Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

99- SAHABE-4

Vakfımız ve SakaryaÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ile müştereken 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, “İslâmMedeniyetinin Kurucu Nesli SAHÂBE-Medeniyet Coğrafyamızda Sahâbe Etkileri” konulutartışmalı ilmî bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Bu altı oturumlu toplantıda;Sahâbenin Kültür ve Medeniyete Etkileri, Sahâbe Coğrafyası, Mimarî ve Çevre, Sahâbeve Değerler, Eğitim ve Zanaat, Âdâb-ı Muaşeret ve Toplumsal Dönüşüm, Sanat veEdebiyat ana başlıkları altında  “Medeniyet Fikrini Toplumsallaştıran Sahâbe Algısı–Kesikbaş, Ejderha ve Temîm-i Dârî Destanları”; “Hint-Pakistan Alt Kıtası SûfîÖğretilerinde Sahâbenin Etkileri: Ali Hucvîrî’nin Düşüncesi Hakkında BirÇalışma”; “Kuzey Afrika Coğrafyasının Kültür ve Medeniyetine Sahâbenin Etkisi”;“İsim Kültürü ve Sahâbe: İsim Kültürü Bağlamında Sahâbe Kabirlerinin DiniYapıya Etkileri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz”; “Çin’e Gittiği İddia EdilenSahâbîler ve Çin’deki İlk Mescitler Üzerine Bir İnceleme”; ”Sahâbenin ÇevreKorumaya Katkıları”; “Sahâbenin İnançla İlgili Söylemlerindeki Ahlâkî Değerler”;“Onur ve Özgürlük Değerlerinin Yerleşmesinde Sahâbenin Etkisi”; “Sahâbe veBatılı İslâm Toplumlarında Değerlerin Değişimi”; “Arapçanın Yaygınlaşmasında Sahâbeİzleri”; “Raşit Halifeler Döneminde Eğitim Sistemi “Eğitim Tek-nolojisi BilimiIşığında Bir Okuma”; “Sahâbe-i Kirâm’a Göre Eğitim-Öğretim Değerleri veYön-temleri: Eğitim Sorunlarımızı Çözmede Bugün Onlardan Nasıl Yararlanabiliriz?”;“Hanım Sahâbîlerin Meslekleri -Asr-ı Saadete Yönelik Anakronik Bir OkumanınTahlili-”; “Sahâbe ve Şakalaşma Âdâbı”; “Ömer b. Hattab’ın Ebu Musael-Eş‘arî’ye Yazdığı Mektu-bundaki Tartışma Üslubu: Davranışlar ve AmaçlarTeorisi Işığında Bir İnceleme”; “el-Cezire Bölgesinin Fethi BağlamındaAnadolu’nun Müslümanlaşmasında Sahâbenin Etkisi”; “Sahâbede İşitsel (Fonetik)Sanatlar”; “Dinî Sinema Filminde Sahâbe Karakteri –Çağrı FilmineGöstergebilimsel Bir Yaklaşım-“; “Sahâbe Nesri: Dille İlgili Özellikler veKültürel Unsurlar” başlıklarını taşıyan tebliğler sunulmuş, toplantı metinleribu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri