Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

21- SOSYAL HAYATTA KADIN

_143793122013_

       Asrımızda kadın hakları tartışma konusu olmuştur. Çünkü, bir çok toplumlarda kadın şahsiyetini kaybetmiş, teşhir aracı haline getirilmiştir. İş hayatına atılan kadınlara ise güçlerinin üzerinde iş yaptırılmaktadır. Bu haliyle dünyada kadın, hem üreten hem ezilen bir duruma getirilmiştir. Günümüzde bir kısım kadınlar, dinin, örf ve adetlerin çirkin saydığı işleri pervasızca yapmakta, aynı amacı taşıyan kimselerce de itibar görmektedir. Halbuki bu yanlış bir yol olup ahlaki değerlere, gelenek ve göreneklere bağlı kalanlara haksızlık edilmektedir.
       Kadının İslâm'a göre hakları, sorumluluklarının neler olduğu hususunda ciddi bir araştırma yapılması gerektiği kanaatine varılarak Vakfımızca "İslâm'dan Önce Kadın, Kur'ân'a Göre Kadın Hakları, Hz. Peygamber Devrinde Kadın, İslâm'da Kadının Çalışma Şartları, Osmanlı Toplumunda Kadın ve Tanzimat Sonrası Gelişmeler, Kadının Çalışmasının Sosyo-Ekonomik Gelişimi, Türk Hukukunda Kadının Çalışma Hakkı İle İlgili Düzenlemeler, İktisadi Organizasyonlarda Kadın İşgücü ve Verimlilik, İslâm Hukukunda Toplum İçerisindeki Aktivitesi Açısından Kadın, Günümüzde Ailede Meydana Gelen İhtilaflar ve Sebepleri, Toplumumuzda Kadını Çalışmaya İten Sebepler ve Bunun Sonuçları, Günümüzde Çalışan Kadının Problemleri" konularında ciddi ve ilmi bir araştırma yaptırılmış ve araştırmalar sonunda hazırlanan tebliğler "İslâm Toplumunda Kadının Sosyal Hayata Katılımı" konulu Tartışmalı İlmi Toplantıda, 5-6 Şubat 1994 tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Nuri Sevil Salonu'nda halka açık bir toplantıda müzakere edilmiştir. Toplantı metinleri 1996 yılı içinde neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri