Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

36- KUR'AN VE TEFSİR ARAŞTIRMALARI III (KUR'AN VE KUR'AN İLIMLERI)

_1516492122013_
    14-15 Ekim 2000 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları III (Kur’ân ve Kur’ân İlimleri)" konulu Tartışmalı İlmi Toplantı metinlerinden oluşan bu kitabımızdaki tebliğlerin başlıkları şunlardır:
    Bu toplantıda sunularak müzakere edilen tebliğ başlıkları şöyledir: Kur’ân ilimlerinin doğuşu ve tarihi gelişimi(ilk dört asır); Kur’ân ilimlerinin doğuşu ve tarihi gelişimi(Beş-on birinci asırlar); Kur’ân ve İlm-i Kırâat (Mütevatir Kırâatlar); Kur’ân ve ilm-i kırâat(Şaz kırâatlar); Kur’ân ve ilm-i kırâat(Kırâat ihtilaflarının karakteristiği ve kategorik açıdan tahlilleri); Nahiv ilminin Kur’ân tefsiriyle ilişkisi ve etkileşimi, Kur’ân ve Dil ilimleri(Belagat); Kur’ân ve üslubu'l-Kur’ân; Kur’ân ve ilmu esbabi'n-nüzûl, Kur’ân ilmu müşkili'l-Kur’ân; Kur’ân ve ilmü'l-vücuh ve'-nezâir; Nasih-mensuh ilmini bilmenin tefsire getirdikleri-götürdükleri, Kur’ân'da neshe değişik bir yaklaşım; Kur’ân'da neshi kabul etmeyenlerin delillerine tahlili bir yaklaşım; Bilimsel i'cazın değeri, Kur’ân ve i'cazu'l-Kur’ân, Kur’ân kıssalarının tefsir ve teşrideki yeri.
     Bu konular halka açık toplantıda dinleyicilere aktarıldığı gibi toplantı metinleri de kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri