Türkçe  |  English  |  العربية
31 Mart 2023 Cuma / 10 Ramazan 1444
Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi

71. BÜTÜN YÖNLERİYLE HAC

_1612441102015_


İstanbul-2006     1. Baskı       Ölçü:16x23.5 cm

Vakfımız,on dört yıldan bu yana Kur’an ve Tefsir Araştırmaları dizisi adı altında birtartışmalı ilmî toplantılar serisi tertiplemektedir. Bu serinin on dördüncütoplantısı, “Bütün Yönleriyle Hac” konusuna tahsis edilmiş, 23-24 Nisan 2012tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde M. Ü. İlahiyat Fakültesi ileortaklaşa icra edilmiştir. Toplantıda “Yahudilik, Hıristiyanlık vb. Kadim GeleneklerdeHac; İslâmiyet’in Haccıyla Karşılaştırmalı”; “Cahiliye Haccı Nasıl İslâmî HaccaEvrildi?”; “Haccın Ruhu; Fikrî ve Manevî Boyutu, Hacdaki Sembolizm”; “HaccınHikmetleri, Anlam ve Önemi”; “Hazret-i Peygamber’in Hac Tatbikatı”; “Hacİbadetinin Uygulanışı; Hacca Dair Fıkhî Hükümler”; “Haccın Psikolojisi; SosyalHayata Etkileri”; “Kur’ân’da Haccın Kavramsal Çerçevesi” başlıklı tebliğlersunulmuş, müzakere edilip tartışılmıştır.
▪ Günün Ayeti
Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Zâriyât Suresi, 41
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Haseb maldır, kerem takvadır." Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri