Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

42- KUR'AN VE TEFSİR ARAŞTIRMALARI -VI(İSLAM DÜŞÜNCESINDE GAYB PROBLEMI -II)

_1521492122013_
     Vakfımız, senede bir defa olmak üzere Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları ana başlığı altında bir seri araştırma yaptırmayı ve halka açık ilmî toplantılarda tartışmayı kararlaştırmış ve 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında M. Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bedreddin Çetiner’in organizatörlüğünde düzenlediğimiz Kur’ân-İlimler, Kur’ân-Kur’ân İlimleri, Kırâatların Kaynağı, İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi konulu toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
     Bu seri toplantıların beş ve altıncısının İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi konusuna tahsis edilmesi uygun görülmüş ve 12 tebliğden müteşekkil olan İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi konulu tartışmalı ilmî toplantı 12-13 Ekim 2002 tarihinde yapılmıştır. İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-II konulu Tartışmalı İlmî toplantı ise Ekim-2003’te gerçekleştirilmiş, bu toplantıda 13 tebliğ sunularak Semâvî Dinlerde Gayb Problemi konusu tartışılmıştır.
       Konu ile ilgili bilgi ve belgeler araştırmacılar tarafından derlenmiş, halka açık ilmî toplantıda sonuçlar üzerinde tartışılmış, toplantı metinleri kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri