Türkçe  |  English  |  العربية
19 Şubat 2019 Salı / 12 Cemaziye'l-Ahir 1440
Vakıf Kurucular Kurulu

 

VAKIF KURUCULAR HEYETİ

Kurucular heyeti, vakfa mal tahsis etmiş, Vakıf Senedi’nin altında imzası bulunan kimselerden teşekkül eder.

Madde: 6 - Kurucular heyeti vakfa mal tahsis etmiş iş bu vakıf senedinin altında imzası bulunan kimselerden teşekkül eder. Kurucu heyeti azası vakfa verdiği varlığı, vakıf kurulup tescil edildikten sonra hiç bir suretle rücu edip geri alamaz. Kurucular heyeti 2/3 ekseriyetle, vakfa mal bağışlayan ve vakfın gayesine hizmeti düşünülen kimseleri kurucu olarak kabul edebilir.

 VAKIF KURUCULAR HEYETİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:

Madde: 7 - Kurucular Heyeti:

a) Yılda bir defa Ocak ayında toplanır.

b) Kurucuların 1/3 ekseriyetinin talebi ile fevkalâde toplantı yapabilir.

c) Mütevelli heyetinin yedi azasını seçer.

ç) Müzakerelerde her toplantıya mahsus olmak üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçer.

d) Mütevelli heyetinin çalışma ve salâhiyetlerini tesbit eden nizamnameleri tanzim ve icabında tadil veya tecdid eder.

e) Vakfın bütçesini kabul ve tasdik eder.

f) Kat'i hesapları ve bilânçoları tetkik ve kabul eder; ve alâkalıların ibrası ve mesuliyetleri hakkında karar verir.

g) Mütevelli heyetinin yapacağı tayinleri tasdik eder.

h) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bunlar hakkında vaki olacak teklifleri tetkik edip kabul veya reddeder.

ı) Mütevelli heyeti azalarına karşılığı ödenecek meblâğı tesbit eder.

i) Mütevelli heyeti ile murakabe heyetinin raporlarını müzakere ve kabul eder. Bu heyetlerin görev müddetleri bitince bunları yeniden toplar.

j) Vakıf senedinde belirtilen istisnalar dışında üye tam sayısının mutlak ekseriyeti ile toplanır ve toplantıya katılanların mutlak ekseriyeti ile karar verir.

  VAKFIN SON KURUCULAR LİSTESİDİR

İLK KURUCULARIMIZ               SEÇİLEN HALEFLERİ

Muzaffer Somay

Abdülaziz Bayındır

 

Abidin Topbaş

Ali Rıza Güven

Ahmet Kavas

Süleyman Yalçın

Ahmet Sinan Yalçın

A. Muammer Topbaş

Ahmet Topbaş

Abdülkadir Çavuşoğlu

Ahmet Yıldız

 

Ali Özek

Mustafa Özmen

Tayfun Ergin

Ali Rıza Temel

 

Avni İman

Mustafa Dedeoğlu

Bedreddin Çetiner

İsmail Başar

Bilal Başar

1. Abdullah Mahir İz

2. Sami Erdem

Cengiz Kallek

Mahmut Bayram

Ekmeleddin İhsanoğlu

 

Emin Saraç

Osman Öztürk

Feyzullah Kıyıklık       

 

H. Hilmi Kurtulmuş

Ömer Derin

Halis Ayhan

İbrahim Bodur

24.05.2016 vefat

Asaf Ataseven

M. Fatih Ataseven

İsmail Bacacı

Mehmet Uzun

İsmail Kurt

Ömer Kirazoğlu

Esat Kirazoğlu

Kadir Topbaş     

Korkut Özal

03.11.2016 vefat

 

Lütfi Doğan

M. İhsan Babalı

Mahmut Kaya

Ömer Lütfi Çulha

Mehdi Sungur

Ali Eymen Topbaş

Hamdi İshakoğlu

Mehmet Avni Kiğılı

Sabahattin Topbaş

Mevlüt Karaca

Sabri Ülker

Murat Ülker

Mehmet Üretmen

Nevzat Yalçıntaş

Murat Yalçıntaş

Ali Sünnetçioğlu

Mustafa Kalaycıoğlu

 

Mustafa Topbaş

Hasan Tahsin Uğur

Müfit Uğur

Mustafa Oral

Nazım Cumhur

Mustafa Runyun

Necati Runyun

İ. Niyazi Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş

Mustafa Doğanbey

Nureddin Doğanbey

 

Osman Topbaş

Mustafa Köseoğlu

Raşit Küçük

 

Sabri Özpala

 

Salih Tuğ

Asım Ülker

Selçuk Berksan

Selçuk Özçelik

06.01.2015’te vefat

Sabahattin Zaim

Selim Zaim

Mehmet Güler

Seyit Ali Tüz

 

Şentürk Mutçalıoğlu

Bekir Sadak

Tarık Sadak

Cemalettin Yavaşça

Turgay Akbulut

 

Yurdakul Dağoğlu


* Vakıf Senedine göre ilk kurucular, vefatından sonra yerine kimin kurucu olacağını kapalı zarf içinde yazılı olarak belirtmişlerdir. Buna göre, vefat eden kurucuların yerlerine, Kurucular Kurulu tarafından, (sağdaki) halefleri seçilmiştir.

 

▪ Günün Ayeti
(85-87) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah´ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. Meryem Suresi, 87
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) yeminde mübalağa edince: "Hayır! Ebu'l-Kasım'ın nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki..." derdi. Ebu Davud, Eyman 12, (3264); İbnu Mace, Kefarat 1, (2090)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları