Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

11- SOSYAL DEĞİŞME VE DİNİ HAYAT

        
_157302122013_
        Her toplumda olduğu gibi Müslüman toplumlarda da içtimaî ve ahlakî değişme ve gelişmeler olmaktadır. Elbette bu değişmelerin çeşitli sebep ve sonuçları vardır. Bu umumi değişme esnasında dini hayatta da bazı değişmeler olduğu bir gerçektir. Esasen zaman içinde dinin kendisi de toplumsal yapıyı değiştirmede önemli bir unsur olmuştur. Dünyada meydana gelen yeni değişmelerin dini esaslara göre ve bu esasların rûhuna ters düşmeyecek tarzda gelişmesinin yolları ve çareleri aranmalıdır. Bu ise, insanların, toplumların içtimaî ihtiyaçlarına ve dini hayat modelinin çözüm getirmesi ile mümkün olabilir.
        Vakfımızca bu konuda halka açık tartışmalı ilmi bir toplantı tertip edilmiş ve bu toplantıda, "Değişen Toplum ve Değişmeyen Değerler", "Sosyal Değişme ve Dini Hayat", "Sosyal Değişme ve İslâm Hukuku", "İslâmî Yapımız İçinde Devlet Yapımızın Değişmesi", "İnsan-kültür ve Türkiye'de kültür meselesi" ile "Sosyal değişmenin dini hayata etkisi" konularında tebliğler sonulmuş, konu tartışmaya açılmış, müzakere edilmiştir ve elde edilen neticeler kitap halinde neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri