Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

07- GENÇLİĞİN RUHİ VE MANEVİ PROBLEMLERİ

_1535572122013_
     On dokuzuncu asırda dünyayı sarsmaya başlayan dinsizlik cereyanı önce Osmanlı toplumunu, sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını etkisi altına almıştır. Bu sebeple Tanzimat sonrası ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde uygulanan eğitim sisteminde rûhi ve mânevi değerlere gereken önem verilmemiş, böylece maddeye esir, mânevi zevk ve mutluluktan uzak, bahtsız bir neslin yetişmesine sebep olunmuştur. Mâsivadan, Allah'a kul olma neş'esinden mahrum, yalnız menfaatini, zevkini düşünen bir yeni nesil ortaya çıkmıştır. Bu nesil önce kendi, sonra ailesi ve çevresiyle çatışmalara girmiştir. Bu çatışmalar sonuçta tüm ülke genelinde bir anarşi ve kavga ortamı meydana getirmiştir. Her türlü yılgınlıklar, intiharlar, sapık düşünceler, yanlış ideolojilere esir olmalar, rûhi ve mânevi lezzetlerden uzak kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
     1985 yılının uluslararası gençlik yılı ilan edilmesi sebebiyle, konunun rûhi ve mânevi yönden ele alınmasını temin için vakfımız "Gençliğin Rûhi ve Mânevî Problemleri" konulu bir ilmi toplantı düzenlemiştir. 07.12.1985 günü Marmara Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda çok sayıda araştırıcı ve ilim adamının iştirakiyle gençlik için önemli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
     Çocuklarımız bize birer maddi ve manevi emanettir. Çağdaş Gençliğin rûhi ve mânevi problemlerinde eğitim ve öğretimin yeri; Çağdaş Gençliğin Rûhi ve Mânevi hayatında Sosyo-Ekonomik Kaynaklı Problemler, Çağdaş Gençliğin Rûhi ve Mânevi Hayatında Psikolojik ve Ahlaki Problemler, Çağdaş Gençliğin Rûhi ve Mânevi Hayatında Din Eğitimi ve İnanç ve İnanç Problemleri ele alınan bu çalışmada çocukların gönüllerine sevgi, saygı nakşetmek, akıllarına ilim ve irfan yazmak, maddeten ve mânen başarılı olmalarına çalışmak, onları zararlı akımlardan korumak, dini ve milli kültürle beslemek, kendilerine doğru hedefler göstermek, problemleri ile ilgilenmek ve örnek çözümler sunarak emaneti korumak gerektiğine bu eserde dikkat çekilmiştir. 
    Türkiye'de Eğitimden Doğan Gençlik Problemleri, Prof. Dr. S.Hayri Bolay, Gençliğin Rûhi ve Sosyal Problemi, Prof. Dr. Adnan Ziyalar, Gençliğin Din Eğitimi ve İnanç Problemi, Dr. Emin Işık, Gençliğimizin Sağlığı, Prof. Dr. Münib Yeğin, Tarihi ve Kültürel Açılardan Gençlik Meselesi, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu tarafından ele alınan tebliğlerden müteşekkil bu kitapta XIX. yüzyıldan itibaren dünyayı ve İslâm toplumunu sarsan Batılaşma akımının gençliğimiz üzerinde yarattığı olumsuz ve yıkıcı tesirler ele alınmıştır. İnançsız, idealsiz, maddeci bir gençlik yetiştirme gayretlerinin sonucundu görülen olumsuzluklar ile günümüzdeki maddi ve manevi terörün sebepleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Gençliğin Batılaşmanın etkilerinden uzaklaşması, maddeci ve bencil olmaktan kurtulması için eğitime düşen sorumluluk belirtilmiştir.
    Beslenme, tarzlarının değişmesi, geleneklerin sosyal anlamını kaybetmesi, kültürel değişiklikler, arkadaşlık etme, eğlenme ve evlenme geleneklerinin ortadan kalkması, otorite boşluğunun yabancılaşma, yalnızlık, dağınıklık ve saldırganlığa yol açması geçliğimizin bunalımlarını daha da şiddetlendirmiştir. Öte yandan İslâm'ın da gençliğe özellikleriyle sunulamadığı belirtilmiştir. Bu vakalar karşısında normal davranışlı bir gençliğin yetiştirilmesi için gerekli olan tedbirlerin neler olduğu araştırılmıştır.
Kitapta İslâm'ın bile maddeci yaklaşımlarla ele alınmasının ve bu doğrultuda din eğitimi verilmesinin zararlı sonuçları ortaya konulmuştur. Bu konuda aileye, devlete ve kitle iletişim araçlarına düşen görevlerin neler olduğu anlatılmıştır. Ayrıca gençliğin sağlığını olumsuz yönde etkileyen unsurlar ele alınmıştır.
    Kitapta son olarak gençliğin enerjisinin yapısı , üretici ve yönetici yollara kanalize edilmesinin gereği ve bunun yöntemleri belirtilmiş, kültürümüz ve tarihimizin gençlik konusunda da engin bir birikime sahip olduğu gösterilerek bu birikimden nasıl faydalanılacağına işaret edilmiştir. Bu konular halka açık toplantıda dinleyicilere aktarıldığı gibi toplantı metinleri de kitap haline getirilerek neşredilmiştir. İlk baskısı biten bu eser, gözden geçirilerek yeniden neşredilecektir.
Bu eser Ferid Aydın tarafından Arapça’ya da çevrilmiştir.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri