Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

42- KUR'AN VE TEFSİR ARAŞTIRMALARI -VI(İSLAM DÜŞÜNCESINDE GAYB PROBLEMI -II)

_1521492122013_
     Vakfımız, senede bir defa olmak üzere Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları ana başlığı altında bir seri araştırma yaptırmayı ve halka açık ilmî toplantılarda tartışmayı kararlaştırmış ve 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında M. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bedreddin Çetiner’in organizatörlüğünde düzenlediğimiz Kur’ân-İlimler, Kur’ân-Kur’ân İlimleri, Kırâatların Kaynağı, İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi konulu toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
     Bu seri toplantıların beş ve altıncısının İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi konusuna tahsis edilmesi uygun görülmüş ve 12 tebliğden müteşekkil olan İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi konulu tartışmalı ilmî toplantı 12-13 Ekim 2002 tarihinde yapılmıştır. İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II konulu Tartışmalı İlmî toplantı ise Ekim-2003’te gerçekleştirilmiş, bu toplantıda 13 tebliğ sunularak Semâvî Dinlerde Gayb Problemi konusu tartışılmıştır.
       Konu ile ilgili bilgi ve belgeler araştırmacılar tarafından derlenmiş, halka açık ilmî toplantıda sonuçlar üzerinde tartışılmış, toplantı metinleri kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri