Türkçe  |  English  |  العربية
26 Haziran 2022 Pazar / 27 Zi'l-Ka'de 1443
TOPLANTI KAKVİMİ

Muş Alparslan Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile müştereken tertiplediği  İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TAHAMMÜL AHLÂKI IV konulu milletlerarası ilmi  toplantı  7-8 Ekim 2022 tarihlerinde Muş'ta gerçekleştirilecektir. 

 Bu toplantı, eleştiri kültürü ve tahammül ahlakının modern dönemdeki serencamına dair tartışmalar, İslam dünyasının gelecek vizyonuna dair ufuk açıcı düşüncelere kapı aralayacaktır.

İslam medeniyetinin geniş bir coğrafyayı, uzun bir tarihsel dönemi ve sayısız insan topluluğunu etkileyen nüfuz alanları dikkate alındığında eleştiri kültürü ve tahammül ahlakı toplantısında sunulacak tebliğlerin  İslam dünyasında şahit olunan ihtilaflara ve yaşanan çatışmalara çözüm önerileri sunabileceği beklenmektedir. 


YAZIM KURALLARI

Sempozyuma gönderilecek tebliğlerin dipnot ve kaynakça kısmında İSNAD yazım sisteminin sayfa altı dipnot kuralları esas alınacaktır. Metin içi atıf sistemi (APA) kullanılmayacaktır.

http://www.isnadsistemi.org/guide/

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

15 Temmuz 2022

Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi

22 Temmuz 2022

Tam Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

22 Eylül 2022

Uluslararası Sempozyum Tarihi

7-8 Ekim 2022

  -----------------------

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile müştereken tertiplenen  İslami İlimlerde Klasik ettik Modern Yaklaşımlar” konulu Milletlerarası ilmi Toplantı 15-16 Ekim 2022 Tarihlerinde yapılacaktır.

 -----------------------

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile müştereken tertiplediği  Mısır  İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri  konulu ihtisas toplantılarının hazırlıkları devam etmekte olup  17-18 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 

▪ Günün Ayeti
De ki: Eğer söyledikleri gibi Allah ile birlikte başka ilâhlar da bulunsaydı, o takdirde bu ilâhlar, Arş´ın sahibi olan Allah´a ulaşmak için çareler arayacaklardı. İsrâ Suresi, 42
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Hişam İbnu Urve'ye sidre ağacının kesilmesi hakkında (caiz mi, değil mi diye) sordum. Bu sırada Urve'nin kasrına dayalı vaziyette idi, şöyle cevap verdi: "Şu kapıları, kapı kanatlarını hep görmüyor musun? Bunların hepsi Urve'nin sidre ağacındandır. Urve onu tarlasından kesmiş ve: "Bunda bir beis yok!" demişti." [Bir başka rivayete göre, Hişam, soru sahibi Hasan İbnu İbrahim'e cevabında şöyle devam etmiştir: "Ey Iraklı! Bu (yasak hikayesi, senin getirdiğin bir bid'adır." Hasan İbnu İbrahim, Hişam'a: "Hayır bid'a sizin canibinizden geldi. Ben Mekke'de şöyle söyleyeni işittim: "Allah sidre ağacını kesen kimseye lanet etsin!" Ebu Davud, Edeb 171, (5241)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri