Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

47- YETİŞKİNLİK DÖNEMİ VE EĞİTİMİ

_1155324122013_
     İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi-I-II, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gençlik Dönemi ve Eğitimi I-II konularında tartışmalı ilmî toplantılar tertip edilerek bunların sonuçları neşredilip ilim âleminin ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. 
     İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından Üsküdar Altunîzâde Kültür Merkezinde 16-17 Nisan 2005 tarihinde yapılan Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri konulu bu tartışmalı ilmî toplantı ise âdeta yukarıda zikredilen toplantıların devamı ve mütemmimi olarak düşünülmüştür. 
     Günümüzde gerek ülkemizde, gerekse dünyanın ve özellikle gelişmiş ülkelerinde çocuk ve gençlerin eğitimi yanında yetişkin eğitiminin ele alındığı, bu alanda yapılan çalışmalarda son yıllarda bir artış olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, yetişkinlik dönemi eğitim ve öğretiminin genel özellikleri, içeriği, metot ve tekniklerinin bilinmesi önem arzetmektedir. 
      Yetişkinlik konusu, bir toplantıda bütün yönleriyle ele alınabilecek bir konu değildir. Çünkü, konunun çok çeşitli yönleri bulunmaktadır. 
Toplantıda sunulan tebliğler bir bütünlük içinde sıraya konulmuş, tarihte yetişkinlere hizmet veren kurumlara öncelik verilmiştir. Çünkü eğitim, bu bağlamda Hz. Peygamber tarafından hicrete mütaakip Medine’de inşa edilen ve Muhammed Hamidullah’ın ifadesiyle ilk İslam Üniversitesi olana Suffa, bir yetişkin eğitim kurumu başlığıyla Prof. Dr. Ali Akyüz tarafından ele alınmıştır. 
      Ben ancak muallim alarak gönderildim buyuran Hz. Peygamber’in Suffa’da yaptığı eğitim ve öğretimin genel ilkeleri Prof. Dr. Mehmet Bayraktar tarafından Suffa’da Yapılan Eğitim ve Öğretim ve Günümüze Yansımaları konulu bir tebliğle ele alınmıştır. 
Bir yandan bizzat kendi mensupları tarafından açılan ve örgün eğitime hizmet eden medreseler ile, diğer yandan da Ahi tekke ve zaviyelerinin üyeleri olan gençlerle ve nihayet kurdukları camiler vasıtasıyla toplumun eğitim, öğretim ve ahlaki düzeyinin yükselmesine hizmet veren Ahilik ne zaman kuruldu? Ahi hangi niteliklere sahip olmalıdır? Gibi konuları sayın Prof. Dr. Ziya Kazıcı Ahilik ve Yetişkinlik Dönemi Eğitimindeki Yeri başlıklı tebliğ ile aktarmıştır. 
     Bilim ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak günümüzde verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri sadece belli bir zaman dilimine değil, daha geniş bir zamanın, hatta hayat boyu devam eden bir sürüç haline gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak yetişkin eğitimi günümüzde büyük bir önem kazanmıştır. Fakat yetişkinlerin eğitimi, çocuk ve gençlerin eğitiminden oldukça farklıdır. Sayın Doç. Dr. Mustafa Köylü Bey Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Eğitimin Genel Özellikleri başlıklı tebliğinde bu konuları ele almıştır. 
     Yetişkin din eğitimi programlarının planlanması ve içeriği nasıl olmalıdır? Yetişkin din eğitim programı geliştirilirken hangi ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konulardaki çare ve çözüm yollarını sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Kılavuz Bey Yetişkinlerin Din Eğitimi Programlarının Planlanması başlıklı tebliği ile aktarmıştır. 
Eğitimde gönül faktörü özellikle iradî ve toplumsal alandaki ferdî faaliyetlerde önemli bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgi ve şefkate dayalı iletişim, eğitimde hem karşılıklı güvene hem de öz güveni sağlamaya etki etmektedir. Aşk ve gönül kavramlarını vurgulu biçimde kullanan ufuk insan Mevlânâ, gönül merkezli bir sevgi dünyası kurulmasını istemiştir. Sayın Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Bey Eğitimde Gönül Faktörü-Mevlânâ Örneği başlıklı tebliğinde bu konuya dikkat çekmiş ve gönüllere ulaşmanın önemini vurgulamıştır. 
     Türk toplumu genel olarak sohbet toplumu olarak bilinir. Bu, çoğu insanımızın sahip olduğu bilgiyi, kültürü genellikle sohbet yoluyla elde ettiğinin, geliştirdiğinin bir ifadesidir. Sohbetin foksiyonları, sohbet yerleri, sohbet yapan kişinin dikkat etmesi gereken kuralları sayın Prof. Dr. Nebi Bozkurt bey Yetişkin Eğitim-Öğretim Metodu Olarak Sohbet başlıklı tebliği ile aktarmıştır. 
     Yetişkinlikte Dindarlık ve Kültürel Arka Planı konulu tebliği sayın Prof. Dr. Veysel Uysal Bey sunmuş, Yetişkinlik döneminde yaşanan biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim özellikleriyle dinî hayata ilişkin özellikler arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu konusunu ele almıştır. 
Eğitimde Aile Bireylerinin Yeri ve Fonksiyonu konulu tebliği sayın Prof. Dr. Abdullah Özbek Bey sunmuş, tebliğde ailenin fonksiyonları, görevleri, teknolojik ve sosyo-ekonomik değişmelerin aileye olumsuz etkileri, aile tipleri, evlilik biçimleri, aile eğitiminde ilke ve metotları ele alınmış, sevginin ailede eğitimin temelini teşkil ettiği vurgulanmıştır. 
    Yetişkin eğitiminde demokratik tutum, iletişim ilkelerine uygun ve psikolojik mesafeyi iyi ayarlayan bir iletişim, nezaket ve samimi ortamlar, insanların kendilerini tanımalarına, iç söylemler yapmasına ve kendilerini geliştirmelerine uygun imkanları ortaya koyabilir. Güçlü iletişim, insanın şahsiyetinin gücünden gelir. Önemli olduğunu hissettirmek iletişimi artırır. İletişim, çeşitleri, başarılı insan ilişkileri, iletişimi ilkelerini sayın Prof. Dr. Hasan Mahmut Çamdibi Din Eğitiminde Yetişkinler ve Şahsiyet Terbiyesi başlığıyla ele almıştır. 
     Kur’an yetişkin eğitiminin bir parçası sayılır mı? 23 yıllık bir süreçte bir toplumu aşağı bir seviyeden alıp daha ileri bir seviyeye ulaştıran Kur’an’ın verilerinden bu gün de istifade etme imkanı var mıdır? Sayın Doç. Dr. İsmail Çalışkan Yetişkinlik Dönemi Eğitimine Kur’an Perspektifinden Ber Yaklaşım başlıklı tebliğinde bu konulara yer vermiştir. 
     Yetişkin Din Eğitim Modeli başlıklı tebliği Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı sunmuş, tebliğde Kur’an Kurslarıyla ilgili bir model ortaya konmuş, bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uygun zamanlarda yapabileceği bazı faaliyetlere yer verilmiştir. 
Konu ile ilgili bilgi ve belgeler araştırmacılar tarafından derlenmiş, halka açık ilmî toplantıda sonuçlar üzerinde tartışılmış, toplantı metinleri kitap haline getirilerek neşredilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri