Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

44- KUR'AN VE TEFSİR ARAŞTIRMALARI VII (KUR'AN'DA MES'ULIYET, KAYNAĞİ, SİNİRLARİ, SONUÇLARİ)

_1522422122013_
     Vakfımız, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları ana başlığı altında Kur’ân’da Mesuliyet, Kaynağı, Sınırları, Sonuçları konusu ele alınacaktır. Konu, Kur’ân-ı Kerim’de Mes’uliyetin Kavramsal Çerçevesi; Mes’uliyetin Dayanağı; Kur’ân-ı Kerim’e Göre Ferde Mes’uliyet Yükleyen ve Bunu Düşüren Faktörler; Kur’ân’a Göre Mes’uliyet Alanları; Toplumsal Mes’uliyet; Mes’uliyetin Şahsiliği Açısından İlk Günah Problemi; İrade-Kader-Hürriyet ve Mes’uliyet İlişkisi; Kur’ân-ı Kerim’e Göre İnsan Dışı Varlıkların Sorumlulukları; Kur’ân’da Mes’uliyete Riayetin ve Riayetsizliğin Dünyevi ve Uhrevî Sonuçları; Mes’uliyetin Sonucu Bağlamında Amel-Ceza Dengesi; Ferde Sorumluluk Bilinci Nasıl Kazandırılır?; Hz. Peygamber’in Hadislerinde İnsanın Sorumluluğunun Boyutları başlıkları altında incelenmiştir.
       Konu ile ilgili bilgi ve belgeler araştırmacılar tarafından derlenmiş, halka açık ilmî toplantıda sonuçlar üzerinde tartışılmış, toplantı metinleri kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri