Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

53. KUR’AN ve SÜNNETTE ZEKÂT

_1449222122013_

Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları Tartışmalı İlmî Toplantılar dizisinin dokuzuncusu “Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur’ân ve Sünnette Zekât” konusuna tahsis edilmişti. 17–18 Kasım 2007 tarihinde, Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda on tebliğ sunulup tartışılmıştır.

Zekâtın Kur’ân-ı Kerim’deki kavramsal çerçevesi çizilmiş ve zekâtın etimolojik ve semantik analizi, Kur’ân öncesi dönemdeki temel anlam alanı, Kur’ân’da kazandığı izafi kavramsal çerçeve, zekât kavramının ibadetin anlam alanıyla ve Kur’ân’ın mülkiyet anlayışıyla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu toplantıda zekât fıkhından çok zekâtın bir sosyal güvenlik kurumu olması özelliği derinlemesine incelendiğinden bir tebliğ de İslâm ve sosyal güvenlik konusuna ayrılmış, bu tebliğde İslâm’da sosyal güvenliği sağlayan müesseselerden zekât, âkile, fitre konularını ele alınıp zekâtın mesarifi sadedinde zekât verilecek sekiz sınıf açıklanmıştır. Zekât mallarının nemalandırılması mes’elesi üzerinde durulmuş ve “zekâtın bir kuruluş olduğu ve herhangi bir kuruluş gibi işletilmesi gerektiği”, “zekâtın bir yardımlaşma olduğu, bunun gerçekleştirilebilmesi için de zekât olarak toplanan mallardan bir kısmının bir fonda toplanıp nemalandırılmasının, ihtiyaç halinde oradan harcanması gerektiği” görüşü serdedilmiştir.

İstanbul -2008     1. Baskı       Ölçü:16x23.5 cm     398 sayfa

▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri