Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

20- MESKEN VE MESKEN MİMARİMİZ

_1444463122013_
     "Bir Müslamanın Evi Nasıl Olmalıdır?" sorusundan hareketle bir Müslüman’ın oturduğu evi, gerek çevre, gerek plan ve gerekse yapı, tanzim ve tefriş bakımından İslâm'ı yaşamaya uygun olması için nelerin gerektiğinin araştırılması 1987 yılında kararlaştırılmış ve Prof. Dr. Ferruh Müftüoğlu başkanlığında teşkil edilen bir ilim hey'etince konu incelenmiştir. 
        Kur'ân-ı Kerim'de Mesken, Peygamberimizin Mesken Telakkisi, Meskenle İlgili Fıkhî Meseleler, Tarihi ve Mahalli Özellikleri ile Geleneksel Tür Evi, Osmanlı Mahallesinde Beşeri Münasebetler, Mesken Mimarimizin Temel Meseleleri, Mesken ve Çevrenin Psiko-Sosyal Tesirleri, İnsan Yapısı, Çevrenin Tekâmülü, Dil ve Edebiyatımızda Mesken ve Meskenimizde Edebiyat, Millî Kültür Açısından Mesken İle İlgili Bazı Tesbit ve Teklifler konu başlıklarını ihtiva eden tebliğler M. Ü. İlahiyat Fakültesi Nuri Sevil Salonu'nda halka açık olarak yapılan Tartışmalı İlmi Toplantıda müzakere edilmiştir. Toplantı metinleri gözden geçirilerek 1995 yılı içinde yayınlanmıştır.
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri