Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

91- Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri-I

İslâmî İlimlerAraştırma Vakfı(İSAV)ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesiişbirliği ile 21-22 Nisan 2018 tarihleri arasında, Marmara Ü. İlahiyatFakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu’nda “Asr-ı Saâdetten GünümüzeYansımalarıyla Hz. Peygamber’in Muasırlarıyla Münasebetleri” konulutartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, “Hz.Peygamber ve Çocuklar”, “Hz. Peygamber ve Gençler”; “Hz.Peygamber ve Yaşlılar”; “Hz. Peygamber, Muhacirîn ve Ensâr”; “Hz.Peygamber ve Fakirler”; “Hz. Peygamber ve Zenginler”; “Hz.Peygamber ve Ashâb-ı Suffe”; “Hz. Peygamber ve Yetimler, ŞehidAileleri”; “Hz. Peygamber ve Hastalar”; “Hz. Peygamber ve Engelliler”;“Hz. Peygamber ve Köleler”; “Hz. Peygamber ve Esirler”; “Hz.Peygamber ve Suçlular”; “Hz. Peygamber ve Komşular”; “Hz.Peygamber ve Borçlular” başlıklarını taşıyan tebliğler sunularakmüzakere edilmiş ve toplantı metinleri bu eserde bir araya getirilerekneşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri