Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

62. DİN ve GELENEK

_123332122013_

İstanbul -2011     1. Baskı       Ölçü:16x23.5 cm     368 sayfa

Vakfımız ile Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesiyle müştereken 22-24 Ekim 2010 tarihinde Erzurum’da DİN ve GELENEK konulu Millî seviyede Tartışmalı bir İlmî Toplantı yapılmış “Gelenek-Görenek, Örf-Adet ve Töre’nin İslâm Dinindeki Yeri ve Önemi”, “İslâm Dışı Dinlerde Geleneğin Yeri”, ”Batı’nın İslâm Karşıtı Geleneği ve Medeniyeti”, ”Töre Cinayetlerinin İslâm Ceza Hukuku Açısından Analizi”, “Törenin Cinayeti Cinayetin Töresi”, “Din, Toplum, Gelenek”, “Dinî Bilginin Oluşmasında Geleneğin Rolü ve İlmî/Konulu Tefsir Yaklaşımının Bazı Sorunları”, “Örf Âdet ve Göreneğin Hukukî Değeri”, “İslâm’da Örfî Hukuk”, “Örf, Adet ve Gelenek”, “Kur’ân’ın Zinaya Bakışı ve Törenin Öngördüğü Namus Cinayetleri” konuları ele alınmıştır.

▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri