Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

87- TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE ZEKAT UYGULAMALARI

ZEKAT UYGULAMALARI

Toplantı 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

Hz. Peygamber Döneminde Zekât,Hulefa-yı Raşidin Döneminde Zekât, İslam Tarihi Boyunca Zekât Uygulamaları,Osmanlı Döneminde Zekât Uygulamaları ana başlıkları altında, Zekât Ahkâmının Teşri‘ Süreci, Hz. Peygamber Döneminde Zekât Uygulaması, Meşruiyet Tartışmaları Işığında Zekât, Zekâtın Toplanması ve Dağıtımı, Zekâtın Kurumsallaşması, Emevîler Döneminde Zekât, Abbasîler Döneminde Zekât, Abbasî Dönemi Sonrası Zekât Uygulamaları, Fıkhî, İktisadî ve Tarihî Açıdan Osmanlı’da Zekât uygulamaları ele alındı. Toplantı programı aşağıdadır: 


TARİHİ BAĞLAMI İÇİNDE ZEKÂT

 

Birinci Oturum: Hz. Peygamber Döneminde Zekât

1. Tebliğ: Zekât Ahkâmının Teşrî Süreci (Doç.Dr. Soner Duman, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi)

2. Tebliğ: Hz.Peygamber Döneminde Zekât Uygulaması (Prof. Dr. Ünal Kılıç,Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi)

 İkinci Oturum: Hulefâ-i Raşidin DönemindeZekât

1. Tebliğ: Siyasi Meşruiyet TartışmalarıBağlamında Zekât (Tarihi Gerçeklere Odaklı) (Yrd. Doç. Dr.Özgür Kavak, İstanbul Şehir Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi)

2. Tebliğ: Topraklarınve Gelirlerin Genişlemesi ve Gelir Kalemlerin Artmasına BağlıOlarak Zekâtın Toplanması ve Dağıtımı / İlk KurumsalTecrübeler(Doç. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Şehir Üniversitesi,İslâmî İlimler Fakültesi)

3.Tebliğ: Hulefai Raşidin Dönemi Zekât Uygulamaları, Adnan Demircan,İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Üçüncü Oturum: İslâm Tarihi Boyunca ZekâtUygulamaları

1. Tebliğ: Emevîler DönemindeZekât Uygulamaları(Prof. Dr. Adem Apak, Uludağ Üniversitesi,İlahiyat Fakültesi)

2. Abbâsîler DönemindeZekât Uygulamaları (Prof. Dr. Ali Aksu, Sivas CumhuriyetÜniversitesi, İlahiyat Fakültesi)

3. SiyasetLiteratürü ve Zekât  İlişkisi (Yrd. Doç. Dr. Hızır Murat Köse,İstanbul Şehir Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi)

 

Dördüncü Oturum: Osmanlı Dönemi Zekât Uygulamaları

1. Tebliğ: Fıkhî AçıdanOsmanlı’da Zekât Uygulamaları (Doç. Dr. Süleyman Kaya, SakaryaÜniversitesi, İlahiyat Fakültesi)

2. Tebliğ: İktisadiAçıdan Osmanlı’da Zekât Uygulamaları (Mehmet Genç, İstanbulŞehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

3. Tebliğ: TarihiAçıdan Osmanlı’da Zekât Uygulamaları (Organizasyon) (Prof.Dr. Erol Özvar, Marmara üniversitesi

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri