Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

90- SAHABE-III SAHABE VE DİRAYET İLİMLERİ

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı veSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 25-26 Nisan 2015tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi KonferansSalonu’nda “İslâm’ın Kurucu Nesli Sahâbe – Sahâbe ve Rivayet İlimleri – “konulu bir Tartışmalı İlmî Toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, “AshabınAdaletinin Aklî Temelleri”; “İmâmiyye Şîasına Göre Sahabenin Adaleti Problemi”;“Bazı Sahâbîlerin Ücret Karşılığı Hadis Uydurduğu İddiası”; “Sahabenin HadisRivayetine Etki Eden Unsurlar”; “Sahabe Rivayetinde Algıda Seçicilik Unsuru:Râfî’ b. Hadîc Örneği”; “Siyer ve Meğâzî Rivayetleri İle Tanınan Sahâbîler”; “SahabeRivayetlerinin Tarih Usûlü Bakımından Değeri -Buharî Örneği-”; “Bir RivayetProblemi Olarak Tedlisin Sahabe Zamanında İmkânı”; “Bir İsnad Özelliği OlarakSahabenin Tâbîûndan Rivayeti”; “Abdullah İbn Abbas ve Rivayet Bağlamında Hz.Peygamber İlişkisi”; “Hadis Rivayetinde Muksirûn Olgusu ve Ortaya ÇıkışSürecindeki Etkenler” başlıklı tebliğler sunularak müzâkere edilmiş oluptoplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri