Türkçe  |  English  |  العربية
19 Şubat 2019 Salı / 12 Cemaziye'l-Ahir 1440
Vakıf Mütevelli Heyetleri

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ

Mütevelli heyeti, kurucular Kurulu toplantısındaseçilen yedi kişiden teşekkül eder ve Vakıf gayesinin gerçekleşmesi içingerekli her türlü kararları alır ve faaliyetlerde bulunur. 

HALEN VAZİFEDEKİ MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ 

ve ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Vakıf Mütevelli Heyetleri - İSAV - İslami İlimler Araştırma Vakfı


ADI, SOYADI,                             GÖREVİ,          MESLEĞİ
1) Prof. Dr. Ali ÖZEK                    Başkan              Emekli
2) Prof. Dr. Salih TUĞ                   Başkan Vekili   Emekli
3) Prof. Dr. Mahmut KAYA          Sekreter             Emekli
4) Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Üye                    Öğretim üyesi
5) Sabri ÖZPALA                         Muhasip             Emekli
6) Mehdi SUNGUR                      Üye                     Emekli
7) Ahmet YILDIZ                         Veznedar            İmam-Hatip


1) PROF. DR. ALİ ÖZEK'İN ÖZGEÇMİŞİ

1932 yılında Muğla'ya bağlı Fethiye kazasının Doğanlar köyünde doğdu. Babası Hacı Şakir Özek, anası Nazmiye Hatun'dur. Mucuklar soyuna bağlıdır. Bu kabilenin Eğe Bölgesine Çankırı'dan geldiği, oraya da Türkistan' dan geldiği söylenir.

Ali Özek, 1941 'de Çaltılar İlkokulunu bitirdikten sonra dini bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı Köyüne gitmiş, orada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrenmiş ve 1944 senesinde hafız olmuştur. Bir müddet Fethiye'de Avukat Kadı Ahmet Kestepli'nin yanında çalıştıktan sonra İzmir'deki Kestane pazarı Kur'an Kursuna gitmiştir. Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca'dan Arapça ve dini ilimler tahsil etmiş ve bu arada Karataş Orta Okulunu bitirmiştir. 1950 senesinde Mısır'a gitmiş ve 1951 senesinde Kahire'deki el-Ez her Üniversitesi'ne girmiştir. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesi'ni, 1957'de aynı fakültenin Kur'an ve Hadis ilimIeri mastır bölümünü bitirmiştir.

1957'de İzmir'e gelen Özek 1959'a kadar Kestane pazarı Kur'an Kursu'nda öğretmenlik yapmıştır. İzmir'de kaldığı iki sene zarfında Özek'in el-Ezher diplaması o günün Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmediği için er olarak askerlik yapması istenince o da dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960'da Burdur Lisesi'ni bitirip askere Yedek Subayolarak gitmiş ve 1962'de terhis olmuştur.
1962'de önce İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başlamış, daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi olmuştur.
Özek, bu arada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girmiş, 1966'da Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları bölümünü bitirmiş, aynı fakülte de doktora öğrenimine devam ederek 1973'te Edebiyat Doktoru unvanını almıştır.

Tez konusu: "Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri"
1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirilen Özek, 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdürmüştür. Bilgi, görgü arttırmak ve dil öğrenmek için 1984 yılında İngiltere'ye gitmiş ve orada bir yıl kalmıştır. Daha sonra 12.11.1 986'da doçent, 1991'de profesör olmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri vermekte iken 1998 senesinde emekli olmuştur. 1994 yılından itibaren Kazakistan'ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak 2002 yılına kadar çalışmıştır.

Fakülte Dışı Faaliyetleri
1- 1970 senesinde 48 arkadaşıyla İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı kurmuştur. 1982 yılından bu yana
bu vakfın başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın da başkanlığını yapmıştır.
2- 1967- 1971 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Orta şark uzmanı olarak çalışmış ve orada İmam Ebü Yusurun ünlü eseri "Kitdbul-Harac"ı Türkçe'ye çevirmiş ve İktisat Fakültesi tarafından basımı gerçekleştirilmiştir.
3- 1978'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne müdür olunca Enstitü Vakfına da başkan olmuş ve İlahiyat Fakültesi Camii'ni yaptırmıştır. Fakültede bir kitaplık tesis etmiş, bir lokanta kurmuş, bir mezbaha ve soğuk hava deposu tesis'ini yaptırmıştır. Ayrıca, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nin plan ve projelerini hazırlatmış ve yapımını başlatmıştır.

* Hacı Emin Camii ile Güzelyalı'da Aydın Camii'ni yaptırmıştır.
* Kıbrıs'ta Abdullah Ustaosmanoğlu ve Sedat Çebi ile birlikte bir Kur' an Kursu ve iki yurt yaptırmıştır. * Kazakistan'ın Almatı şehrinde beş camiin yapımını gerçekleştirmiştir. Bunlardan birisi, Almatı
Merkez Camii olup, 5.000 kişilik büyük bir camidir. Diğerleri, Almatı'nın kazaları Esik, Türgen, Karakemer ve Uzunağaç'tadır. Aynı şehirde, Orta Asya Medeniyet Vakfı adına Almatı Uluslar arası Oku Üniversitesi'ni kurmuştur.
Ali Özek, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.


2) PROF. DR. SALİH TUĞ'UN ÖZGEÇMİŞİ
12 Şubat 1930'da İstanbul'da doğdu. Mehmet ve Hanife Servet oğlu.
Pretevniyal Lisesi'ni 1948'de bitirdikten sonra 1955'te İstanbul Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1962'de Doktor, 1968'de Doçent, 1978'de Profesör oldu.
1968-69 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde Müdür olarak vazife yaptı. 1978 İ. Ü. Edebiyat Fakültesi'nde İslam Araştırmaları Merkezi'nde Müdürlük makamına seçildi.
1982-94 M. Ü. İlahiyat Fakültesi'nde Dekanlık vazifesine getirldi.
1997'de emekli oldu.
Halen Türkiye Milli Kültür Vakfı Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca İslami İlimler Araştırma Vakfı'nda da II. Başkanlık görevi yapmaktadır.
Arapça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Evli, iki çocuk babası ve 8 çocuk dedesidir.
Bir çok yayınlanmış telif ve tercüme eserleri vardır. Bazıları şöyledir:

1. Kuranı Kerim Tarihi; (Fransızcadan tercüme) Muhammad Hamidullah, Salih Tuğ
M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları; Kuran ve Hadis, İslam-Tasavvuf;
İstanbul , 1993, 16 x 24 cm, Türkçe, ISBN 9755480145.

2. İslam vergi hukukunun ortaya çıkışı; Salih Tuğ
M.Ü. Yayınları; İslam Araştırmaları, Hukuk : Genel Hukuk, İslam-Tasavvuf, Hukuk;
İstanbul, 1984, 16 x 24 cm., 144 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

3. Resulullah Muhammed 'İslam Elçisinin Hayatı ve Faaliyeti Üzerine Özel Bir Tetkik'; Muhammad Hamidullah; Çeviren: Salih Tuğ
İrfan Yayınları; İslam Tarihi, İslam Tarihi, İslam-Tasavvuf;
İstanbul, 1992, 13.5 x 19.5 cm, Türkçe, ISBN 9753710208.

4. Zuheyr'ubn Harb ve Kitâb'ul - 'İlm Adlı Eseri (H. 160 - 234 / M. 776 - 849); Salih Tuğ
İÜEF Yayınları; İslam Araştırmaları, İslam-Tasavvuf;
İstanbul , 1984, 15.5 x 23.5 cm., 189 sayfa, Türkçe, Karton kapak.

5. İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri,
İstanbul 1969, İrfan Yayınları, ciltli

6.Ph. K. Hitti, Siyer ve Kültürel İslam Tarihi,
(İngilizce'den Tercüme), İstanbul 1982, Boğaziçi Yayınevi ve İlahiyat Fakültesi Vakıfı Yay., 1994

7. Muhammad Hamidullah; İslam Peygamberi, Fransızcadan Çeviren: Salih Tuğ
İstanbul 1990-91, İrfan Yayınları İki cilt ve ikisi bir arada tek cilt


3) PROF. DR. MAHMUT KAYA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Mahmut Kaya, 1945’te Tokat’ta dünyaya geldi. 1955’te İstanbul’a giderek önce geleneksel din eğitimi gördü. Sonra çağdaş eğitim süreçlerinden geçerek 1972’de İstanbul Üniversitesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. Ardından aynı fakültenin Felsefe Bölümü’nde Türk-İslâm Felsefesi Kürsüsü’nde “İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi” adlı tezi ile doktorasını tamamladı ve aynı kürsüde asistan oldu(1977).

1982’de Yardımcı Doçent, 1986’da Doçent, 1992’de Profesörlüğe yükseltildi. Aynı yıl İ. Ü. Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İslâm Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü’ne ve Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na atandı ve halen aynı görevlerde bulunmaktadır.
Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın, kendi alanı ile ilgili birçok eser ve ilmî makalesi mevcuttur. 15,01,2002

Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı ve emekli oldu.


4) PROF. DR. BEDREDDİN ÇETİNER'İN ÖZGEÇMİŞİ
Prof. Dr. Bedreddin Çetiner 1949 yılında Akşehir’e bağlı Reis Köyünde dünyaya geldi. Konya imam-Hatip Okulu’ndan 1967’de mezuniyetini müteakip Isparta’nın Yalvaç ilçesine vâiz olarak atandı. Aynı sene Konya Yüksek Islâm Enstitüsü’ne girmekle görevi, Imam-Hatip olarak Konya’ya nakledildi. Bu okuldaki öğrenimi sırasında Diyanet Işleri Başkanlığı’nca Konya’da açılan iki yıl süreli “Aşere ve Takrib Kursu”na katılarak kırâât-i aşere’yi başarıyla bitirdi.
Konya Yüksek Islâm Enstitüsü’nden 1971’de mezuniyetiyle Erzurum’un Ispir Ilçesi vâizliğine, altı ay sonra da aynı Ilçenin Müftülüğüne tayin olundu. Aynı zamanda Yüksek Islâm Enstitüsü son sınıf öğrencisi iken Üniversite imtihanlarına girerek kazandığı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenime başladıysa da görevle birlikte yürütme imkânı bulamadı. 1974 yılında Antalya’nın Kumluca Ilçesi Müftülüğüne nakledildi, 1975’te kısa süreli askerlik görevini yaptı ve Kumluca müftüsü iken 1976 yılı Ocak ayında Diyanet Işleri Başkanlığınca Istanbul Haseki’de açılan “Ihtisas Kursu”na katıldı. Iki sene burada ihtisastan sonra 1977 yılı sonlarında Istanbul Yüksek Islâm Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Asistanlığını kazanarak bu göreve geçti.
Asistanlığı sırasında “Tâhâ Hüseyin, Hayatı, Eserleri ve Yirminci Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri” konusunda bir tez hazırladı. Yine asistanlığı esnasında 1979-1980 Öğretim Yılında Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yabancı Diller Eğitim merkezi’nde “İleri Fransızca” kursuna katılarak başarı ile bitirdi. 1980’de Asistanlığı başarı ile noktalayarak aynı Enstitü’de Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeliği ve Müdür Yardımcılığı’na atandı.
1983’de yukarda anılan tezi ile “Ilâhiyat Doktoru” ünvanı verildi. Yüksek Öğretim Kanunu ile görevli bulunduğu Istanbul Yüksek Islâm Enstitüsü, Marmara Üniversitesi'ne bağlı Ilâhiyat Fakültesi'ne dönüştürüldü ve aynı yıl bu Fakülte'de Arap Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçentliğine yükseltildi.
Yine asistanlığı sırasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Islâmî Ilimler Fakültesi’ne bağlı olarak Tefsir Kürsüsü’nde hazırlamaya başladığı “Ebu’l-Berekât Abdullah ibn Ahmed en-Nesefî ve Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl Adlı Eseri” konulu doktora çalışmasını 1985’de bitirdi ve ikinci defa ama bu sefer “Tefsir-Hadis Ana Bilim Dalında Islâmî Ilimler Doktoru” ünvanını kazandı.
1986’da bilgi-görgü artırmak ve Tefsir alanında araştırmalar yapmak üzere altı aylık bir süre için Mısır’a gitti. Kahire’deki el-Ezher, Kahire ve Ayn şems Üniversiteleri kütüphaneleri ile Dâru’l-Kütüb el-Mısrıyye’de araştırmalar yaptı. el-Ezher Üniversitesi Usûlu’d-Dîn Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu, Tefsir öğretim üyeleriyle teşrik-i mesâi ile görüş ve bilgi alış-verişinde bulundu, dersler verdi.
Kasım 1987’de Doçentlik imtihanlarında başarılı görülerek Tefsir Anabilim Dalı’nda Doçentliğe yükseltildi ve Fakülte değiştirmeksizin Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalından ayrılıp Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etti. Bir yıl sonra tekrar Mısır’a giderek el-Ezher Üniversitesi Usûlu’d-Dîn Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve Kahire Dâru’l-Kütübi’l-Mısrıyye’de üç ay süreyle “Sûre Tefsirleri yazmaları” üzerinde çalıştı.
1990-1991 öğretim yılının bahar yarı yılında Cezayir’in Constantine şehrinde bulunan Emir Abdülkadir Islâmî Ilimler Üniversitesi’nin daveti ile bu Üniversite’ye gitti ve sözleşmeli öğretim üyesi sıfatıyla bir yarı yıl Tefsir öğretim Üyesi olarak çalıştı. Ancak Cezayir'deki siyasî olaylar ve iç çalkantılar sebebiyle oradaki görevine devam imkânı kalmadığı için sözleşmesini yenilemiyerek yıl sonunda Marmara Üniversitesi Ilâhiyat Fakültesindeki görevine döndü.
Fakültedeki görev ve çalışmalarına ek olarak 13-15 şubat 1993 tarihlerinde Istanbul'da özel bir Vakıf tarafından düzenlenen “Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde şîîlik Sempozyumu”nun sekreterliğini üstlenerek başarı ile yürütmüştür.
1995-1997 Yıllarında Malezya’ya giderek Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi Vahy ve Beşerî İlimler Fakültesi’nde (Faculty of Islamic Revelaed Knowledge and Human Sciences) iki yıl sözleşmeli Öğretim Üyesi olarak çalıştı.
2005’de bilgi-görgü artırmak ve bir Açıklamalı Kur’ân Sözlüğü hazırlama çalışmalarına başlamak üzere 11 aylığına Mısır’a giderek Kahire’de ilmî çalışmalarda bulundu.
1998 yılından başlıyarak İstanbul’da İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları Tartışmalı İlmî Toplantılar dizisinin ilk sekizinin organizatörlüğünü deruhte etti. O yıldan itibaren başlıyarak aynı Vakfın Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmaktadır.
Aynı Fakülte’de (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi) Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalıştı ve Şubat 2016'da emekli oldu.
Evli ve üç erkek çocuk babasıdır.

ESERLERI ve ÇALIŞMALARI

I-TEZLER:
1. Ebu’l-Berekât Ahmed ibn Abdullah en-Nesefî (öl. 710/1310) ve Tefsiri Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl (Tefsir Anabilim Dalında Doktora tezi), Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, 1985.
2. Tâhâ Hüseyin, Hayatı, Eserleri ve XX. yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri (İlâhiyat Doktora tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul 1983.

II.KİTAPLAR:
1. Hak Dîni Kur'ân Dili Zeyli, Istanbul 1993
2. Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’inin fihrist ve indeksleri, Istanbul 1980 ve 1992.
3. Ebu Dâvûd'un es-Sünen'inin Fihrist ve indeksleri, Istanbul 1992.
4. Kur’ân Fihristi, Istanbul 1991.
5. Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri (Ibn Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’inin ilâvelerle türkçeye tercümesi, 16 cilt ve Doç. Dr. H. Bekir Karlığa ile müşterek), Istanbul 1983-1988.
6. Muhammed Saîd Hâdimî’nin “Berîka Mahmûdiyye fî şerhi Tarîkat-ı Muhammediyye ve şerîat-ı Nebeviyye fî Sîret-i Ahmediyye I-V (Istanbul 1326)” adlı eserinin kısmen tercümesi ve redaksiyonu, Istanbul 1988.
7. Rasûl ve Ahlâk (Yusuf Ertuğrul ile müşterek arapçadan tercüme), Istanbul, 1988.
8. Hacı M. Zihni Efendi’nin “Meşâhîru’n-Nisâ I-II” adlı eserinin sadeleştirilerek neşre hazırlanması, Istanbul 1982.
9. Müslüman Gençliğin Eğitimi, Dr. Ali Abdulhalim Mahmud’un “Terbiyetu’n-Nâşii’l-Muslim” adlı eserinin tercümesi, Konya, 1997.
10. Fâtiha’dan Nâs’a Kur’ân âyetlerinin İniş Sebebleri (Esbâbu’n-Nuzûl) I-II, Çağrı Yayınevi, İstanbul 2002.

MAKALELER:
1. Tercemâtu Tefâsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm ile’l-Luğati’t-Türkiyye (Arapça Makale), Minberu’l-Islâm Dergisi, Kahire 1987, sayı: 3.
2. el-Lâihâtu’l-Berkıyyât (Fazlî-i Ilâhî Osman ibn Fethullah Atpazârî’nin eseri’nin tahkikli neşri), Istanbul 1987.
3. el-Allâme Ebu's-Suûd ve Tefsîruhû Irşâdu'l-Akli's-Selîm (Arapça Makale), el-Emîr Abdulkâdir Islâmî Ilimler Üniversitesi Dergisi, Constantine (Cezayir), 1993.
4. Kadıyyetu'n-Nesh Beyne Münkirîhâ ve Müeyyidîhâ (Arapça Makale), el-Emîr Abdulkâdir Islâmî Ilimler Üniversitesi Dergisi, Constantine (Cezayir), 1993.
5.Atpazârî Osman Fazlı ve el-Lâihâtu’l-Berkıyyât Adlı Tasavvufî Tefsit Risâlesi, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XVI-XVII (1998-1999), s. 7-54.
6. “Arap Aleminde Fasîh Dil Ammî Dil Mücadelesi”, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, VII-X, 1989-1992, s. 345-361.

IV-TEBLİĞLER:
1. “Kur’ân’da Sefer (Yolculuk)”, 2-3 Haziran 1995’de İstanbul’da yapılan Seferîlik ve Hükümleri konulu Sempozyumda sunulanmuştur, İsl ve Seferîlik, İstanbul 1997, s.37-49.
2. “Rûhu’l-Beyân’ın Kaynaklarından Biri: Atpazarlı Osman Efendi ve Tefsiri (Şeyh Fazlî-i İlâhî ve İsmail Hakkı Bursevî’nin Tefsiri Üzerindeki Etkisine Bir Bakış)”, 26-27 Mayıs 2000’de Bursa’da yapılan I. Uluslararası İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumunda sunulmuştur.
3.”Kur’ân’da Neshe Değişik Bir Yaklaşım”, 14-15 Ekim 2000 tarihinde yapılan Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları III (Kur’ân ve Kur’ân İlimleri) tartışmalı ilmî toplantısında sunulmuş tebliğ, İstanbul 2002, s. 385-394.
4. Ehl-i Kitab Kimlerdir?, 12-13 Kasım 2005 tarihinde İstanbul’da yapılan Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları VIII tartışmalı ilmî toplantısında sunulmuş tebliğ.


5) SABRİ ÖZPALA'NIN ÖZGEÇMİŞİ
1935 Yılında Bursa’da doğdu. Aynı sene ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti.
İlkokulu İstanbul’da bitirdi. Bir sene Nuruosmaniye Kur’an Kursu’nda okudu.
Askerlik çağına kadar kapalı çarşıda kuyumcu çıraklığı yaptı. 1960 yılında ise kendi dükkanı açarak kuyumculuğa devam etti. Aynı sene içinde evlendi.
Hizmet Alanında:
1961 yılında İlim Yayma Cemiyeti’ne üye oldu. 1968 yılında ise İlim Yayma Cemiyeti İdare Heyeti Üyeliğine seçildi.
1970 yılında İslami İlimler Araştırma Vakfı kurucusu, 1973 yılında da İlim Yayma Vakfı kurucusu oldu. Her iki vakfın yönetim kurullarında çalıştı.
Siyasi Alanda:
1971 yılında Milli Nizam Partisi İstanbul İl kurucusu oldu.
1973 yılında ise Milli Selamet Partisi kurucu üyeliği ve Genel İdare kurulu üyeliği yaptı
Evli 4 Çocuk sahibi ve 10 torun sahibidir.


6) Mehmet Mehdi SUNGUR (Yalova, 1340, emekli general)
Emekli Tuğgeneral olan Mehdi Sungur, İSAV Yönetim Kurulu Üyesi, Al-Baraka Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bereket Vakfı Başkanı’dır.


7) AHMET YILDIZ’IN ÖZGEÇMİŞİ
16.02.1950 yılında Erzurum İli, Tortum İlçesi, Pehlivanlı Beldesi’nde doğdu., Babası Feyyaz, anası Saniye Hanımdır.
İlkokulunu köyünde bitirdikten sonra hafızlık yaptı. Erzurum Müftüsü Osman Bektaş Hoca’dan Arapça ve dini ilimler tahsil etti. 1967’de İstanbul’a geldi ve İstanbul İmam Hatip Okulu’na kaydoldu. 1973’te mezun olduktan sonra Eminönü Müftülüğüne bağlı 18 Sekbanlar Camii’nde İmam-Hatiplik vazifesi aldı. Ayrıca İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi(1979). Askerlik hizmetini kısa dönem olarak yaptı. 
16 Şubat 2016 tarihinde 18 Sekbanlar Camii İmam-Hatiplik vazifesinden emekli oldu. 1981 yılından itibaren İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın Yönetim kurulu Üyeliğini yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 


 

GEÇMİŞ DÖNEM MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

23.10.1970-09.4.1971

MÜTEŞEBBİSMÜTEVELLİ HEYETİ

MahirİZ, Ali ÖZEK, Sabri ÖZPALA, Salih TUĞ, 

Muzaffer SOMAY, Sebahattin ZAİM

 

09.4.1971-09.02.1973

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Mahir İZ

II.Başkan: Mustafa RUNYUN

Sekreter:Ali ÖZEK

Muhasip:Osman ÖZTÜRK

Veznedar:Sabri ÖZPALA

Üye:Salih TUĞ

Üye:Emin SARAÇ

 

09.02.1973-10-02.1975

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ömer Lütfi ÇULHA

BaşkanVekili: Bekir SADAK

GenelSekreter: Salih TUĞ

Muhasip:Osman ÖZTÜRK

Veznedar:Sabri ÖZPALA

10-02.1975-12.02.1977

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ömer Lütfi ÇULHA

BaşkanVekili: Bekir SADAK

GenelSekreter: Osman ÖZTÜRK

Muhasip:Salih TUĞ

Veznedar:Mustafa BİLGE

ÜyeEmin SARAC

ÜyeSabri ÖZPALA

 

12.02.1977-17.02.1979

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ömer Lütfi ÇULHA

BaşkanVekili: Bekir SADAK

GenelSekreter: Osman ÖZTÜRK

Muhasip:Salih TUĞ

Veznedar:Abdullah SERT

ÜyeNedim URHAN

ÜyeSabri ÖZPALA

 

17.02.1979-21.03.1981

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ömer Lütfi ÇULHA

BaşkanVekili: Bekir SADAK

Sekreter:Osman ÖZTÜRK

Muhasip:Salih TUĞ

Veznedar:Sabri ÖZPALA

Üye:Nedim URHAN

Üye:Abdullah SERT

 

21.03.1981-29.01.1983

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:İsmail Hakkı ŞENGÜLER

BaşkanVekili: Bekir SADAK

GenelSekreter: Salih TUĞ

Muhasip:Ekmeleddin İHSANOĞLU

Veznedar:Ali ÖZEK

ÜyeOsman ÖZTÜRK

ÜyeNedim URHAN

 

 29.01.1983-21.01.1989

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Ali ÖZEK

BaşkanVekili: Salih TUĞ

Sekreter:Asaf ATASEVEN

Muhasip:Sabri ÖZPALA

Veznedar:Sadreddin GÜMÜŞ

ÜyeBekir SADAK

ÜyeEkmeleddin İHSANOĞLU

 

21.01.1989-29.01.1991

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

II.Başkan Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterAbdülaziz BAYINDIR

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarBekir SADAK

ÜyeMustafa KALAYCIOĞLU

ÜyeMehdi SUNGUR

 

29.01.1991-26.01.1993

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

II.Başkan Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterAbdülaziz BAYINDIR

MuhasipBekir SADAK

VeznedarSabri ÖZPALA

ÜyeMustafa KALAYCIOĞLU

ÜyeMehdi SUNGUR

 

26.01.1993-17.01.1995

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterBilal BAŞAR

MuhasipAhmet YILDIZ

VeznedarSabri ÖZPALA

ÜyeMustafa KALAYCIOĞLU

ÜyeMehdi SUNGUR

 

17.01.1995-01.02.1997

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Başkan:Prof. Dr. Ali ÖZEK

II.Başkan: Prof. Dr. Salih TUĞ

Sekreter:Bilal BAŞAR

Muhasip:Ahmet hamdi İSHAKOĞLU

Veznedar:Sabri ÖZPALA

Üye:Mustafa KALAYCIOĞLU

Üye:Mehdi SUNGUR

 

01.02.1997-31.01.2003

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

MuhasipAhmet YILDIZ

VeznedarSabri ÖZPALA

ÜyeProf. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU

ÜyeMehdi SUNGUR

 

31.01.2003-04.02.2005

DÖNEMİMÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

BaşkanProf. Dr. Ali ÖZEK

BaşkanVekili Prof. Dr. Salih TUĞ

SekreterProf. Dr. Mahmut KAYA

MuhasipSabri ÖZPALA

VeznedarAhmet YILDIZ

ÜyeProf. Dr. Bedreddin ÇETİNER

ÜyeMehdi SUNGUR

▪ Günün Ayeti
(85-87) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah´ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. Meryem Suresi, 87
▪ Günün Hadis-i Şerifi
Resulullah (sa) yeminde mübalağa edince: "Hayır! Ebu'l-Kasım'ın nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki..." derdi. Ebu Davud, Eyman 12, (3264); İbnu Mace, Kefarat 1, (2090)
▪ Duyurular
▪ Namaz Vakitleri
İmsak :
6:33
Güneş :
8:21
Öğle :
13:18
İkindi :
15:39
Akşam :
17:53
Yatsı :
19:30
▪ Son Çıkanlar
▪ Bazı İSAV Yayınları