Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

16- ASRIMIZDA MÜSLÜMAN-HIRİSTİYAN MÜNASEBETLERİ

_156212122013_      
      Hıristiyanların misyoner faaliyetlerini dünya çapında devam ettirdiği hepimizce malumdur. Ülkemizde de aynı faaliyetler hızla ve yoğun bir şekilde devam ettirilmektedir. Özellikle dini bilgileri zayıf insanlar seçilerek onlar üzerinde etkili olunmaktadır. Ayrıca maddi imkanı kıt insanlara maddi destek sağlamak suretiyle kazanılmaya çalışılmaktadır. 
        Diğer taraftan üst seviyede de diyalog çalışmaları sürdürülmektedir. Bütün bunların amacı, Avrupa'da her geçen gün zayıflayan Hıristiyanlık inancını yaymak ve kuvvetlendirmektir. Diğer taraftan, İslâm'ın yeryüzüne propagandasız yayılması Hıristiyan alemini rahatsız etmekte, kilise çevrelerini endişelendirmekte ve oldukça rahatsız etmektedir.
      Müslüman-Hıristiyan münasebetleri İslâm'ın gelişiyle başlamıştır. İslâm, bütün dinleri kucakladığını vurgulamış ve insanları doğru inanca davet suretiyle diyaloğu başlatmıştır. Ancak, II: Vatikan Konsili'nden (1962-65) sonra resmen gündeme gelen diyalog fikri ile, "insanlık dini" ve "müşterek din" teorisinin gayesi, İslâm Dini'nin etkisini azaltmaktır. Ekim 1991'de vakfımızca bu konuda tartışmalı ilmi bir toplantı tertip edilmiş, ilim adamlarına ve halka açık bu toplantıda, Kiliseyi İslâm ile sevk eden sebepler Müslüman - Hıristiyan diyaloguna genel bakış, Kur'ân-ı Kerim'e göre Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar, Hz. Muhammed devrinde Müslüman-Hıristiyan münasebetlerine bir bakış, Hıristiyanların İslâm'a bakışı, Osmanlı Devleti'nin Hıristiyanlarla münasebetleri, Günümüzde Doğu Hıristiyanlığı konularında tebliğler sonulmuş, tartışma ve müzakereler yapılmış ve toplantılardan elde edilen neticeler "Asrımızda Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri" adı ile neşretilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri