Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

37- KUR'AN VE TEFSİR ARAŞTIRMALARI- IV(KIRAAT İLMİ VE PROBLEMLERİ (NAZARI-AMELİ)

_1517492122013_
    Vakfımız(İSAV) tarafından 13-14 Ekim 2001 tarihinde, Altunî-zâde Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, millî seviyedeki Tartışmalı İlmî Toplantıların otuzuncusu olan Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları - IV, Kırâat İlmi ve Problemleri (Nazarî-Amelî) konulu toplantıda 13 ayrı konuda tebliğler sunulmuş ve bu tebliğler 23 müzakereci tarafından değerlendirilmiştir. 
        Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: Kırâatların Kaynağı Problemi, Kırâat İlminin Temellendirilmesinde Ahruf-i Seb‘a Hadisleri(Tahriç, Tahlil ve Değerlendirme), Kırâat Resmü’l-Mushaf İlişkişi, Kırâat Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını ve Kırâat Eğitiminde Meslekler, Reîsu’l-Kurrâlık Müessesesi ve Esami-i Kurra Defteri, Kırâat ve Tecvid İlmine Ait Eserlerin Sistematiği, Kırâatların İntikali, Kırâatlarda Tevatür Mes’elesi, Sûfî Tefsir Anlayışı ve Kırâat İlişkisi, Taberî ve Kırâat(Câmi‘u’-Beyan an Te’vili’il-Kur’ân Çerçevesinde), Farklılıkların Hüküm Çıkarmada Etkisi, Kırâat-Kelâm İlişkisi, Dili Lehçeleri Açısından Kırâatlar, Şia’nın Kırâatlar Hakkındaki Görüşü, Kırâat Bibliyografyası
       Toplantı esnasında ortaya çıkan bütün fikrî üretim bu eserde bir araya getirilerek Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları IV adı ile neşredilmiştir.
Bu eser, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları konusunda yapılan çalışmaların dördüncüsüdür. Bundan önceki üç toplantı metni de neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri