Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

06- FAİZSİZ YENİ BİR BANKA MODELİ

_153332122013_
       Her dönemin bir mübâdele aracı, yani para birimi vardır. Faizsiz ortaklık sisteminde mübâdele aracı ise toprak, demir, buğday, altın, sikke, mal, işletme ve istahkâk gibi ortaklık pay senetleridir. Para ayrıca nakit olarak tedâvül-dedir. (Faizsiz Kredileşme Sistemi); Faizsiz Banka ve İşlevleri; Faizin Tanımı ve Tarihçesi, Faizsiz Kredileşme ve Genel Hizmetler; Faizsiz Banka Modelinde Senet Çıkarılması ve Senet Çeşitleri; Senetlerin Karşılıkları ve Teminatı, Senetlerin Karşılıkları ve Teminatı, Senetlerin Tedavülü ve Fiyatlandırılması, Faizsiz Bankanın Kuruluşu, Teşkilâtlanması ve Yönetim Şekli, Faizsiz Sistemde Kredileşme ve Kredi Müessesesi bu araştırmanın ana başlıklarını oluşturmaktadır. 
       İzmir Akevler Yapı Kooperatifi'nde faizsiz ortaklık sisteminin mübadele aracı olarak ortaklık pay senetleri esas kabul edilmiştir. Seminerde bu sistemlerin tedavülü, faizsiz ortaklık sisteminde uygulanması, faiz yerine karşılıklı kredileşme sisteminin getirilmesi konuları tartışılmıştır.
    Tebliğciler dünya tarihini çeşitli merhalelere ayırmaktadırlar ve modellerini buradan elde ettikleri varsayımlara dayandırmaktadırlar. Buna göre tarih öncelikle kapalı ekonomi ve piyasa dönemlerine ayrılır. Piyasa dönemi de mal mübadelesi dönemi ise işçilik merhalesi ve ortaklık merhalesi diye ikiye ayrılır. Şu anda işçilik merhalesinde bulunmaktayız.
     Bu merhalenin oluşturduğu sistemler kapitalizm ve onun türevi olan sosyalizmdir. Faizli bankalar da bu merhalenin kurumlarındandır. Yakın gelecekte ortaklık merhalesine geçilecektir. Oluşturulacak yeni banka faizsiz banka modeli ortaklık merhalesinin temel kurumu olacak ve iktisadi dengesizliklerin giderilmesinde aktif rol oynayacaktır. 
     Kitapta modelin Batı merkezli tek düze bir gelişme varsayımına ve tasarruf, sermaye birikimi, kredi, kalkınma, banka gibi kapitalist paradigmalara dayandığı konularında tenkitler yapılmıştır.
    Eserde, sistemin uygulanması ile günümüzde karşılaşılan işsizlik, enflasyon, gelir dağılımındaki dengesizlik, servetin belli başlı ellerde toplanması gibi sorunlar çözülerek topyekün ve hızlı bir kalkınma gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır.
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri