Türkçe  |  English  |  العربية
19 Haziran 2024 Çarşamba / 12 Zi'l-Hicce 1445
TOPLANTI KAKVİMİ

Vakfımız(İSAV) Marmara  ve İstanbul  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken “Hz. Peygamber'in Hıristiyan ve Mecusilerle Münasebetleri   konulu ilmî toplantısı 04-05 Mayıs 2024  tarihlerinde  Marmara Ü İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Konferans Salonu'nda yapılmıştır. Toplantıda “ Arap Yarımadası'nda Hıristiyanlık: İslâm Öncesinde ve Hz. Peygamber Döneminde Arap Yarımadası'nda Hıristiyanlar; Arap Yarımadasında Hıristiyan Mezhepleri ve İnançları; Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Münasebetleri: Hz. Peygamber'in Hıristiyanlara Yönelik Tebliğ Faaliyetleri ve Sosyal Münasebetleri; Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Siyasî ve Askerî Münasebetleri; Kur'an ve Hadiste Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar: Kur'an ve Hadislerde Hıristiyanlık; Hadislerde Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar; Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Münasebetlerine Yaklaşımlar: Hıristiyanların Hz. Peygamber Algısının Yansımaları (Reddiyeler ve Cevaplar; Oryantalistlerin Hz. Peygamber'in Hıristiyanlarla Münasebetlerine Bakışı; Mecusilerle Münasebetler: İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Mecusilik; Hz. Peygamber'in Mecusilerle Münasebetleri” tebliğler içeren ana inançlarını Sunup tartışılmıştır.

Program:.http://www.isav.org.tr/img/_1029201542024_.pdf

Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü, Trakya Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı'nın müştereken tertiplediği FİLİBE'DE İSLÂM KÜLTÜR MİRASI konu milletlerarası ilmî toplantısı 25-26 Ekim 2024 tarihlerinde Filibe'de gerçekleştirilecektir. 

▪ Günün Ayeti
Bunun üzerine, kendi vicdanlarına dönüp (kendi kendilerine) «Zalimler sizlersiniz, sizler!» dediler. Enbiya Suresi, 64
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Halka kıssa (mevize, nasihat) anlatma işini emir veya (emirin tayin edeceği) memur veya tekebbür sahibi yapar." Ebu Davud, İlm 13, (3665)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri