Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

23- NAZARİYAT VE TATBİKATTA PARA VAKIFLARI

_159382122013_
      Tarih vesikaları arasında yer alan vakfiye ve muhasebe kayıtlarından hareketle tesbit edilen para vakıfları nazarî ve tatbikî olarak Dr. İsmail Kurt tarafından araştırılmış, Kur’ân ve Sünnet'te geçen vakıfla ilgili hükümler, sahabe dönemine ait vakıf uygulamaları, müctehid imamların ve ulemanın vakıf hakkındaki görüşleri değerlendirilmiş, vakfın muşrûiyeti ve lüzumu ile ilgili hükümlere yer verilmiş vakıf paraların mu'amele-i şer'iyye yolu ile işletilmesi mes'elesi üzerinde durulmuş, vakıf paralardan borç verme yolları belirtilmiştir. Nukûd-ı mevkûfe ile ilgili bazı hükümler ele alındıktan sonra vakıf tahrir ve muhasebe defterlerinde zikredilen para vakfiyeleri de ele alınarak konu misallerle anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca fetva kitaplarında geçen konu ile ilgili fetva metinlerine yer verilmiş, kadı sicillerine kaydedilen vakıf mu'ameleleri ile ilgili vesikalardan numuneler ile ilgili araştırma yapacak araştırmacılara rehberlik edecek mahiyette olup İstanbul Şer'i Mahkemelerde tescil edilen dört bine yakın para vakfiyesinin listesi ekte verilmiştir.
        Bu metinler de kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri