Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

39- KUR'AN VE TEFSİR ARAŞTIRMALARI - V (İSLAM DÜŞÜNCESINDE GAYB PROBLEMI-I)

_1518412122013_
      Vakfımız, senede bir defa olmak üzere Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları ana başlığı altında bir seri araştırma yaptırmayı ve halka açık ilmî toplantılarda tartışmayı kararlaştırmış ve 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında düzenlediğimiz Kur’ân-İlimler, Kur’ân-Kur’ân İlimleri, Kırâatlerin Kaynağı konulu toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
      Bu seri toplantıların beş ve altıncısının İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi konusuna tahsis edilmesi uygun görülmüş ve 12 tebliğden müteşekkil olan İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi konulu tartışmalı ilmî toplantı 12-13 Ekim 2002 tarihinde yapılmıştır. Altunî-zâde Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, millî seviyedeki Tartışmalı İlmî Toplantıların otuz birincisi olan Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları -V (İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I) konulu toplantıda sunulan tebliğler ile toplantı esnasında ortaya çıkan bütün fikrî üretim bu eserde bir araya getirilerek Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları- V (İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I) adı ile neşredilmiştir.
Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir: 
       Kur’ân ve Sünnet Işığında Hz. Peygamber’in Gayba Muttali Olması Mes’elesi; Kur’ân-ı Kerim’de Gayb Âlemi; Gayba İman mı, Gaybda İman mı?; Bir Bilgi Kaynağı Olarak Vahiy; Bir Felsefe Problemi Olarak Gayb; Kur’ân ve Sünnetin Okültizme Bakışı; Gayba İmanın Dinî Temelleri; Kur’ân ve Tefsir Açısından Hızır Kıssası ve Ledün İlmi; Şiî ve Gâlî Fırkalarda Gayb Anlayışı; Gayba İmanın Psikolojik Temelleri; Gayba İmanın Psiko-Sosyal Sonuçları; Hint Alt Kıtasında Gaybın Bilinmesine İlişkin Görüşler
Bu eser, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları konusunda yapılan çalışmaların beşincisidir. Bundan önceki dört toplantı metni de neşredilmiştir. Bu toplantı serisinin altıncısı da diğer toplantı metinleri gibi neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri