Türkçe  |  English  |  العربية
29 Şubat 2024 Perşembe / 18 Şaban 1445
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

71. BÜTÜN YÖNLERİYLE HAC

_1612441102015_


İstanbul-2006     1. Baskı       Ölçü:16x23.5 cm

Vakfımız,on dört yıldan bu yana Kur’an ve Tefsir Araştırmaları dizisi adı altında birtartışmalı ilmî toplantılar serisi tertiplemektedir. Bu serinin on dördüncütoplantısı, “Bütün Yönleriyle Hac” konusuna tahsis edilmiş, 23-24 Nisan 2012tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde M. Ü. İlahiyat Fakültesi ileortaklaşa icra edilmiştir. Toplantıda “Yahudilik, Hıristiyanlık vb. Kadim GeleneklerdeHac; İslâmiyet’in Haccıyla Karşılaştırmalı”; “Cahiliye Haccı Nasıl İslâmî HaccaEvrildi?”; “Haccın Ruhu; Fikrî ve Manevî Boyutu, Hacdaki Sembolizm”; “HaccınHikmetleri, Anlam ve Önemi”; “Hazret-i Peygamber’in Hac Tatbikatı”; “Hacİbadetinin Uygulanışı; Hacca Dair Fıkhî Hükümler”; “Haccın Psikolojisi; SosyalHayata Etkileri”; “Kur’ân’da Haccın Kavramsal Çerçevesi” başlıklı tebliğlersunulmuş, müzakere edilip tartışılmıştır.
▪ Günün Ayeti
(Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır). Zâriyât Suresi, 34
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şu minberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvak çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur." Muvatta, Akdiye 10, (2, 727); Ebu Davud, Eyman 3, (3246); İbnu Mace, Ahkam 9, (2325)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri