Türkçe  |  English  |  العربية
9 Şubat 2023 Perşembe / 17 Recep 1444
TOPLANTI KAKVİMİ

Muş Alparslan Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile müştereken tertiplediği  İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TAHAMMÜL AHLÂKI IV konulu milletlerarası ilmi  toplantı  7-8 Ekim 2022 tarihlerinde Muş'ta gerçekleştirilecektir. 

 Bu toplantı, eleştiri kültürü ve tahammül ahlakının modern dönemdeki serencamına dair tartışmalar, İslam dünyasının gelecek vizyonuna dair ufuk açıcı düşüncelere kapı aralayacaktır.

İslam medeniyetinin geniş bir coğrafyayı, uzun bir tarihsel dönemi ve sayısız insan topluluğunu etkileyen nüfuz alanları dikkate alındığında eleştiri kültürü ve tahammül ahlakı toplantısında sunulacak tebliğlerin  İslam dünyasında şahit olunan ihtilaflara ve yaşanan çatışmalara çözüm önerileri sunabileceği beklenmektedir. 


YAZIM KURALLARI

Sempozyuma gönderilecek tebliğlerin dipnot ve kaynakça kısmında İSNAD yazım sisteminin sayfa altı dipnot kuralları esas alınacaktır. Metin içi atıf sistemi (APA) kullanılmayacaktır.

http://www.isnadsistemi.org/guide/

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

15 Temmuz 2022

Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi

22 Temmuz 2022

Tam Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

22 Eylül 2022

Uluslararası Sempozyum Tarihi

7-8 Ekim 2022

  -----------------------

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile müştereken tertiplenen  İslami İlimlerde Klasik ettik Modern Yaklaşımlar” konulu Milletlerarası ilmi Toplantı 15-16 Ekim 2022 Tarihlerinde yapılacaktır. Toplantı programı için tıklayınız

 -----------------------

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile müştereken tertiplediği  Mısır  İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri  konulu ihtisas toplantılarının hazırlıkları devam etmekte olup  17-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 

▪ Günün Ayeti
(36-37) Firavun: Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa´nın Tanrısı´nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun´a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun´un Mü'min Suresi, 37
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Bir adam Aleyhissalatu uesselam'a gelerek: "Ben fakirim, hiçbir şeyim yok, üstelik bir de yetimim var!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Yetimin malından ye! Ancak bunu yaparken ne israfa kaç, ne aceleci ol, ne de kendine mal et" buyurdular. Ebu Davud, Vesaya 8, (2872); Nesai, Vesaya 11, (6, 256)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri