Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

40- GENÇLİK DÖNEMİ VE EĞİTİMİ-II

_1520442122013_ 

   Vakfımız tarafından daha önce Gençlik Dönemi ve Eğitimi başlığı altında ilk araştırma yaptırılmış ve hazırlanan tebliğ metinleri 1998 yılında Bursa’da düzenlenen bir toplantıda halkımıza arz edilmişti. Ancak tebliğlerin müzakereleri sırasında konunun araştırılmaya değer başka boyutlarının da olduğu ortaya çıkmış ve bu sebeple yapılan araştırmayı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere konunun genişletilerek yeniden araştırılmasına karar verilmiştir.

        Vakfımız Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II konulu bu ikinci Tartışmalı İlmî Toplantıyı Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hayati Hökelekli’nin organizatörlüğünde 4-6 Nisan 2003 tarihinde yine Bursa’da gerçekleştirilmiştir.. 
Toplantıda sunulan tebliğ başlıkları şöyledir:
     Kur'ân’da Gençler ve Gençlik Değerleri; İslâm’ın Eğitim Anlayışı Çerçevesinde Gençlik Dönemi Din ve Ahlâk Eğitimine Yeni Bir Bakış; Gençlik ve Satanizm; Gençlerde Istırap Tecrübesine Bağlı Dinî Krizle Başa Çıkmaya Yönelik Öneriler; Gençlik ve Dinsel Yabancılaşma; Diaspora’da Dinî İnanç ve Tutumlar: Genç Türkler ve Dinî Hayat; Çalışma Etiği Kavramının Dönüşümü ve Üniversite Öğrencilerinin Tutumları; Gençlerin Dinî İnanç, İbadet ve Problemlerine Bağlamsal Bir Bakış; Gençlerin Dinî ve Ahlâkî Değerleri; Din Eğitimi Değişkeni ile Kişilik Değişkenlerinin İlişkisi Üzerine Bir Araştırma; Ahiret İnancının Öğretiminde Yeni Bir Yöntem Önerisi; Liseli Gençlerde Ahlâkî Yargı Yetenekleri ve Eğitimi; Gençlik Döneminde Karakter Eğitimi.
      Önceki çalışmanın bir devamı ve mütemmimi olan Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II konulu bu toplantının amacı, önceki toplantıda derinlemesine konuşulma ve tartışılma fırsatı bulunamayan, gençlerin özellikle dinî, ahlâkî ve diğer yaşantıları gibi bazı konuları ortaya koymaktır. Böylece ortaöğretim ve üniversite gençlerinin çeşitli özellik ve sorunlarını ele alan bildirilerin tamamına yakını, alan araştırmasını esas alan çalışmalara dayalı olduğu göz önüne alınacak olursa toplantının önemi kendiliğinden anlaşılır.
        Konu ile ilgili bilgi ve belgeler araştırmacılar tarafından derlenmiş, halka açık ilmî toplantıda sonuçlar üzerinde tartışılmış, toplantı metinleri kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri