Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

15- SİGARA VE İNSAN SAĞLIĞI

_154512122013_    
           Sigara içmenin insan sağlığı için ne derece zararlı olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir. Vakfımız bu konunun bir de tıbbi yönden araştırılıp tetkik edilmesinin uygun olacağı kanaatiyle uzman doktorlardan teşekkül eden bir ilim heyetine konuyu inceletmiştir. 8 Haziran 1991'de yapılan panelde sunulan tebliğ sonuçları. Sigaranın kalp-damar hastalıklarına, solunum ve sindirim sistemlerine, insanın seksüel hayatına ve ruh sağlığına zarar verdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca sigara alışkanlığının tedavisi ile sigarayı bırakma metodları üzerinde durulmuş, sigaranın sosyo-ekonomik zararlarına temas edilmiş. "Sigaranın zararı kesin ve umumi olarak tıbben sabit ise dinen de haramdır, içilmez caiz değildir. Aksi taktirde mübahtır" hükmüne varılmıştır.
            Konu ile ilgili bilgi ve belgeler araştırmacılar tarafından derlenmiş, halka açık ilmî toplantıda sonuçlar üzerinde tartışılmış, toplantı metinleri kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri