Türkçe  |  English  |  العربية
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 Cemaziye'l-Evvel 1445
Toplantı Teklifi

 TOPLANTI TEKLİF FORMU

 

TERTİPHEYETİ

 

Prof.Dr.

……İlahiyat Fakültesi

 

İLİMHEYETİ

Prof.Dr.

…İlahiyat Fakültesi

 

SEKRETERYA

Dr.

…İlahiyat Fakültesi

 

I. İlmî Toplantının Adı

 

II. Toplantının Tarihi, Yeri, Saati ve Süresi

Toplantı, …tarihlerinde yapılacak ve iki gün devam edecektir.

III. İlmî Toplantıyı Tertipleyenler

… Üniversitesiİlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

IV İlmî Toplantının Kısa Tanıtımı

Belirtilen tarihlerde,konularında eser telif eden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla, bufaaliyet Milletlerarası/Millî Tartışmalı İlmî Toplantı seviyesindegerçekleştirilecek, konu bütün yönleriyle tartışılmasına imkan sağlayacaktır.

Bu ilmî toplantıda elealınacak tebliğ başlıkları, tebliğciler ve müzakerecilere ait bilgilerşöyledir:

 

TEBLİĞ KONUSU

TEBLİĞCİ

Ünvanlı - Görev Yeri

Telefonu - e-maili

MÜZAKERECİ

Ünvanlı - Görev Yeri

Telefonu - e-maili

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

V. İlmî Toplantının Gayesi

Toplantının kısavadedeki amacı, ?????? konu ile ilgili ilmî ve akademik seviyede çalışma yapanaraştırmacıları bir araya getirmek, bilgi alışverişinde bulunmak;.    uzunvadede ise, bu alanda çalışan başarılı ilmî araştırmalara rehberlik etmek, buMilletlerarası/Millî Tartışmalı İlmî Toplantı, bu alanda çalışma yapan ilimadamlarını toplantı vesilesiyle bir araya getirmek ve böylece müşterek akademikfaaliyetlerin artmasına imkân tanımaktır.

b. Hedeflenen Kitleler

Üniversitelerde,fakültelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde çalışan öğretim üyelerive araştırmacılar başta olmak üzere bütün akademi camiası, bilim insanları,üniversite öğrencileri, konuyla ilgilenen herkes toplantının hedef kitlesidir.

c) Hedef KitlelereUlaşma

Hazırlanacak tanıtımafişleri başta İlahiyat Fakülteleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlaragönderilecektir. Ayrıca e-posta ve SMS yoluyla yaklaşık 2.000 kişiye toplantıprogramı ve davetiye ulaştırılacak, böylece toplantının geniş kitlelere ulaşılaraktoplantı programı duyurulacaktır.

 

 

Araştırma Konusunu Teklif Eden:

Adı Soyadı *:

Üniversite ve Fakülte:

Telefon, E-Posta Adresi:

 Not: Bu formudoldurarak İSAV’a Tartışmalı İlmî Toplantı konuları teklif edebilirsiniz.

 

 

 


 

▪ Günün Ayeti
Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah´a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir. Mü'min Suresi, 44
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Ravilerden biri, bu hadisin baş kısmına şu ilavede bulundu: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nikahların en hayırlısı en kolayıdır." Ebu Davud, Nikah 32, (2117)
_12351820102021_
_12351820102021_
▪ Duyurular
▪ Bazı İSAV Yayınları
▪ Namaz vakitleri