Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

10- MUKAYESELİ HUKUK VE UYGULAMA AÇISINDAN İŞÇİ-İŞVEREN MÜNASEBETLERİ

_1459182122013_
Çalışan ve çalıştıranlar arasındaki münasebet çok eskilere dayanmaktadır. Ancak sanayi inkılâbından sonra bu münasebetlerde çalışanlar aleyhinde ciddi ve büyük değişmeler olmuştur. Bu değişme ve gelişmelerin tesbiti ve bu münasebetlerden doğan problemlere ışık tutması amacı ile vakfımız konunun "Mukayeseli Hukuk ve Uygulama Açısından İşçi-İşveren Münasebetleri"nin araştırılmasını hedeflemiştir.
Bu ilmi araştırmada "İşçi-İşveren İlişkileri, Mukayeseli Sistem Analizi, İş Hukuku ve Temel Kavramlar, Eski ve Yeni Hukukumuzda İşçinin Çalışma Süresi, İstirahat, Tatil ve İbadet Hakkı, İslâm Hukuk Hayatında ve Tatbikatta Ücret, Hizmet Akdinin Sona Ermesinin Sonuçları, Ücret Sistemleri ve Ücretle İlgili Bazı Öneriler, İşçi-İşveren Anlaşmazlıklarında Çözüm Yolları, Devlet ve İşçi-İşveren İlişkileri, Sendikaların Kurulması, Faaliyetleri ve Toplu İş Sözleşmeleri Yapma İmkanları, İslâm ülkelerinde İşçi-İşveren münasebetleri, Kuveyt Hukuk Sistemi ve İş Hukuku Mevzuatı" konuları üzerinde durularak tebliğler hazırlanmış ve bu tebliğler 12-13 Mart 1988 tarihlerinde yapılan iki günlük ilmi toplantıda tartışılmış ve toplantı metinleri yayına hazırlanarak kitap halinde neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri