılması planlanmış, yapılan bu toplantının gerek ülkemizin genelinde gerekseülkemizin tamamını yansıtma potansiyeline sahip olan Gaziantep’te toplumsalbirliğin sağlanmasına katkı sağlamasının yanı sıra dinî ilimlerin söz konusualanla ilgili teorik ve pratik ön görülerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Buamaçla ülkemizin saygın ilim ve din adamları bir araya getirilerek nerelerdeyanlışlar yapıldığı tespit edilerek bu yanlışların telafisi için nelerinyapılabileceği değerlendirilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri